Investiční příležitosti ve Vietnamu: expandující Haiphong a Dinh Vu Industrial Zone

9. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Investiční příležitosti ve Vietnamu: expandující Haiphong a Dinh Vu Industrial Zone V uplynulých dvou letech byl ZÚ Hanoj v souvislosti s hledáním nejvhodnějšího místa pro výstavbu výrobního závodu velké české firmy ve Vietnamu v permanentním kontaktu s průmyslovou zónou Dinh Vu u přístavu Haiphong. Při posledním setkání s ředitelem zóny panem Frankem Woutersem byli velvyslanec a ekonomický rada informováni o nových záměrech a perspektivách nejen průmyslové zóny, ale i přístavu a města Haiphong.

Současná průmyslová zóna Dinh Vu Industrial Zone u stejnojmenného přístavu v těsné blízkosti Haiphongu, která nyní zahrnuje 60 projektů s celkovým investičním kapitálem 3 mld. USD, začala realizovat rozvojový plán, který zahrnuje nové lokality Deep C I až Deep C IV budované v souvislosti s výstavbou nového přístavu Lach Huyen Deep Sea Port, který s hloubkou 14 metrů umožní nakládku zaoceánských lodí a přímé spojení s Evropou bez překládky v Singapuru či Hong Kongu, jak tomu bylo dosud. Spojení s novým přístavem na sypaném podloží zajistí zprovoznění nového mostu v roce 2017.

Význam severního Vietnamu pro zahraniční investice roste ve srovnání s jihem, který je již v okolí HCMC/Saigonu kapacitně přehlcen. V posledních 3 letech přímé zahraniční investice na sever překonaly jih (v r. 2014 to bylo 53 % všech přímých zahraničních investic do Vietnamu).

Infrastruktura v okolí Haiphongu se rapidně zlepšila: kromě existujícího přístavu Dinh Vu vč. kontejnerového terminálu a překladiště pro sypké i kapalné komodity se realizuje výstavba přístavu s hlubokým ponorem Lach Huyen s termínem otevření v r. 2017, již byla otevřena dálnice z mezinárodního letiště v Hanoji do Haiphongu a až do průmyslové zóny Dinh Vu v délce 138 km a v neposlední řadě se v Haiphongu rozšiřuje mezinárodní letiště Cat Bi, které se otevře v r. 2016.

Průmyslová zóna Dinh Vu/Deep C Industrial Zones nabízí lukrativní polohu i zázemí, které zahrnuje připojení na národní rozvodnou elektrickou síť i záložní energetické zdroje, 626 MVA 220/110/22 kV, podzemní rozvod elektřiny, ve vodním hospodářství 20 000 m3 čištěné vody a 25 000 m3 přírodní vody denně, pitnou a demineralizovanou vodu i páru a systém čištění vody s kapacitou nyní 6 500 m3 a plánem 24 000 m3, kanalizaci, systém automatického protipožárního opatření vč. hydrantů. Terminál na tekuté látky má 2 kotviště s celkovou kapacitou 30 000 DWT.

Průmyslová zóna nabízí příležitost pro všechny druhy průmyslových odvětví, vč. petro/chemického průmyslu, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Další výhodou je dostupnost pracovní síly v počtu 1,3 mil. v blízkém Haiphongu s populací 2 mil. obyvatel a rychlá dostupnost Hanoje i dvou mezinárodních letišť a kargo teminálů po dálnici. Průmyslová zóna nabízí volnou plochu v rozsahu více než 2 000 hektarů.

Vedení průmyslové zóny poskytuje efektivní podpůrné služby pro investory (zajištění investiční licence, podpora start-up atd.). Investiční pobídky nemají žádné podmínky, pokud se týká investičního kapitálu nebo požadované plochy. Je několik schémat investičních pobídek, které jsou poskytovány po zahájení výroby. V zásadě je možno docílit v prvních čtyřech letech úplné osvobození od daní, v dalším 9letém období daňovou sazbu 5 %, následující 2 roky sazbu 10 % a teprve poté bude uplatněna platná korporátní daň 20 %. Tedy 15 žádné nebo zvýhodněné daně ze zisku firem.

Kontakt na průmyslovou zónu:
Mr. Frank Wouters,General Director
Dinh Vu Industrial Zone JSC
5th Floor, Harbour View Office Tower
12 Tran Phu Street, Hai Phong, Vietnam
Tel.: +84 31 3836 169
Email: frank.wouters@dinhvu.com
Web: www.dinhvu.com

Firmu vede pragmaticky uvažující belgický ředitel F. Wouters, který dává záruku zahraničním firmám, že s nimi bude jednáno podle mezinárodních zvyklostí, o čemž se ZÚ Hanoj přesvědčil při několika jednáních.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek