Investiční projekty v litevském Vilniusu aneb nejžhavější město na severu Evropy

8. 3. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Investiční projekty v litevském Vilniusu aneb nejžhavější město na severu Evropy Primátor hlavního města, Remigijus Šimašius, prezentoval na setkání s členy British Chamber of Commerce in Lithuania stav litevské metropole a především očekávané projekty v následujícím období. Mezi hlavní témata, která nyní vedení města řeší, patří městská hromadná doprava, neuspokojivá dopravní situace, nedostatek a nevyhovující rozmístění mateřských školek a jeslí, výstavba nového kongresového a obchodního centra či lepší využití okolí/nábřeží řeky Neris.

R. Šimašius se na úvod prezentace dle očekávání a ostatně zaslouženě pochlubil některými úspěchy a oceněními, jichž město v poslední době dosáhlo. Vilnius například získal první cenu a byl vyhlášen nejdynamičtějším městem regionu na galavečeru u příležitosti udílení cen Central and Eastern European Shared Services and Outsourcing.

Podle primátora meziročně vzrostl zájem zahraničních investorů a jejich chuť rozvíjet nové podnikání v litevské metropoli, takže nyní mohlo Vilnius ve Varšavě zastupovat již 10 firem a 4 kancelářské komplexy. Cca 4 % obyvatel města získaly v roce 2015 zaměstnání právě v centrech pro poskytování služeb a tentýž rok bylo oznámeno zahájení 11 projektů, které by měly vygenerovat dalších 1 605 pracovních míst. Mezi centry služeb, která zde působí, lze uvést např. Nasdaq, Barclays, Danske Bank, NFQ, Western Union, AIG Europe atd.

Vilnius také získal v hodnocení Financial Times třetí místo mezi středně velkými městy Evropy co se týče hospodářského rozvoje města a přitažlivosti pro přímé zahraniční investice. FT vycházely při hodnocení z pěti ukazatelů – ekonomického potenciálu, podnikatelského prostředí, lidského kapitálu, a kvality života, efektivity nákladů a kvality komunikací.

Navíc podle průzkumu Eurobarometeru patří obyvatelé Vilniusu mezi nejspokojenější ve srovnání se 79 dalšími městy EU/EHP – ve městě se cítí dobře až 98 % jeho obyvatel (pro srovnání – Praha v tomto výzkumu vykázala 91% spokojených obyvatel a Ostrava 94%) a tak není divu, že primátor s radostí kvitoval statistické údaje, podle nichž je Vilnius jediným městem v Litvě, kde populace kontinuálně narůstá. Vedení města si klade za cíl získat na konci svého funkčního období 1 milion spokojených občanů.

Vilnius je podle analýzy Nordea Bank druhým nejmladším hlavním městem severní Evropy po Kodani, chlubí se největším počtem mladých obyvatel v Pobaltí i jeho ročním tempem růstu (+9 % v roce 2015). Od roku 2006 se zvýšila populace v metropoli o 2,24 % na 550 tis. osob a 650 tis. tzv. denních uživatelů (daily users).

Výzvy aneb není vše jen růžové…

Město má i své problémy, z nichž největším je zadluženost – k 10. 2. 2016 činil dluh takřka 369 mil. EUR, přičemž za posledních 12 měsíců se snížil o 5,4 mil. EUR. Pro letošní rok byl schválen rozpočet ve výši 474 mil. EUR, kde se počítá s 2,5krát menším deficitem než vloni. Investice jsou plánovány na základě odhadované návratnosti na 1 obyvatele a klíčovými projekty pro rok 2016 budou:

  • 10 veřejných náměstí v centru města a obytných čtvrtích
  • regenerace okolí řeky Neris
  • vylepšení 200 přístupových silnic a hřišť v obytných čtvrtích

Vedení města v polovině roku 2015 přistoupilo ke změně politiky v podnicích, které vlastní, a to v souladu s doporučením OECD. Prvním cílem je do konce I. pololetí 2016 obsadit řídící orgány městských společností z 66 % nezávislými členy (podle primátora v únoru t. r. již bylo 50 % členů řídících orgánů tvořeno nezávislými osobami).

Zároveň byla vytvořena poradní skupina expertů (obdoba České konsolidační agentury), jejichž doporučeními ohledně městem vlastněných podniků se bude zastupitelstvo i primátor zabývat.

Vilnius registruje již od roku 2014 5 200 dětí, které čekají v pořadníku na místo ve školce. Město se proto rozhodlo přispět rodičům neumístěných dětí finanční výpomocí ve výši 100 EUR, aby usnadnilo přístup k soukromým školkám a vzdělávání. Od poloviny roku 2015 přibylo ve městě 28 soukromých školek a 1 200 míst pro děti. 500 míst bylo vytvořeno ve veřejných školkách díky reorganizaci a změnám v řízení.

Od téhož data se začaly objevovat školky a školy se zaměřením na ekologii, IT a robotiku a také „venkovní“ školky. Do budoucna vedení města plánuje nabídnout 7 městských parcel pro rozvoj soukromých školek a otevře i židovskou školku. Školství a neformální výuku podpořil magistrát 15 mil. EUR.

Pod názvem OpenVilnius se rozjela i kampaň pro zvýšení transparentnosti, zpřístupnění rozhodovacího procesu a hodnocení výkonnosti úředníků. Opatření zahrnují zavedení umístěnek do školek a škol podle bydliště rodiny, zlepšení výkonnosti MHD, lepší správu nemovitostí, zveřejňování veřejných zakázek, zkrácení doby pro vystavení stavebního povolení v průměru o 16 dní, u povolenek pro reklamní bannery o 15 dní, bylo zavedeno sledování čisticích vozů ve městě apod.

Co se týče dopravy ve městě, magistrát se hodlá zaměřit na větší pohodlí, zrychlení a dodržování jízdního řádu MHD, nová řešení parkování ve městě a zlepšení cyklostezek. Dojde k obnově a modernizaci vozidel MHD o 25 %. Vedení města pracuje na strategii mobility, zavedení modelu Park&Ride a zlepšení provozu na hlavních tazích. Byly zavedeny nové technologie včetně otevřených zdrojů informací – plánování MHD, tranzitní mapy Google, systémy sdílení jízdních kol (Dropbyke) a vozidel (CityBee, Uber).

Investiční projekty

V období 2014–2020 počítá Vilnius s využitím 338 mil. EUR na investice. Níže jsou uvedeny hlavní projekty:

Název projektu Charakteristika Financování Stav a plánované ukončení Poznámky
západní část městského okruhu 3. fáze 5,4 km silnic
20 km el. vedení
102 mil. EUR náklady
město + EU + vláda
v běhu
plán. ukončení konec IV. Q 2016
 
Cyklistická infrastruktura 200 problémových míst na 7 km 3 mil. EUR
město + EU + soukr.
v běhu
III. Q 2015 – IV. Q 2016
 
Multifunkční centrum 22,4 ha pro 3 fotb. a 1 atl. hřiště, kult. inkubátor atd. 79 mil. EUR veř. investic
město + EU + vláda + soukr.
investiční konzultace proběhly 18. 2. 2016 PPP koncese: Design-Build-Operate-Maintain, 25 let
bazén v Lazdynai 9 800 m2, 50 m bazén, 25 m pro potápění a skoky, SPA atd. město + EU + vláda + soukr. příprava tech. projektu, zaháj. realizace 10/2016 Operate-Maintain, délka kontraktu tbc
Lyžařský areál „Beacon skiing park“ lyžařský areál, letní skluzavka, restaurace atd. město + soukr. operátor vybrán, přípr. tech. projektu Operate-Maintain, délka kontraktu 25 let
Kongresové centrum 3–4 000 míst, 16 tis. m2, rest., výstavní prostory vlastník – Turto Bankas (státní banka) tendr na výstavbu 2/2016, tendr na operátora 5/2016, první akce 1/2018 Operate-Maintain
Pouliční osvětlení obnova a údržba městského osvětlení město + vláda + soukr. příprava podmínek, plán. zaháj. II. Q 2016 PPP koncese: Design-Build-Operate-Maintain, 15 let
Školky 7 parcel pro školky, 8,55 ha až pro 2 000 dětí město + soukr. kontrakt a stan. podmínek partnerství v běhu společný podnik: Build-Operate-Maintain, 25 let
Rekonstrukce řeky Neris 7,5 km nábřeží
veř. místa, cyklo- a pěší stezky, komerční využití, sport
celková investice 10 mil. EUR veř. prostř.
město + EU + soukr.
vize a investiční plán se připravují Operate-Maintain

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek