Informace ze semináře k mechanismu podpory exportu na Ukrajině

14. 12. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace ze semináře k mechanismu podpory exportu na Ukrajině Dne 9. prosince 2016 se na velvyslanectví Maďarska v Kyjevě uskutečnil seminář k mechanismu podpory exportu na Ukrajině, který organizovala společnost Klub bankéřů a International Trade Club. V úvodní části vystoupil velvyslanec MR na Ukrajině E. Keskeny, který stručně charakterizoval rozvoj bilaterální spolupráce Maďarska a Ukrajiny.

Zmínil, že v tomto roce již došlo ke dvěma setkáním na úrovni prezidentů obou zemí, uskutečnila se dvoudenní pracovní návštěva předsedy vlády V. Grojsmana v Maďarsku (doprovodného podnikatelského fóra se zúčastnilo cca 400 maďarských a ukrajinských společností), několik členů maďarské vlády jednalo na Ukrajině. Bilaterální obchodní výměna dosahovala v roce 2013 cca 4 mld. USD, v roce 2015 se snížila na 2,5 mld. USD, v průběhu roku 2016 zatím vzrostla o cca 11 %.

S charakteristikou maďarského systému financování exportu vystoupil Viktor Berki z Hungarian Export – Import Bank. Mj. informoval, že maďarská Exim Bank financuje i projekty realizované v MR, které jsou zaměřené na rozvoj exportních možností (např. rozšíření výroby na export) a na zvýšení konkurenceschopnosti. Banka také hledá nové zdroje financování vydáváním bondů ve Spojených státech a na dalších mezinárodních trzích.

Exim bank se podílí i na činnosti některých mezinárodních fondů jako je např. IFC Trust Fund (2014), Kazachstánsko-maďarský investiční fond (2015), Fond rozvoje infrastruktury EU – Afrika (2016) apod. Cílem je získání přístupu k informacím s možných zapojením maďarských společností do projektů fondů. Svá zastoupení má Exim Bank v Turecku, Rusku a Srbsku.

K otázkám financování exportu Ukrajiny a vytvoření systému na podporu exportu vystoupili Boris Sobolev z Ukreximbank, Evgenij Bublik z Institutu ekonomiky a prognózování a expert k otázkám mezinárodního obchodu Igor Gužvy. Během semináře bylo mj. sděleno následující:

Obrat zahraničního obchodu Ukrajiny dosahoval 63,3 mld. USD v roce 2013, 53,9 mld. USD v roce 2014, 38,1 mld. USD v roce 2015. V roce 2016 pokračuje trend celkového snižování obratu zahraničního obchodu (dynamika snižování je menší, roste podíl obchodu s EU). Tento trend, který je vyvolán celou řadou příčin (ztráta Krymu, konflikt na východě Ukrajiny, propad cen surovin, obchodní restrikce Ruska), mj. ukázal na vysokou aktuálnost potřeby vytvoření efektivního systému podpory exportu.

Systém podpory exportu formálně na Ukrajině existuje a podporou exportu se zabývá celá řada institucí, jako je parlament, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo ekonomického rozvoje apod. (tj. systém je roztříštěný). Již od počátku 90. let existuje Export – import banka, která je nicméně využívána jako standardní komerční banka a zabývá se převážně importem.

Na podpory se na Ukrajině vynakládá až 10 mld. USD ročně s tím, že tyto podpory tradičně směřovaly do sektorů jako je těžba uhlí, ropný průmysl, energetika (dotace cen elektřiny), dotace na dopravu apod. Cca 90 % těchto podpor tradičně získávala malá skupina nejbohatších podnikatelů. Exportní financování využívá pouze cca 14 % ukrajinských exportérů. Neexistence efektivního systému podpory exportu vede mj. k nerovnému postavení ukrajinských podniků v tendrech na mezinárodní úrovni.

K vytvoření efektivního systému podpory exportu účastníci mj. doporučili vytvoření exportně – importní agentury (k zabezpečení finanční podpory exportu), vytvoření sítě obchodních zastoupení, rozvoj systému výměny informací, vytvoření „obchodních domů“, vytvoření Výboru ke zjednodušování procedur (k účasti v tendrech v zahraničí apod.), odstraňování různých „domácích“ byrokratických barier apod.

K dalším instrumentům usnadňujícím rozvoj ukrajinského exportu byly zařazeny dohody o volném obchodu (s Gruzií, zeměmi SNS, DCFTA apod.), využití GSP ve Spojených státech, zjednodušení systému státních zakázek ve světě, aktivní hledání nových trhů apod. K perspektivním sektorům pro ukrajinský export se řadí především potravinářský průmysl, obrana a IT sektor.

V současné době probíhá na Ukrajině politická a odborná diskuze k vytvoření agentury k finanční podpoře exportu a k dalším aspektům podpory exportu na základě návrhu zákona připraveného Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny. Diskutuje se i otázka „startovního kapitálu“ pro novou agenturu s tím, že návrhy se pohybují na úrovni cca 200 mil. euro. Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu zorganizovalo několik podnikatelských misí k hledání nových exportních trhů. Přijímají se opatření k posílení obchodně-ekonomických úseků velvyslanectví a k zajištění lepší informovanosti.

V současné době je efektivní systém podpory exportu na Ukrajině „v procesu vytváření“ s tím, že zatím není dořešena otázka finanční podpory exportu. Významné je i sjednocení podpory exportu na institucionální úrovni a též „rychlost“ vytvoření „standardního systému podpory exportu“. Z tohoto důvodu ukrajinská strana vítá možnost získávání zkušeností od partnerů jako je Hungarian Export – Import Bank.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě (Ukrajina).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek