Investice do italského energetického vývoje

5. 8. 2014

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 04.08.2014
  • Zdroj: Largo Consumo

Itálie se v evropském žebříčku investic z veřejných zdrojů do energetického výzkumu umístila na čtvrtém místě. Vyplývá to z průzkumu italského Institutu pro konkurenceschopnost, který se zaměřil na investice vložené do výzkumu a vývoje. Celosvětově energetický sektor zaznamenal v roce 2012 investice v objemu 98,1 miliardy dolarů (60 % tvořily soukromé investice). Ze států energetický výzkum podporovala nejvíce Čína (22,1 milardy), následována Evropskou unií (18 miliard). Itálie se s objemem investic ve výši 1,3 miliardy umístila v Evropě na čtvrtém místě, první místo patřilo Německu s 4 investovanými miliardy.Ilustrační obrázek

Dle dotazníkového průzkumu se ukázalo, že 73 % firem působících v energetickém sektoru se podílí na výzkumu a vývoji. V uplynulých pěti letech pak 46 % z těchto firem alespoň jednou podalo žádost o zapsání patentu. Dotazované firmy dále uvedly, že mezi priority veřejné správy by mělo patřit zvýšení rozpočtu fondů určených k energetické spolupráci a na rozvoj pilotních projektů. Dle mínění veřejnosti je pak energetický sektor druhý nejdůležitější pro směřování veřejných investic, jako první byla z hlediska vynakládání veřejných rozpočtů určena zdravotní péče. Stejně tak si většina dotázaných myslí, že tyto veřejné investice by neměly být předmětem vládních škrtů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení CzechTrade v Miláně.

 

 

  

Tisknout Vaše hodnocení: