Informace ze semináře Jak podnikat v Kanadě?

15. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Informace ze semináře Jak podnikat v Kanadě? Proč by se měly naše firmy zajímat o kanadský trh? Jak náročné je založení společnosti v Kanadě? Jaké jsou tamní podmínky pro získání pracovního povolení? A jaké změny má přinést CETA, obchodní dohoda mezi Kanadou a EU?

Odpovědi na tyto a další otázky získali zástupci firem na semináři „Jak podnikat v Kanadě?“, který se konal ve středu 2. prosince 2015 v Praze. Seminář organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Honorární konzulát ČR v Montrealu a společnost Deloitte ve spolupráci s Velvyslanectvím Kanady v Praze a Kanadskou obchodní komorou v ČR.

Foto ze seminář MPO o podnikání v KanaděPo úvodním slovu velvyslance Kanady v ČR Otty Jelinka a náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla vystoupil se svým příspěvkem pan Hynek Žikovský, honorární konzul ČR v Montrealu.

Kanada se mezi zeměmi, do kterých ČR vyváží, umístila v roce 2014 s hodnotou 5,35 mld. Kč na 49. místě, v případě dovozu jde o 54. příčku s 3,67 mld. Kč. Oproti obchodu se Spojenými státy jsou tato čísla výrazně menší, ačkoliv se jedná o dva velmi podobné trhy. Proč by se měly české firmy více orientovat právě na Kanadu?

„Kanada je ideální výchozí bod pro podnikatele, kteří uvažují o vstupu do USA. Především z důvodu méně nákladného startu podnikání a geografické blízkosti k americkému trhu začíná většina evropských firem právě zde,“ upozornil Hynek Žikovský. Úspora nákladů díky jednoduššímu a levnějšímu procesu při rozjíždění podniku ve srovnání s USA se projevuje hlavně v digitálním obchodě, výrobě a službách. V Kanadě je také menší nebezpečí soudní pře.

Foto ze semináře MPO o podnikání v KanaděZástupci firem se na semináři dozvěděli, jaké mají možnosti při zakládání společnosti v Kanadě, v čem se liší provinční a federální společnosti a jak je tento proces obvykle finančně náročný. Řeč přišla také na pracovní povolení a právo pobytu. Urychlené vyřizování žádostí je v Kanadě možné na základě tzv. „express entry“, jednotlivé provincie organizují pro podnikatele své provinční programy, pro studenty existuje možnost zůstat v Kanadě po dokončení studia v rámci tzv. „Canadian Experience“.

Zjednodušení vstupu na kanadský trh má přinést čerstvě dokončená obchodní dohoda mezi EU a Kanadou, zkráceně CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda). Kromě odstranění cel otevře CETA trh se službami a zpřístupní trh s veřejnými zakázkami. Usnadněn bude také pobyt pracovníků zahraniční firem na kanadském území. Slovy pana Žikovského: „Nečekejte na vstup dohody v platnost. Zaměřte se na Kanadu již nyní a o to více z dohody CETA získáte!“

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek