Inženýrské stavitelství v Polsku

23. 8. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 23.08.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Inženýrské stavitelství zaznamenává v Polsku nepřetržitý růst od roku 2006. Rok 2011 byl pro toto odvětví rekordní, jeho nominální růst činil cca 16 % a dosáhl hodnoty přesahující 14,1 mld. EUR. Podíl inženýrského stavitelství na celkové stavebně-montážní výrobě dosáhl dosud nejvyšší úrovně a poprvé přesáhl 60 %. Na tento skvělý výsledek v roce 2011 mělo vliv dokončení investic potřebných pro organizaci mistrovství Euro 2012 a probíhající investice spolufinancované z rozpočtu EU, který byl Polsku přidělen na léta 2007-2013.

Největší přínos pro inženýrské stavitelství měl v roce 2011 silniční sektor (více než 44 %), jehož podíl během nadcházejících let může klesnout. Již během roku 2011 bylo možné zaznamenat menší počet velkých veřejných zakázek v oblasti silniční komunikace. Tento pokles bude po delší období kompenzován investicemi jiného charakteru – jsou zveřejňovány první výsledky veřejných zakázek v energetice a také investice v železniční dopravě jsou v pokročilém stádiu realizace a budou během nejbližších let zlepšovat stav inženýrského segmentu.

 V letech 2010-2011 byly zadány veřejné zakázky na realizaci nezbytných energetických kapacit v hodnotě více než 14,6 mld. EUR, což by mělo přispět k rozvoji energetické infrastruktury výkonem cca 11 GW. Výstavba většiny nových energetických bloků je plánována na období 2015-2016, ale pravděpodobně dojde k jedno až dvouletému zpoždění investice z důvodu delších postupů v zadávání veřejných zakázek.

Díky inženýrskému stavitelství dojde během nadcházejících let ke zvýšení podílu na stavebně-montážní produkci v pozemním stavitelství, především v kancelářském, průmyslovém a obchodním segmentu. Stabilní podmínky pro rozvoj těchto odvětví způsobí, že do jisté míry dojde k dočasnému zmírnění náročné situace na trhu stavebního inženýrství.

Zpracovala kancelář zahranční sítě MPO ve Varšavě na základě zprávy portálu oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze.

Tisknout Vaše hodnocení: