Informace ze semináře pro dodavatele těžebního projektu Oyu Tolgoi II v Mongolsko

11. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 4. listopadu 2015 se v Ulánbátaru uskutečnil celodenní seminář pro potenciální dodavatele II. fáze investičního projektu těžební společnosti Oyu Tolgoi. Akce se zúčastnili představitelé dvojice českých společností, výrobců těžebních zařízení, a místní zástupci několika dalších českých firem. Zastupitelský úřad v Ulánbátaru měl na akci svůj vlastní prezentační stánek. Akce se zúčastnili zástupci téměř 600 firem (400 místních) z 29 zemí světa.

Investiční projekt těžby (převážně měď a zlato) v předpokládané hodnotě 7 mld. USD bude ze 70 % financován konsorciem dvaceti mezinárodních bank (uzavření dohody by se mělo uskutečnit do konce roku 2015) a z 30 % volnými zdroji společnosti Oyu Tolgoi (společný podnik mongolské vlády – 34% podíl – a struktury ovládané těžebním, zejména britsko-australským gigantem Rio Tinto).

Realizace výstavby veškeré infrastruktury pro hlubinnou těžbu se předpokládá v letech 2016–2022. Doba samotné těžby může velmi pravděpodobně přesáhnout horizont roku 2100, s očekávanými celkovými ročními objemy produkce a prodeje koncentrátu ve výši 1,8 mil. tun (65% podíl bude mít hlubinná těžba, 35% podíl v současnosti již prováděná těžba povrchová). Oyu Tolgoi tak bude aspirovat na místo světově třetího největšího těžaře mědi.

V první části semináře, pro pozvaných cca 250 hostí, vystoupili vrcholní manažeři Oyu Tolgoi i Rio Tinto s krátkými prezentacemi. Zdůraznili pozitivní přínos v r. 2013 zahájené první fáze (povrchové těžby) pro celé Mongolsko a nastínili perspektivy spojené s fází druhou.

Deklarovali čtyři základní principy pro výběr svých partnerů/dodavatelů, z nichž dva byly akcentovány téměř všemi řečníky – maximální důraz na bezpečnost všech operací na dole a preference místních, tedy v Mongolsku zaregistrovaných společností. Další dva principy jsou spojené s čestným přístupem k obchodu, tedy nulové tolerance úplatkářství a cenové konkurenceschopnosti. Co je důležité, veškeré nákupy budou prováděny z Ulánbátaru, kde však již nyní je řada specialistů (nehledě na vedení) z Rio Tinto.

Druhé části semináře, jednání se zástupci společností Oyu Tolgoi i Rio Tinto, se mohli účastnit již všichni zaregistrovaní, a to na 16 stáncích společnosti, které pokrývaly jednotlivé poptávané kategorie produkce včetně služeb. Registrované firmy budou příjemci informací o vyhlašovaných tendrech v jednotlivých kategoriích.

Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru získal po dohodě s organizátory akce, jako jedna z pěti ambasád, možnost využití prezentačního stánku, kde byly k dispozici materiály nejen všech zúčastněných českých společností, ale i firem, které mají dlouhodobě zájem o uplatnění v Mongolsku a svých charakterem odpovídají potřebám těžebního průmyslu. Informativní materiály se těšily velkému zájmu mongolských i zahraničních návštěvníků semináře. Z evropských zemí podobný stánek mělo jen velvyslanectví Velké Británie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek