Investujte do exportního vzdělání

24. 8. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prostřednictvím agentury CzechTrade můžete zvýšit profesní i exportní šance na zahraničních trzích. Co konkrétně nabízí?

Cílem agentury CzechTrade je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Její služby v oblasti exportu jsou snadno dostupné malým a středním firmám, ale i velkým exportérům. Jednou z nich je i exportní vzdělávání.

Exportní vzdělávání realizuje pro české firmy zajímavé a prakticky zaměřené odborné a teritoriální semináře, exportní konference, firemní školení na míru a další vzdělávací a informační akce jak v Praze, tak v dalších regionech Česka. Prostřednictvím špičkových lektorů, odborníků a teritoriálních specialistů předává agentura aktuální informace důležité pro rozhodování, přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy. Učí české firmy exportovat na základě sdílených informací, praktických tréninků a úspěšných příkladů z praxe.

Hlavním přínosem teritoriálně zaměřených akcí je know‑how ředitelů zahraničních kanceláří CzechTradu.

Semináře i konference jsou zaměřeny na oblast mezinárodního obchodu i na měkké dovednosti, přibližují specifika podnikatelského prostředí a aktuální informace z vybraných oborů a teritorií. Hlavním přínosem teritoriálně zaměřených akcí je unikátní knowhow ředitelů zahraničních kanceláří CzechTradu.

„Exportní vzdělávání nabízené agenturou CzechTrade jsem využila už několikrát a vždy jsem byla velice spokojena. Oceňuji především profesionální a individuální přístup ke klientovi, perfektní organizaci každé akce a v neposlední řadě skvělý výběr jednotlivých školitelů. Seminářů se tak budu ráda účastnit i nadále,“ říká Marcela Němcová, jednatelka firmy Hedvea corporation.

Seminářů se zúčastnila i společnost Merry Crystals, výhradně zastupující soukromou sklárnu, která se zabývá ruční výrobou českého olovnatého křišťálu. „Spolupráce se zahraničními kancelářemi CzechTradu je pro nás jednou z velmi reálných cest, jak vstoupit co nejpřímějším způsobem na zahraniční trhy, zejména na čínský a jihoamerický. V současné době jsme ve fázi průzkumu těchto trhů,“ vysvětluje Lenka Racková, obchodní ředitelka Merry Crystals.

Více informací o všech akcích včetně on‑line přihlášek naleznete na webových stránkách CzechTradu: www.exportnivzdelavani.cz a www.czechtrade.cz/kalendar‑akci.

Příklady témat odborných seminářů pro 2. pololetí 2017:

 • Efektivní propagační materiály
 • Marketingové strategie na zahraničních trzích
 • Chyby v praxi zahraničního obchodu
 • Business etiketa v praxi
 • Clo v mezinárodním obchodě
 • Zboží dvojího použití
 • Jak zaujmout obchodního partnera v pěti minutách
 • a další témata

Příklady teritoriálních seminářů a exportních konferencí:

 • Německo
 • Velká Británie
 • USA a Kanada
 • JAR a Nigérie
 • Španělsko
 • Indie
 • Chorvatsko
 • Nizozemsko a země Beneluxu
 • Ukrajina
 • Mexiko
 • a další teritoria


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Monika Dostálová (monika.dostalova@czechtrade.cz), vedoucí exportního vzdělávání, CzechTrade.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek