Informace ze semináře ADFU Energy & Climate Change v Nizozemsku

10. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 9. listopadu 2015 proběhl v Domě provincie Jižní Holandsko v Haagu seminář ADFU (Association for the Development of Friendship and Understanding) s názvem Energy & Climate Change (COP21). Jednalo se, jako již tradičně, o zajímavou akci s kvalitními prezentacemi.

Seminář přinesl některé nové trendy a příležitosti pro české firmy – např. při budování nového teplovodu nebo řešení rizika „blackoutů“. Seminář zahájil ředitel ADFU, následovala „Tour de table“.

Přehled prezentací

Čínská energetická pětiletka, Xinmin Zhang, I. tajemník Zastupitelského úřadu Číny

Na úvod semináře prezentoval tajemník plány v oblasti energetiky formou zábavného krátkého animovaného filmu v angličtině.

Spotřeba uhlí by se měla snížit během 13. pětiletky (2015–2020) z 66% pod 60%. Mělo by dojít také k rozvoji ropného a plynárenského průmyslu, včetně vybudování nových ropovodů a plynovodů a zavedení tržních cenových mechanismů. Měla by být dokončena elektrifikace „celé země“ a zvýšena účinnost, hospodárnost a ekologičnost celé el. sítě.

Nové jaderné elektrárny by měly být budovány zejména na východním pobřeží. V příští pětiletce by se počítá s výstavbou také 13 velkých vodních elektráren. Využití větrné energie je stále ve stádiu analýz. Při výrobě a využití fotovoltaických panelů chtějí přejít z masového šíření ke zvyšování kvality a účinnosti. Do r. 2020 plánují vyrobit/využívat více než 2 mil. elektromobilů.

Elmer de Boer, Eneco Innovation & Ventures

Investice do nových energetických zdrojů v Evropě poklesly v r. 2014 o 20 %. V r. 2020 by měla cena elektřiny v USA z fotovoltaických panelů být nižší než cena z tradičních zdrojů. Velké energetické firmy („utilities“) ztratily v posledních letech stovky miliard EUR ze své hodnoty. Příkladem nedávné aktivity je lobbing 10 CEOs / utilities za „dotace do tradičních zdrojů“ (tzv. Skupina „Magritte“, která zahrnuje GDF Suez, E.ON, RWE, Iberdrola, Gas Natural, Enel, Eni, Vattenfall, NL GasTerru i ČEZ).

Budoucí el. sítě budou muset kombinovat mnohem větší množství decentralizovaných energetických zdrojů – od centrálních, přes regionální, místní až po domácí. Z elektřiny přestane být „komodita“, ale stane se z ní „služba“. Budoucností budou „smart“ domy, auta, města, atd. – vše propojené a řízené novými ICT systémy. Změny v energetice jsou nevratné.

Není nutné (v Evropě) zvyšovat celkovou kapacitu, ale flexibilitu systému. Je třeba zlepšit CO2 politiky – současný systém (ceny) ETS není účinný. Důležitost solární energie bude v budoucnosti větší než energie z větru.

Wytse Kaastra, ředitel Utilities Benelux & Energy Consumer, Services EALA, Accenture

Jedním z klíčových „driverů“ změn na energetickém trhu je výrazný pokles cen fotovoltaických panelů a baterií. Důsledkem je nízká nebo dokonce záporná cena el. energie. Celková spokojenost zákazníků utilit je nízká a klesající. Novým „bojištěm“ pro energetické společnosti se stávají domácnosti. Kritickým faktorem je také vstup nových a velkých hráčů – např. Google nebo Tesla.

Jasným trendem je neustále rostoucí digitalizace. Nabízejí se různé business modely – poskytovatel komodity (např. firma energiedirect.nl) nebo poskytovatel životního stylu (Eneco); specializované energetické služby (flexitricity) nebo tvůrce trhu (powerhouse) – v závislosti na vyspělosti nabídky a sofistikovanosti platformy.

Řešením „blackoutů“ jsou „smartgrids“ – směřování investic do nejslabších míst a zvyšování flexibility. Krizové situace (hrozba blackoutu) v přenosové síti NL Tennetu dříve nastávaly cca dvakrát ročně, nyní téměř každý týden.

Ger Spork, program leader, Smart Delta Resources, Middelburg

Jedná se o regionální iniciativu 11 energeticky náročných společností v oblasti delty velkých řek – Zeelandu. Spotřebovávají cca 25 % zemního plynu z celkové nizozemské spotřeby. Důvody této iniciativy jsou ekonomický růst, cirkulární ekonomika, regionální růst a udržitelný rozvoj.

Projekt začal komplexním vyhodnocením procesních a technologických dat a cílem je průmyslová a obchodní „symbióza“ v oblasti výměny tepla, páry, chemických produktů (např. vodíku). Jedním z důsledků je ušetření energie rovnající se kapacitě cca 350 (x 3MW) nových větrných elektráren.

Han Weber, Provincial-Executive of Zuid-Holland, The Hague

Popsal pozice a priority provincie Jižního Holandska v oblasti energií. Provincie se zavázala k cílům nizozemské energetické dohody – zvýšení podílu OZE. Je to pro ni důležité téma a podporuje proto diskuze o nových inovacích. Tři příklady – nová síť „teplovodů“; nová offshorová větrná elektrárna; spolupráce s univerzitami (Delft, Rotterdam, Leiden) a výzkumnými instituty – vytvoření nového energetického institutu.

Maya van der Steenhoven, ředitelka PPP programu HeatCold Zuid-Holland, The Hague

Z celkové energetické spotřeby (2 190 PJ) se většina spotřebuje na teplo a pouze menší část na dopravu a elektřinu. Velká část se také ztratí z důvodu různých neefektivit a tepelných ztrát (cca 150 PJ) – většina v rotterdamském přístavu.

Navrhovaným řešením je nový teplovod („Warmterotonde Zuid-Holland“) mezi vybranými místy mezi rotterdamským přístavem a Leidenem. Součástí PPP programu je 27 veřejných a soukromých entit. Primárním cílem je využít teplo z přístavu k vyhřívání domů, skleníků a podniků v provincii Jižní Holandsko.

Bude třeba počáteční investice v objemu cca 4 mld. EUR, ale dle analýzy nákladů a přínosů by toto řešení mělo za 50 let ušetřit cca 7 mld. EUR a navíc přiblížit Nizozemsko k cílům navýšení OZE, resp. snížení spotřeby fosilních paliv. Stavební práce by měly začít v r. 2018 a první část nového teplovodu by měla být dokončena v r. 2020. Budou třeba další investice zejména do geotermálních zdrojů energie.

Han Wissink, ředitel, The MasterMind, Bunschoten-Spakenburg

„Stavební inženýři s vizí.“ Pracují po celém světě – např. projekt bydlení pro jednotky OSN v Mali. Základem všech projektů je „zero footprint“ – „nulová ekologická stopa“. Příklady vyvinutých řešení – „RAIN“ – udržitelná a „chytrá“ klimatizační jednotka; TAP-p – „udržitelná a chytrá“ čistící zařízení – pro námořní lodě; MAST – měřící a analytická jednotka nebo RISE – energetický systém pro skleníky.

Novinkou je stavební spojovací materiál CNEC-t, který umožňuje stavbu různých konstrukcí (např. mostu) a domů pouze pomocí lidské síly, tj. bez těžké stavební techniky – jeřábů apod. Ročně investují do VVI cca 1 mil. EUR.

James Schofield, Strategic Project Manager, Shell, The Hague

Tématem prezentace byl energetický mix v r. 2050 a dále. Autor je součástí týmu, který tvoří scénáře Shell („oceány vs. hory“). Vstoupili jsme do éry volatility a změn – např. těžba břidlicového plynu a ropy a přechod k OZE.

V OECD zemích bude docházet „pouze“ ke změně energetického mixu (navýšení OZE), kdežto v non-OECD zemích bude zároveň růst i celková spotřeba energie (z 200 EJ v r. 2000 na cca 800 EJ v r. 2060). Základem obou scénářů je výrazný nárůst OZE, rozdíl je zejména v různém podílu ropy a plynu.

Některé informace byly nové a odkrývají příležitosti pro české firmy – např. při budování nového teplovodu v rámci programu „Warmte Koude Zuid-Holland“, zapojení do průmyslové a obchodní „symbiózy“ Smart Delta Resources nebo řešení rizika „blackoutů“ v přenosové síti NL Tennetu.

Zároveň seminář naznačil některé nové trendy – např. začínající odklon od příliš velké závislosti na spotřebě zemního plynu, hledání nových možností úspor a energetických synergií a částečný návrat k systému centrálního vytápění. Otázkou zůstává ekonomická udržitelnost těchto trendů a potřeba velkých počátečních investic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek