Informace ze zasedání Česko-gruzínské Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci

6. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se na MPO ČR uskutečnilo 3. zasedání Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi ČR a Gruzií (dále „Komise“). Českou delegaci složenou z expertů dotčených resortů, institucí a zástupců podnikatelské sféry vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl. Delegaci z Gruzie pak vedl náměstek ministra ekonomiky a udržitelného rozvoje Genadi Arveladze.

Foto ze zasedání KomisePrvní den, tedy 23. května v úterý, se uskutečnilo v rámci doprovodného programu zasedání mj. také Česko-gruzínské business fórum, jehož se zúčastnilo cca 20 českých a několik gruzínských podnikatelských subjektů. Fórum uspořádalo MPO ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Gruzínskou obchodní a průmyslovou komorou.

Druhý den 24. května ve středu pak proběhlo závěrečné Plenární zasedání, kde Komise zhodnotila aktuální vývoj a perspektivy obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy a definovala prioritní oblasti hospodářské spolupráce pro nejbližší období (energetika a energetická efektivnost; životní prostředí; obchod, průmysl a investice;  zemědělství a potravinářství; věda, výzkum a inovace; komunikace a IT sektor; technická normalizace, metrologie a zkušebnictví; zdravotnictví a regionální spolupráce; rozvojová spolupráce a její komerční návaznost v rámci nového B2B programu, a další).

Foto ze zasedání Smíšené komiseOba spolupředsedové následně podepsali závěrečný Protokol, ve kterém se odrazila spolupráce na bilaterální úrovni za uplynulý rok od posledního, tedy druhého zasedání

Obě tyto akce svědčí o stále narůstajícím zájmu českých firem o gruzínský trh, který je jedním z nejperspektivnějších v rámci Kavkazského regionu. S Čínskou iniciativou Hedvábné stezky 21. století navíc přichází nové možnosti pro české podniky také v souvislosti s Gruzií – více k tomuto tématu naleznete v posledním vydání časopisu TradeNews.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek