Inovace po česku

30. 9. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Znáte nějakého moderního českého inovátora? Nebo nápad, který jsme jako národ dali světu v poslední době? Že vás nic a nikdo nenapadá? Ne, není to tím, že by kreativita a tvořiví lidé v Čechách vymřeli. Částečně za to může buď přílišná skromnost českých inovátorů ukázat svůj nápad, nebo naopak obava, že jim nápad někdo ukradne. Na druhé straně často vidíme u českých firem podcenění marketingu, zejména prezentace v anglickém jazyce.

elbeeČeské inovace z 90 % představují důvtipné řešení praktického problému, spíš typu zlepšení než radikálně nový výrobek nebo službu. Povzbudivý je ale trend společenské prospěšnosti, kterou lze vypozorovat zhruba u třetiny českých inovací.

Velká část inovátorů nabízí úsporu peněz, času, námahy nebo energie. Dalších 20 % zase zjednodušuje současné řešení nebo zvyšuje jeho efektivitu.

Rozmanitost českých inovací nezná mezí a můžeme zde najít sofi stikovaná řešení, která vynikají kreativitou a unikátností. Zmíním třeba systém pro dlouhodobou archivaci vzorků DNA, využití nanotechnologie jako čističky vzduchu nebo difúzní koplanární výboj, který poskytuje levnou, rychlou, nenáročnou a efektivní plazmovou technologii šetrnou k životnímu prostředí s prakticky neomezenou životností.

Ráj zlepšováků

Velice časté jsou i inovace z oblasti zdravotnictví, jako například loňský vítěz soutěže Česká inovace firma Ella CS, která vyrábí unikátní trubičku na léčbu jícnu, jež se časem rozloží a po zahojení se nemusí vytahovat. Letos v soutěži excelovala firma Medin, a. s., se speciálním patním hřebem nebo pánevní dlahou na sice zřídkavé, ale o to nepříjemnější zlomeniny. Navíc firma Medin ve své výzkumné činnosti využívá moderní metodu tzv. open innovation.

Nouze není ani o zlepšováky a praktické pomůcky, jako třeba sedací batoh, elektromotocykly nebo elektro-koloběžky či balanční zdravotní židle. Už méně časté jsou inovace ve sféře služeb, ale i zde se najdou chytrá řešení, například úspěšně se rozvíjející projekt vitaminů na míru Mixturam anebo inovace na realitním trhu Rádce pro vaši nemovitost.

Bezdomovec průvodcem

Často opomíjenou je oblast sociálních inovací, které svou povahou nebývají tak průlomové a sofi stikované, nicméně jsou o to smysluplnější a společensky prospěšnější. Mezi ty nejzajímavější patří projekt Pragulic. Dává bezdomovcům druhou šanci v roli průvodců veřejnosti neznámými zákoutími pražského podsvětí. I takový nápad jako baby-office sdružující rodiče v práci a děti pod jednou střechou představuje pozitivní změnu přispívající ke snížení stresu a starostí rodičů o děti v pracovní době.

Obzvláště záslužné jsou aktivity pro zlepšení života postižených osob. Velký úspěch sklidilo vozidlo pro lidi na vozíku Elbee. Ale i projekty zaměřené na zaměstnávání lidí s autismem, jež praktikují ve společnosti Pasparta, zasluhují uznání a pozornost.

České inovace nezapomínají ani na životní prostředí. V rámci soutěže jsme zaznamenali řadu projektů řešících opakované využití surovin resp. odpadu. Excelentním příkladem je Biouhel ze Zlína. Využitím odpadního tepla z kogenerační jednotky se zuhelní nevyužitá biomasa na směs pro zkvalitnění zeminy. Nejlepší na tom je skutečnost, že teplo i biomasa jsou v podstatě zdarma k dispozici a jejich spojením se vytvoří nový užitečný materiál.

Česko si postupně získává renomé i na poli IT inovací, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo aplikací. Jeden příklad za všechny z oblasti státní správy, kde by člověk inovace moc nečekal. V Plzni vyvinuli unikátní systém nabíjení Plzeňské karty MHD bankomatem.

Kulhající marketing

Co našim inovacím naopak chybí? Asi není překvapením, že marketing a prodej jsou slabou stránkou nejen inovátorů. Odráží se to v povrchní analýze trhu, business plánu postaveném tzv. na vodě a podceněním komunikace. Začíná to takovou elementární věcí, jako je název projektů. Sáhodlouhý popisný název málokoho nadchne a těžko vzbudí touhu seznámit se s podrobnostmi. Nejúspěšnější bývají právě inovace s krátkým výstižným názvem, který člověka chytí za ucho a hned si ho zapamatuje (Elbee, Mixturam, LiCrete...).

Druhou velkou slabinou je spolupráce. Inovace představuje realizovanou myšlenku, a jak z povahy věci vyplývá, realizovat nápad téměř nikdy nejde bez spolupráce. Škoda, že naši inovátoři neumí přirozeně navazovat nebo vyhledávat kontakty, které by je posunuly dál. I v tom spatřujeme velkou roli různýchsubjektů a institucí (mimo jiné inovačních center), které mohou pomoci vytvořit inspirativní prostředí, které přeje výměně zkušeností a spolupráci.

Co může českým inovacím pomoci? Zejména zviditelnění nápadů a tvořivých podnikatelů je vždy inspirací, ale také dobrou reklamou pro české barvy. Pozitivní příklady mohou vyvážit „blbou náladu" a přinést trošku naděje lidem, kteří si nevěří nebo nevědí, jak na to.

Důležitá je též podpora internacionalizace nových nápadů a případné propojení s dalšími hráči na inovačním hřišti. Jak každoročně vidíme při hodnocení soutěžních projektů v České inovaci, příležitostí pro zlepšení života nebo vytvoření něčeho nového je stále dost. Je opravdu povznášející vidět chytré české hlavy schopné postřehnout problém nebo potřebu, nalézt důmyslné řešení a zlatýma českýma ručičkama ho přivést k životu. V tom tkví naše inovační DNA.

Myslím, že máme opravdu na víc než 46. místo v žebříčku konkurenceschopnosti. Nadějí ať nám je i stoupající kvalita a počet projektů v soutěži Česká inovace.

Převzato z časopisu Komora.
Autorem článku je Roman Šiser, Česká inovace, o. p. s.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek