Informace z veletrhu Expokos 2016 v Kosovu

1. 6. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech od 25. do 27. května 2016 se v Prištině konal 15. ročník mezinárodního veletrhu Expokos. V rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED se veletrhu zúčastnilo šest českých firem ze sektoru energetiky, vodního managementu a údržby silnic. České zastoupení bylo nejpočetnější ze všech zahraničních účastníků veletrhu a Velvyslanectví ČR v Prištině se stalo jedním z hlavních partnerů letošního ročníku.

Důležitým momentem byla přítomnost vedoucích manažerů ŠKODY PRAHA, a.s., kteří v průběhu veletrhu zjišťovali možnosti zapojení firmy do rekonstrukce stávajících elektráren Kosovo A a Kosovo B a do projektu výstavby nové elektrárny Kosovo New/C. Součástí veletrhu byl také tzv. „Green Festival“ zaměřený na ekologické technologie.

Na slavnostním zahájení veletrhu vystoupili velvyslanec České republiky Ivo Šilhavý, velvyslanec USA Greg Delawie, kosovský ministr pro ekonomický rozvoj Blerand Stavileci, ministr životního prostředí a územního plánování Ferid Agani a ředitel Procredit Bank Ilir Aliu.

Velvyslanec Ivo Šilhavý na zahájení zdůraznil, že „Kosovo je mladá a dynamická země a potřebuje ke svému ekonomickému rozvoji špičkové technologie, moderní know-how a spolehlivé obchodní partnery. To je přesně to, co české firmy mohou nabídnout. Zde na veletrhu konkrétně v oblastech vodního managementu, inženýrských sítí, energetiky a také technologií na údržbu povrchů vozovek.“ Velvyslanec Šilhavý připomněl aktivity Velvyslanectví České republiky v Prištině při podpoře vzájemných podnikatelských aktivit, včetně seminářů k exportním a investičním příležitostem v Kosovu.

Letošního 15. ročníku veletrhu Expokos se zúčastnilo 50 kosovských firem a kromě Česka dalších 12 zahraničních subjektů z Albánie, Švýcarska, Německa, Velké Británie, Řecka, Slovinska, Srbska, Turecka a USA.

Za Česko byli přítomni zástupci firem ŠKODA PRAHA a.s., REKO PRAHA a.s., Ircon s.r.o., TopolWater s.r.o., PROVOD s.r.o. a Siltek s.r.o. České zastoupení zaujalo rovněž oficiální představitele Kosova, ministr Stavileci se v průběhu veletrhu opakovaně zastavil v českém stánku, aby detailně pohovořil se zástupci českých firem.

ZÚ Priština inicioval přijetí manažerů ŠKODY PRAHA u ministra pro ekonomický rozvoj Stavileciho. V průběhu rozhovoru dne 26. 5. 2016 Ján Šula (Head of Sales – Thermal Power Plant Departement) a Karel Duba (Head of Business Development Departement) v doprovodu VZÚ, DEK a zástupce CzechTrade informovali ministra o zájmu firmy při řešení projektu výstavby nové elektrárny Kosovo New/C a při rekonstrukci stávajících zdrojů.

Seznámili ministra s energetickým know-how firmy, s úspěchem v tendru na elektrárnu Pljevla v Černé Hoře a s dalšími již realizovanými projekty. Ministr poskytl firmě informace o představách vlády o technických parametrech nové elektrárny a možnostech financování projektu, který bude vláda realizovat společně s americkou společností ContourGlobal (vybraný investor).

Vláda se nyní na základě analýz a studií přiklání ke zdroji o výkonu 1 x 450 MW (místo původních 2 x 300 MW) s min. 40% účinností, o konečných parametrech se ještě jedná. K dohodě a k podpisu koncesionářské smlouvy na 20 let (celkem 7 smluv) s ContourGlobal by mělo dojít během několika týdnů.

Ministr zmínil i některé širší souvislosti spojené s realizací energetické bezpečnosti země, jako např. propojení energetického trhu se sousední Albánií (voda – uhlí), dostatek zásob hnědého uhlí (lignitu) v Kosovu, dlouhodobější projekty na vybudování plynovodu a na propojení energetických soustav regionu západního Balkánu s EU, včetně budoucí liberalizace energetického trhu. Kromě zapojení mezinárodních finančních institucí do financování projektu uvažuje kosovská vláda také o přizvání Albánie ke spolufinancování, tzv. podíl na zdroji.

České firmy zúčastněné na veletrhu ocenily profesionální organizaci veletrhu, možnost navázání osobních kontaktů, včetně intenzivních jednání s potencionálními kosovskými partnery z firem Ekoinvest (energetika) a Project Plus (vodní management/čistírny odpadních vod).

Manažeři ŠKODY PRAHA uvedli, že dlouhodobě sledují ekonomické aktivity v zemích západního Balkánu a mezi hlavní úspěchy řadí vítězství v tendru na elektrárnu Pljevla v Černé Hoře. Tento úspěch vytváří zájem ostatních zemí regionu o výstavbu elektráren na obdobné palivo.

Další příležitosti pro svou firmu vidí v projektech na rekonstrukci a výstavbu nových energetických zdrojů v Kosovu. V tom spatřují široký prostor i pro další české firmy. Na základě osobních poznatků vnímají rozvíjející se kosovskou ekonomiku s novými a dravými firmami působícími v energetice jako zajímavý trh. V hodnocení své účasti na veletrhu velice ocenili možnost setkání s ministrem Stavilecim.

Zástupci firem Ircon a TopolWater uvedli, že si v průběhu veletrhu rozšířili a prohloubili své kontakty, osobní účast jim poskytla možnost uskutečnění více schůzek na jednom místě během krátké doby veletrhu. Cesty na veletrh využili se svým kosovským partnerem ke kontrole společných projektů čistíren odpadních vod u jezera Badovac a pro Justiční palác. S albánskými obchodníky jednali také o možných dodávkách domovní čistírny odpadních vod Topas, která by mohla být vyráběna v kooperaci v Kosovu. Ocenili rovněž přínos veletrhu pro místního partnera, firmu Project Plus.

Kosovská media (tištěná, internetová i televize) ve většině zpráv o veletrhu zmiňovala silnou českou účast, včetně specifikace oblastí působení českých firem – energetika a vodní management, údržba silnic a často citovala slova velvyslance Šilhavého o tom, že Kosovo je mladá dynamická země potřebující moderní technologie, know-how a důvěryhodné obchodní partnery.

Hodnocení přínosu účasti na veletrhu ze strany českých firem bylo jednoznačně pozitivní, během veletrhu se jim podařilo prohloubit již existující kontakty a navázat i nové. Např. kosovský partner českých firem Ircon a TopolWater během své přítomnosti ve stánku navázal kontakty s dalšími potencionálními zájemci o domovní čistírnu odpadních vod Topas z řad majitelů kosovských restaurací a zástupců municipalit.

Zástupci firem ŠKODA a REKO během neformálních rozhovorů konstatovali, že po seznámení s kosovskou obchodní realitou je pohled na Kosovo výrazně pozitivnější, než byly jejich představy, se kterými do Kosova poprvé přijížděli. Obě firmy doporučují pokračovat v informování českých subjektů o obchodních příležitostech v Kosovu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Fotografie: Ivo Šilhavý.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek