Informace z Ťumeňského investičního fóra v Rusku

11. 3. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

V Ťumeni se dne 4. března 2016 uskutečnilo III. Ťumeňské investiční fórum „Technologie. Teritoria. Kádry“, se zaměřením na otázky ekonomického vývoje země, regionů a municipalit. Důležitým aspektem fóra byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti zvyšování investiční atraktivity ruských regionů. Bylo zde zaregistrováno 1054 účastníků, včetně zahraničních představitelů z 12 zemí.

Jednání investičního fóra probíhalo v tematických blocích, zaměřených na přípravu kádrů, řízení rozvoje regionů a municipalit, technologický rozvoj a zlepšení investičního klimatu v regionech Uralského federálního okruhu (UrFO). Hlavního plenárního zasedání se zúčastnili: předseda ruské Státní dumy Sergej Nariškin, zplnomocněný představitel prezidenta RF v UrFO Igor Cholmanskich a gubernátor Ťumeňské oblasti Vladimir Jakušev.

Dále jsou uvedeny nejdůležitější zaznamenané momenty z investičního fóra:

Sergej Nariškin ve svém vystoupení zdůraznil následující: ocenil vysoký potenciál Ťumeňské oblasti, její rozsáhlé přírodní bohatství a lidský potenciál. Vyzdvihl skutečnost, že se v regionu vedle těžebního průmyslu úspěšně rozvíjí zpracovatelský průmysl s vysokou přidanou hodnotou výroby, což odpovídá záměrům politiky náhrady importu. K největším úspěchům uvedl přirozený růst obyvatelstva, nízkou nezaměstnanost, důstojnou mzdovou úroveň a úspěšný rozvoj bytové výstavby v Ťumeňské oblasti.

S. Nariškin využil svého vystoupení ke komentářům v souvislosti s blížícími se volbami do Státní dumy dne 18. září 2016. Vyzval k omezení „pseudoopozičních akcí“ v předvolební kampani. Zdůraznil, že vláda, společnost i představitelé byznysu musí již od začátku působení nové Státní dumy jasně zformulovat celospolečenské úkoly, které bude potřeba řešit v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2017. Fóra se aktivně účastnil rovněž Boris Titov, který byl v únoru 2016 na sjezdu strany „Pravoe delo“ zvolen jejím předsedou a oznámil zde změnu politického kurzu strany na „stranu byznysu“).

Gubernátor Ťumeňské oblasti Vladimir Jakušev se vyjádřil k ekonomickým otázkám takto: dle jeho názoru se model ekonomického růstu v Rusku vyčerpal již v letech 2012–2013, kdy došlo ke zpomalování výkonnosti ruské ekonomiky i při vysokých cenách ropy. Dle jeho názoru není v současné době třeba čekat na růst ropy, protože to již není to nejdůležitější, co ekonomika potřebuje.

Jako příklad dobré praxe uvedl zkušenosti Ťumeňské oblasti, kde byla přijata řada opatření, která vedla k podpoře výstavby průmyslových podniků. Tímto byl zajištěn několikaletý růst průmyslové výroby regionu.

V této souvislosti vyjádřil názor, že je třeba v Rusku zavéstelementy strategického plánování v infrastruktuře, industrializaci a v oblasti zavádění nových technologií. V dlouhodobé perspektivě je třeba vytvořit seznam („jednotný registr“) nejdůležitějších potřebných technologií s rozpisem na konkrétní investory a termíny jejich realizace. Dle jeho názoru, se tímto ruské HDP může za 15 let zdvojnásobit. Zdůraznil potřebu změny daňové legislativy pro možnost odpočtu nákladů na pořízení podporovaných inovačních technologií uvedených v registru.

Zajímavé bylo vystoupení Vladimíra Smetany, zástupce předsedy Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů pro strojírenství a viceprezidenta společnosti Finval. Závěry vystoupení zformuloval do několika bodů, které dle jeho názoru odráží potřeby ruského průmyslu:

  • srozumitelný ekonomický kurz RU na období od 2016 do 2030
  • přechod od „ručního řízení“ ekonomiky ke strategickému plánování
  • stabilní národní měna
  • konkrétní kroky vedoucí ke změně nálady na trhu z pesimistické na optimistickou

Michail Chazim, prezident Fondu ekonomických studií Michaila Chazima byl představen jako kritik ruské hospodářské vládní politiky. Vystoupil s těmito tezemi: Rusko je jediná země na světě, kde se v období krize zvyšují daně a nesnižují úrokové sazby. Hlavním úkolem centrální banky je zajistit měnovou stabilitu země a Rusko se v tomto parametru umístilo v roce 2015 na posledním místě na světě. Ekonomice země vládne skupina, která přišla k moci v 90. letech, ale ekonomické mechanizmy se vyčerpaly. Dle jeho názoru „pro to, aby se změnila politika, je třeba vyměnit lidi, kteří jí řídí“.

Dále podrobil kritice možnost investování do ruské ekonomiky pouze v zahraniční měně. Dle jeho názoru je potřeba zajistit stabilitu vlastní měny a umožnit investování v rublech, což zajistí budoucí ekonomický růst.

Během bloku, zaměřeného na hodnocení výsledků vývoje investičního klimatu v UrFO, byla nejlépe hodnocena Ťumeňská oblast, kde se využívají kvalitní nástroje investiční podpory (daňové, finanční a administrativní podpora). Sverdlovská oblast (SvO) představila zavedení systému ASUP (Automatizovaného systému řízení projektů) a aktuální výsledky zlepšujícího se investičního ratingu. Za nejvýznamnější úspěšný projekt v SvO byl uveden veletrh INNOPROM v Jekatěrinburgu, kterému se podařilo zajistit vysokou prestiž na federální i mezinárodní úrovni.

V rámci fóra proběhly prezentace několika firem:

  • Centrum průmyslového designu „AstraRosa Dizajn“, Vladimír Pirožkov (VP) – společnost je vedena známým ruským a mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti průmyslového designu (například práce pro Adidas, Ferrari, Toyota, Citroen). V současné době připravuje projekt výrobního podniku složitých technických prototypů na zakázku. VP je otevřen spolupráci s českými společnostmi.
  • Farmaceutická společnost Farmasintez provozuje 3 výrobní podniky v Rusku. Aktivně prosazuje zavedení „nucených licencí“ na některé léky, například v souvislosti s výskytem HIV v RU. V současné době připravuje výstavbu dalších tří výrobních závodů, v ČR v minulosti spolupracovala s projekční společností FAVEA.

Den před konáním investičního fóra proběhly exkurze do nových výrobních podniků v Ťumeni: metalurgický podnik UGMK (v Ťumeni od roku 2014), ropná Antipinská rafinerie (vznik v r. 2006), Ťumeňský závod na výrobu překližek (vznik v r. 2009) a podnik na výrobu umělých nábytkářských fólií Schattdecor (vznik v r. 2012).

Z pohledu příležitostí pro české společnosti mohou být zajímavé potenciální dodávky technologií do Ťumeňského závodu na výrobu překližek nebo záměry na modernizaci Antipinské rafinerie na rozšiřování výroby kvalitních vysokooktanových pohonných hmot.

V minulosti se české firmy úspěšně podílely například na odstraňování vibrací instalovaných technologií, což bude pravděpodobně nutné řešit i s novými záměry Zajímavé byly rovněž zkušenosti z působení pobočky německé společnosti Schattdecor, která má srovnání s efektivitou podobných provozů v Evropě a v dalších zemích. Hlavní konkurenční nevýhodou působení v Rusku je údajně administrativní náročnost, a s tím spojená vysoká úroveň administrativních nákladů.

Ťumeňské investiční fórum bylo do určité míry ve vystoupeních a komentářích jeho účastníků poznamenáno blížícími se volbami do Státní dumy. Podobně, jako na dalších regionálních ekonomických fórech, zde zazněla kritika státní hospodářské politiky zejména v otázkách nízké výkonnosti ruské ekonomiky, vysokých úrokových sazeb a administrativní náročnosti.

Ťumeňská oblast byla oceněna za kvalitní investiční podporu a vyzdvižena jako jeden z nejlepších ruských regionů v dosaženém objemu investic do nových výrobních podniků. Důležitou regionální výhodou oblasti je její silná surovinová základna, relativně dobré finanční zdroje a kvalitní životní úroveň obyvatelstva i v době ekonomické krize v Rusku. Ťumeňská oblast je zajímavým regionem pro uplatnění zahraničních investic a pro realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek