Informace ze semináře Investiční a exportní příležitosti v Kosovu

5. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace ze semináře Investiční a exportní příležitosti v Kosovu Dne 2. listopadu 2015 uspořádal Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině podnikatelský seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu se zaměřením na sektor energetiky, dopravy a vodního hospodářství. Seminář navazoval na obdobnou akci v roce 2014, která byla věnována důlnímu sektoru a těžbě minerálů.

Letošního semináře se zúčastnilo celkem 39 představitelů českých podnikatelských subjektů. Cílem semináře bylo motivovat české firmy, aby využily obchodních příležitostí, které současné Kosovo s dynamicky se rozvíjející ekonomikou představuje.

Za tímto účelem lektoři z Kosova seznámili české podnikatele s prioritami kosovské vlády v ekonomické oblasti a informovali o konkrétních připravovaných projektech, o nových normách v oblasti veřejných zakázek, předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české firmy.

Jako hlavní host vystoupila paní Mimoza Kusari-Lila, bývalá místopředsedkyně kosovské vlády a ministryně průmyslu a obchodu, nyní starostka municipality Gjakova. V části věnované podnikatelským zkušenostem poskytli své informace zástupci českých firem Ircon a TopolWater, kosovských Project Plus a EkoInvest.

Na semináři, moderovaném Lukášem Martinem, ředitelem sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy, vystoupil s úvodním slovem zástupce náměstka ministra Ivan Jančárek. Ve svém vystoupení zdůraznil hlavní cíl semináře, kterým byla podpora česko-kosovských obchodních vztahů. Proto byl seminář zaměřen na poskytnutí aktuálních informací české podnikatelské sféře o prioritách kosovské vlády v ekonomické oblasti, o připravovaných projektech, o nových normách v oblasti veřejných zakázek, předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české firmy.

Dále zdůraznil perspektivu potenciálu Kosova, jeho mladou populaci, stabilizovaný trh a výhledově členství v EU. Jančárek poukázal na potřebu podpory rozvoje ekonomiky Kosova, který může pomoci řešit jednu z příčin migrace kosovských občanů do zemí EU. Seminář podle jeho názoru ukázal českým firmám perspektivní cesty na kosovský trh.

Starostka Mimoza Kusari-Lila představila region Gjakova jako perspektivní oblast pro podnikání, která disponuje mladou a poměrně vzdělanou populací na úrovni středního vzdělání, vysokou nezaměstnaností a nízkými mzdovými náklady. Informovala rovněž o ekonomických centrech, prioritách v oblasti energetiky (obnovitelných zdrojích – vítr, fotovoltaika a biomasa), zvyšování efektivity při využívání elektrické energie, projektech eko-turistiky, o připravovaných projektech v oblastech dopravní infrastruktury, veřejné dopravy a vodního hospodářství, na kterých by mohly participovat české firmy.

Libor Chlad, expert EU Office v Prištině, informoval o struktuře programu IPA II pro Kosovo v plánovacím období let 2014–2020, finančních instrumentech a prioritách v oblastech dopravy a energetiky, které jsou ze strany EU považovány za klíčové sektory pro rozvoj ekonomiky země. V průběhu individuálních konzultací poskytl informace o možnostech účasti českých a kosovských firem ve vypisovaných tendrech.

Alban Hashani, ředitel sekce prištinského institutu Riinvest, informoval české subjekty o makroekonomické situaci Kosova, stavu finančního sektoru, jednoduchém daňovém systému, bezcelních ekonomických zónách v municipalitách Gjakova a Mitrovici, podnikatelském a technologickém parku v municipalitě Drenas, Mitrovica a Shtime. Na závěr zdůraznil perspektivní investiční příležitosti v zemědělství, turismu, energetice (elektrárny Kosovo A a B a výstavba nové elektrárny), důlním sektoru a telekomunikacích.

Velvyslanec Ivo Šilhavý představil Kosovo jako dynamicky se rozvíjející zemi, kde mohou české firmy navazovat na dobré jméno českých expertů, resp. československých firem. V současnosti Kosovo nabízí řadu obchodních příležitostí, které je potřeba využít. Tato situace však nebude trvat dlouho, max. 3 až 5 let, než do Kosova aktivně vstoupí velké firmy zaštítěné velkými zeměmi.

Pro úspěch českých firem je klíčové, aby navázaly dlouhodobá partnerství a spolupráci s kosovskými partnery. To jim umožní, aby měly šanci významnou měrou obsadit trh v sektorech energetiky, dopravy, vodního hospodářství i dalších sektorech. Projekty rozvojové spolupráce se osvědčily jako optimální platforma pro navazování těchto strategických dlouhodobých partnerství mezi českými a kosovskými firmami.

Ve druhé části semináře následovalo představení konkrétní spolupráce mezi českými firmami Ircon a TopolWater s kosovskou firmou Project Plus při stavbě čistíren odpadních vod. Ředitel společnosti Ircon Libor Novák informoval o navázání kontaktů s kosovskou firmou a o prvním společném projektu, který byl realizován s podporou České rozvojové agentury v obci Harilaci. Na něj navázala stavba čistírny odpadních vod pro nový Justiční palác v Prištině již na komerční bázi.

V jednání je stavba čistíren pro několik objektů Ministerstva spravedlnosti a pro některé soukromé společnosti a obce. Původní čistě obchodní spolupráce dostává nyní v rámci projektu ČRA také prvky rozvojového ekonomického partnerství, které by mělo vyústit v přenos technologie a začátek výroby domovních čistíren přímo v Kosovu. Ředitel Novák v závěru zdůraznil, že kosovští obchodní partneři se osvědčili jako vysoce spolehliví a efektivní a Kosovo je pro český byznys velmi perspektivní zemí.

Zástupci EkoInvestu Bari Asllani, Drilon Potera a Korab Shehu představili firmu, založenou v roce 2011, která se specializuje na oblast energetiky a dopravy. Informovali o připravovaných projektech na rekonstrukci uhelných elektráren Kosovo A a B a plánované výstavbě nové uhelné elektrárny Kosovo New a příležitostech pro české dodavatele. V sektoru dopravy poskytli informace o připravovaných stavbách dálniční a silniční sítě. Zmínili rovněž program na obnovení železniční dopravy vyhlášený správcem železniční sítě společností Infrakos.

Semináře se zúčastnilo 39 zástupců menších i větších českých firem, aktivně působících v Kosovu nebo uvažujících o vstupu na kosovský trh. Na semináři jim bylo poskytnuto široké spektrum informací – byly jim představeny dvě perspektivní kosovské firmy, byli seznámeni s konkrétními příležitostmi v regionu Gjakova, získali informace o současných právních normách v Kosovu.

Seznámeni byli rovněž s programem předvstupní pomoci IPA II a v rámci následného oběda a času vymezeného pro konzultace měli zástupci firem příležitost projednat individuální dotazy a navázat kontakty s kosovskými partnery. V průběhu semináře bylo identifikováno několik perspektivních oblastí další možné spolupráce. Vysoká účast firem na semináři svědčí o zájmu českých firem o vstup na dosud málo obsazený a zároveň velmi perspektivní kosovský trh, na kterém je mj. stále možné navazovat na dobré jméno českých expertů z minulosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek