Internet advertising v Itálii: rok 2013 přinesl zásadní změnu v podílu internetové a tištěné reklamy na místním trhu

29. 7. 2014

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 28.07.2014
  • Zdroj: Tendenze online

V roce 2013 předčil obrat z internetové reklamy obrat z reklamy tištěné. Obrat internetové reklamy činil za uplynulý rok 1,8 miliardy EUR oproti 1,4 miliardy za reklamu tištěnou, což představuje 27 %, resp. 21 %  podíl na italském reklamním trhu. Ještě v roce 2012 byl podíl na trhu opačný, reklama v tisku činila 24 % a internetová reklama dosáhla na 21 %. Reklama v tisku tak ztratila během jednoho roku 20 % ze svého podílu na trhu a její obrat se propadl z 1,72 miliardy na 1,38 miliardy euro. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by se stávající pokles měl rychle zastavit. Naopak, současný trend z počátku roku 2014 naznačuje, že v tomto roce dojde k dalšímu snížení podílu na trhu (-15 %) a celkový obrat tak bude ve výši 1,17 miliardy, to odpovídá 17% podílu na trhu.Ilustrační obrázek

Naproti tomu celkový obrat z internetové reklamy se v roce 2013 navýšil o 17 % a činil 1,8 miliardy oproti 1,53 miliardy v roce 2012. Dle údajů z prvních měsíců 2014 dojde pravděpodobně v tomto roce k překročení obratu ve výši 2 miliard a navýšení podílu na reklamním trhu na 30 %.

Pokud jde o ostatní reklamní kanály, dochází k trvalému poklesu u příjmů spojených s reklamou v TV (-12 %). Obrat z televizní reklamy se v roce 2013 snížil na 3,17 miliardy oproti 3,6 miliardy v roce 2012. I nadále si televize zachovává vedoucí postavení na trhu, nicméně její podíl na trhu se snížil z 49 % na 47 %. Obrat z reklamy v rozhlase se v roce 2013 snížil o 10 % (z 390 miliónů v roce 2012 na 350 miliónů) a celkový podíl na trhu činil 5 %.

„Neustálý rozvoj internetu, stále více se zaměřující na mobilní zařízení, sociální sítě a internetová videa, vyvolal na reklamním trhu obrovskou změnu. Reklamní trh nyní stojí na rozcestí,“ uvádí Andrea Rangone, koordinátor programu digitálních inovací na Vysoké škole polytechnické v Miláně. „V průběhu roku 2013 došlo totiž k významnému rozšíření reklamy na smartphony a tablety (o více jak 180 %), sociální sítě (75 %) a internetová videa (32 %).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení CzechTrade v Miláně.

 

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: