Informace ze zahájení Evropského roku pro rozvoj v Rize

19. 1. 2015 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Člen koordinační skupiny Evropského hospodářského a sociálního výboru a konzultant Hospodářské komory České republiky Ivan Voleš se při příležitosti začátku Lotyšského předsednictví zúčastnil dne 9. ledna 2015 zahájení Evropského roku pro rozvoj, které se uskutečnilo v Rize.

Zahajovací konference proběhla na vysoké úrovni – vedle lotyšské premiérky Straujama zde vystoupil předseda Evropské komise J.C.Juncker, komisař pro životní prostředí K. Vella, komisař pro rozvojovou spolupráci N. Mimica, vysoká představitelka EU pro zahraničí a bezpečnost F. Mogherini, předseda EHSV H. Malosse a předseda Výboru regionů M. Lebrun. Nechyběla ani předsedkyně výboru pro rozvoj Evropského parlamentu, ministři a ministryně ze Švédska, Estonska, Lucemburska, Francie, Lotyšska a další.

Ve svých projevech se vysocí představitelé vyslovili k nutnosti přiblížit rozvojovou politiku evropským občanům zejména vzhledem k rozpočtovým škrtům v důsledku krize a potřebě konsolidovat veřejné finance. Je třeba ukázat, že podpora rozvoje v chudých zemích je v zájmu EU i z hlediska její bezpečnosti. Pozitivně bylo hodnoceno plnění rozvojových cílů tisíciletí, které přinesly výrazný pokrok při likvidaci chudoby, přesto jsou výsledky nedostatečné. Nové cíle udržitelného rozvoje, které budou přijaty v září 2014 na Valném shromáždění OSN by proto měly stanovit nové konkrétní mety, jejichž dosažení by přineslo rozvoj milionům lidí v rozvojových zemích. Byla zdůrazněna nutnost ukončit konflikty v rozvojovém světě, protože bez míru nelze dosáhnout rozvoje. Novým momentem rozvoje po roce 2015 bude jeho globální dimenze, cíle udržitelného rozvoje nebudou zaměřeny jen na rozvojové země, ale budou je muset plnit i země vyspělé. Jde zejména o ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu atd.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek