Informace ze 3. zasedání Smíšené česko-tuniské komise pro hospodářskou spolupráci

25. 11. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Informace ze 3. zasedání Smíšené česko-tuniské komise pro hospodářskou spolupráci Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 se v Praze konalo 3. zasedání Smíšené česko-tuniské komise pro hospodářskou spolupráci, která byla založena na základě Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky z roku 2009.

Českou stranu na zasedání smíšené komise vedl pan Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu a tuniskou stranu pan Taieb Baccouche, ministr zahraničních věcí Tuniska. Jednání smíšené komise byli dále za českou stranu přítomni zástupci příslušných rezortů, organizací a asociací (včetně Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého inspektorátu lázní a vřídel, CzechTrade, EGAP atd.).

Fotografie ze zasedání česko-tuniské komise„Česká republika má zájem na rozvoji obchodních a ekonomických vztahů s Tuniskem, jakožto významným partnerem v severní Africe a ve Středomoří, jehož úloha bude ještě stoupat zejména v souvislosti se zahájením vyjednávání o Prohloubené a komplexní oblasti volného obchodu mezi EU a Tuniskem. Toto zahájení o DCFTA EU–Tunisko jsme uvítali, protože povede k přiblížení tuniské ekonomiky jednotnému trhu EU, zjednodušení přístupu podnikatelů na oba trhy a vytvoření lepších podmínek pro investice,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Obě strany konstatovaly vysokou úroveň vzájemných vztahů v ekonomické oblasti. Rok 2014 byl pro zahraniční obchod mezi ČR a Tuniskem výjimečný a dosáhl hodnoty 228 mil. USD, což je historicky nejvíc od sledovaného roku 1993. České vývozy byly 82 mil. USD, představující 3. nevyšší hodnotu za 20 let.

Během expertního jednání smíšené komise byly diskutovány oblasti spolupráce: hospodářství, vzájemná obchodní spolupráce, investice, průmysl, energetika, zemědělství, doprava, životní prostředí, turismus, technologie a další okruhy (podpora v rámci vazeb EU–Tunisko, diverzifikace vzájemné obchodní výměny, spolupráce na trzích třetích zemí a další perspektivní oblasti).

Fotografie poskytnuta MPO ČR, na snímku zleva ministr zahraničních věcí Tuniska Taieb Baccouche a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek