Informace ze seminářů na podporu exportu českých strojírenských výrobků na polský trh

21. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Za přítomnosti velvyslance České republiky v Polsku pana Jakuba Karfíka zorganizovalo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě ve dnech 19. a 20. dubna 2016 odborné semináře s názvem „Podpora exportu českých strojírenských výrobků na polský trh“.

Zmíněný projekt byl realizován díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ve spolupráci se strojírenskou firmou AMKOVO a vládní agenturou pro podporu obchodu CzechTrade a cestovního ruchu CzechTourism ve Varšavě. Seminář byl zaměřen především na obranný průmysl, železniční průmysl a průmysl těžebních strojů.

Cílem projektu byla podpora exportu českého strojírenství na polský trh a navázání spolupráce českých výrobků obráběcích strojů s polskými partnery. Smyslem projektu bylo rovněž upozornit polské potenciální zákazníky na kvalitní obráběcí stroje vysoké technické úrovně, které české firmy exportují na všechny světové kontinenty.

Semináře, které byly určeny především pro vedoucí pracovníky vybraných výrobních závodů, technology a konstruktéry z obranného a železničního průmyslu a průmyslu těžebních strojů a rovněž pro novináře z odborných časopisů, se zúčastnilo na 60 osob.

Úvodní slovo pronesl velvyslanec pan Jakub Karfík, který ve svém projevu mj. uvedl, že Polsko představuje pro Českou republiku důležitého obchodního partnera a zdůraznil dlouhou a bohatou tradici českého strojírenství.

Následovaly odborné prezentace českých strojírenských firem TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s. (závod TOS ČELÁKOVICE), TDZ TURN s.r.o. Brno a AM KOVO, Varšava (společnost zastupující několik českých strojírenských firem na polském trhu). České firmy byly kromě obchodních manažerů zastoupeny rovněž technology, takže byly schopny pružně reagovat na všechny odborné dotazy ze strany polských účastníků.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek