Informace z pracovní cesty náměstkyně ministra zemědělství ČR v Rusku

3. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech od 22. do 26. listopadu 2015 uskutečnila náměstkyně ministra zemědělství ČRR J. Beneš Špalková pracovní cestu do Ruské federace. V rámci této cesty navštívila Moskvu, kde proběhlo jednání se zástupci Ministerstva zemědělství Ruska. V rámci pracovní cesty proběhlo také česko-ruské podnikatelské fórum.

Během rozhovorů s 1. náměstkem ministra zemědělství RF Jevgenijem Gromykem byly projednány možnosti posílení vzájemného agrárního obchodu a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce v zemědělském sektoru.

V této souvislosti se strany shodly na nutnosti uspořádání jednání společné pracovní skupiny pro zemědělství a potravinářství, která pracuje v rámci mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci ČR–RF.

Jednání této pracovní skupiny je důležitou platformou pro diskuzi o možnostech posílení spolupráce v agrární oblasti, pro řešení konkrétních projektů, ale i pro vyřešení případných problémů, s nimiž se čeští podnikatelé v Rusku potýkají. Poslední jednání pracovní skupiny se uskutečnilo v roce 2012.

Při jednání s nejvyšším dozorovým orgánem RF Rosselchoznadzor (veterinární a fytosanitární služby) obě strany zmínily některé vzájemné aktuální problémy jak ve veterinární, tak i rostlinolékařské problematice. Na jednání výše zmíněné pracovní skupiny pro zemědělství a potravinářský průmysl by mohlo dojít k jednání představitelů dozorových orgánů obou zemí a mohly by být diskutovány případné sporné otázky.

Dále proběhlo jednání s viceprezidentem Obchodně-průmyslové komory RF, se kterým bylo diskutováno především o možnostech současné a budoucí spolupráce obou zemí v agrárním sektoru. Ze strany RF byly vyzdvihnuty zejména české zemědělské technologie.

V Krasnodaru proběhla jednání se zástupci gubernátora Krasnodrarského kraje a představiteli ministerstva zemědělství, kteří vyjádřili eminentní zájem o spolupráci s českými firmami, jež zde mají dobrou pověst a zvučné jméno. Místní administrativa se zajímala především o české zemědělské a potravinářské technologie, minipivovary, výstavbu farem, skladovacích prostor a logistických center.

Preferovaná forma spolupráce je možná dle představitelů Krasnodarského kraje zejména prostřednictvím zahraničních investic, pro které místní administrativa může nabídnout výhodné podmínky.

NM s delegací a podnikatelskou misí rovněž navštívila veletrh „Jugagro“, který se letos poprvé uskutečnil v prostorách nového výstavního centra. Na akci se prezentovaly nejen ruské, ale především zahraniční společnosti zabývající se zemědělskými a potravinářskými technologiemi. Mezi vystavovateli byly i české firmy Farmet a SMS CZ.

V rámci česko-ruského podnikatelského fóra, které organizovala Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS spolu se svým krasnodarským partnerem, byly prověřovány možnosti spolupráce v privátní sféře, které budou nadále rozvíjeny. Na business fóru se přestavily zástupci českých firem a institucí, které se účastnily podnikatelské mise – Agro Boskovštejn, Krodes, Agra Group, ČEB, EGAP; na ruské straně se účastnilo cca 50 ruských partnerů.

Kromě veletrhu delegace spolu s podnikateli navštívila v Krasnodaru také nově vybudovaný závod na výrobu kombajnů německé firmy Class, což je příklad úspěšné zahraniční investice v oblasti z poslední doby, a dále místní Korenovský mlékárenský závod.

V rámci podnikatelského fóra také proběhlo jednání s představiteli Kubáňské zemědělské univerzity, kteří projevili zájem o spolupráci s ČZU, konkrétně s provozně ekonomickou fakultou. Zástupci Kubáňské univerzity předali náměstkyni návrh memoranda o spolupráci, které by chtěli s ČZU v blízké budoucnosti podepsat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek