Informace z prezentace českých firem v oblasti technologií v průmyslové ekologii v Rusku

25. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 19. listopadu 2015 se v reprezentačních prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě uskutečnila prezentace českých firem z oblasti technologií v průmyslové ekologii. Cílem akce bylo podpořit možnosti vzájemné spolupráce mezi českými a ruskými firmami, ale i prezentovat dostupné technologie zástupcům městských a regionálních samospráv.

V návaznosti na rostoucí zájem o problematiku ekologie v Ruské federaci uspořádal ZÚ Moskva ve spolupráci s Českou společností chemického inženýrství celodenní prezentaci pěti českých firem z oblasti ekologie. Program byl zahájen úvodním slovem velvyslance Vladimíra Remka. Vedoucí EÚ ZÚ Moskva M. Bašta zdůraznil vysoký zájem České republiky o posilování spolupráce v oblasti technologií v průmyslové ekologii.

Na akci vystoupili zástupci těchto českých firem: Odour s.r.o., Asio s.r.o., Prokop s.r.o., Ekobuilding Technology s.r.o a ZVVZ a.s. Za ruskou stranu se akce zúčastnilo více než 50 hostů ze soukromé, státní a akademické sféry.

Po skončení fóra české společnosti potvrdily pozitivní ohlasy na proběhlou akci, a to především proto, že získaly zajímavé obchodní kontakty, ale hlavně konkrétní náměty pro spolupráci a uplatnění svých produktů a služeb. Úroveň akce lze hodnotit za vysoce odbornou, což potvrzovala kvalita připravených příspěvků, ale i dotazy z řad publika.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek