Irák: Základní informace o teritoriu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Irácká republika
 • arabsky: Al-Džumhúríja Al-Iráqíja
 • kurdsky: Džumhuri Iraq
 • anglicky: Republic of Iraq

zpět na začátek

1.2. Rozloha

  • 435 052 km2 (Statistický úřad – Ministerstvo plánování, 2012); nezapočteno 3 522 km2 tzv. neutrální zóny, která leží mezi Irákem a Saúdskou Arábií, a dále 924 km2 teritoriálních vod. Z celkové rozlohy zaujímá poušť 168 552 km2, tj. 38,7 %.

  Délka hranice se sousedními státy (celkem 3 462 km)

  • Sýrie: 600
  • Jordánsko: 178
  • Saúdská Arábie: 812
  • Kuvajt: 195
  • Turecko: 377
  • Írán: 1300

   

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 33 330 000 (podle odhadu Centrálního statistického úřadu, 9.2012)
 • Populační růst činí cca 2,9 % ročně, tudíž dle odhadu statistického úřadu z poloviny roku 2013 vzrostl počet obyvatel na cca 34,5 mil.
 • Neoficiální odhad počtu obyvatel 3 provincií tvořících autonomní Region iráckého Kurdistánu je 5 miliónů.

Pozn.: Poslední sčítání lidu se v Iráku podařilo uskutečnit v r. 1997 (19 mil obyvatel). Od té doby veškeré demografické údaje odhaduje Ministerstvo plánování z modelů a údajů o čerpání potravinových lístků, které mohou být značně nespolehlivé).

Hustota obyvatelstva:

 • 62 obyvatel/km

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let): 

 • zaměstnaní 49 %
 • důchodci 14 %
 • nezaměstnaní 27 %
 • ostatní 10 %

 

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

 • 2,9 %  (údaj Centrálního statistického úřadu, 2012)

Demografické složení

           (odhad Centrálního statistického úřadu, 2013)

 • z celkové populace je 51 % mužů a 49 % žen
 • ve městech žije 69 %, na venkově 31 % obyvatelstva

           (dále dle OSN, 2012)

 • podíl obyvatel ve věku 0-14 let: 42,6 %
 • podíl obyvatel ve věku nad 60 let ženy/muži: 5,6/4,0 %

Dětská úmrtnost

 • 33,3 úmrtí/1 000 narozených (dle OSN, 2010-2015)

Průměrný věk dožití (při narození)

 • muži: 67,6 (2010-2015) 
 • ženy: 72,6 (2010-2015)

Porodnost

 • 4,5 narozených dětí/ženu (2010-2015)

 

 

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 72 % Arabové
 • 18 % Kurdové
 • 8 % Turkmeni (etničtí Turci), Arméni
 • 2 % Asyřané

Jedná se o kvalifikované odhady. Poslední sčítání lidu bylo v Iráku provedeno v roce 1997, avšak nezahrnovalo 3 kurdistánské provincie a proto jeho výsledky nelze považovat za zcela kredibilní. Dle tohoto sčítání bylo v Iráku 26 mil. obyvatel, zatímco v roce 1987, kdy proběhlo poslední regulérní sčítání, to bylo 22 miliónů.

Další sčítání se nekonalo jednak kvůli bezpečnostní situaci, jednak z důvodu neochoty vládních úřadů. Ta je důsledkem politické citlivosti tématu. Podle výsledku sčítání a zjištěné národnostní skladby obyvatelstva by se totiž měl nově stanovit podíl autonomního Regionu iráckého Kurdistánu na příjmech státního rozpočtu. Kurdští politici tvrdí, že z titulu demografie má jejich provincie nárok na vyšší podíl, než je současných 17,5 % rozpočtu. Ještě výbušnějším problémem, jehož vyřešení dle ústavy závisí na sčítání lidu, je otázka územní příslušnosti ropné oblasti kolem Kirkúku, na niž si činí nárok obě dominantní národnostní skupiny (tzv. "disputed areas").

 

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • 97 % muslimů, z toho:
  • 60-65 % šíitů
  • 32-37 % sunnitů
 • 1–3 % křesťané (chaldejská katolická, syrská ortodoxní a nestoriánská – asyrská východní církev) – viz poznámka
 • minoritní jsou Mandeané (al-Šabi`a al-Manda), Šabakové, Jezídové, Zoroastriáni

Pozn. Jedná se o odhady. Poslední věrohodné sčítání lidu bylo v Iráku provedeno v roce 1987. Zvláště v souvislosti s válkami a vnitřními konflikty v posledním období došlo ke značným demografickým změnám, které se týkají především náboženského složení společnosti. Zvláště křesťanská komunita se v Iráku dostala po pádu socialistického režimu pod velký tlak spojený i s fyzickými útoky, v jehož důsledku počet iráckých křesťanů dle odhadů klesl na pouhou třetinu (z 1,5 mil. v roce 2003 na asi 0,5 mil., tj. řádově 1,5 %).

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední: arabština, kurdština
 • regionální: asyrská neo-aramejština (asyrština), turkmenština (turkický jazyk)
 • cizí: angličtina (její znalost je omezena na vzdělanější vrstvy obyvatelstva)

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Provincie:

19 provincií (guvernorátů), které se dále dělí na 101 okresů

 • al-Anbar, Basra, al-Muthanna, Nadžáf, al-Tamím, Babylon, Bagdád, Diyala, Dohúk, Erbil, Karbalá, Missan, Ninewa, Diwaniya, Salah ad-Din, Sulaimaniya, Thi Qar, Wassit; Halabdža (zřízena 13.3.2014 vyčleněním z provincie Sulaimaniya) 
 • Pozn.: V lednu 2014 rozhodla vláda o zřízení dalších dvou (případně čtyř) provincií v severní části země. Záměr musí schválit irácký parlament, o časovém plánu realizace nebylo rozhodnuto.

Ústava předpokládá federalizaci země vytvořením federálních regionů. Zatím jediný region s vlastní autonomní vládou (Kurdistan Regional Government, KRG), který byl ustaven, je Region iráckého Kurdistánu s administrativním centrem Erbil. Tvoří jej 4 provincie na severu země Erbil, Dohúk, Sulaimaniya a Halabdža.

Hlavní město:

 • Bagdád: 6–7 milionů obyvatel

Další velká města:

     Pozn: Uvedené počty obyvatel jsou založeny na kvalifikovaném odhadu iráckých úřadů (viz 1.5).

 • Mosul: 1,8 mil. obyv.
 • Basra: 2 mil. obyv.
 • Sulaimaniya: 1,8 mil. obyv.
 • Erbil: 1,5 mil. obyv.
 • Dohúk: 0,5 mil. obyv.
 • Kirkúk: 1,4 mil. obyv. (2012)
 • Nadžáf: 0,9 mil. obyv.
 • Karbalá: 0,5 mil. obyv.
 • Hilla: 0,3 mil. obyv.
 • Ramádí: 0,5 mil. obyv.
 • Kút: 0,4 mil. obyv.
 • Báquba: 0,5 mil. obyv.
 • Amara: 0,4 mil. obyv.
 • Samawa: 0,3 mil. obyv.
 • Nasiriya: 0,6 mil. obyv.
 • Diwaniya: 0,4 mil. obyv.

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • irácký dinár – IQD
 • nejmenší používaná bankovka 250 IQD (bankovka v hodnotě 50 IQD již není v oběhu)
 • mince nejsou v oběhu
 • dlouhodobě stabilní kurs vůči americkému dolaru (1 USD = 1 160 - 1 260 IQD se drží od r. 2011)

V některých transakcích (nemovitosti, nájem) je vítána platba v USD. Používání EUR není obvyklé.

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v roce 2014

Náboženské svátky jsou pohyblivé, protože jsou založené na islámském lunárním kalendáři.

 • 1. leden: Nový rok
 • 6. leden: den irácké armády
 • 13. leden: narození Proroka Mohameda, tzv. Mouloud (Mawlid) / islámský svátek
 • 21. březen: Nawroz (též Nourúz) – perský nový rok / regionální svátek Kurdistánu
 • 9. duben: výročí pádu režimu Saddáma Husajna v roce 2003 (Baghdad Liberation Day)
 • 17. duben: výročí bitvy na poloostrově Fao / vítězství nad Íránem v roce 1988
 • 1. květen: svátek práce
 • 14. červenec: národní svátek Iráku - den republiky / zrušení království
 • 27.-30. červenec: Eid al-Fitr / konec postního měsíce Ramadánu, islámský svátek
 • 8. srpen: den míru / výročí uzavření příměří s Íránem
 • 3. říjen: den nezávislosti
 • 3.-6. říjen: Eid al-Adhá / islámský svátek
 • 25. říjen:  islámský nový rok
 • 3. listopad: Ashura

Muslimské svátky jsou z hlediska našeho kalendáře pohyblivé (lunární rok, podle něhož se islámské svátky určují, je o jedenáct dnů kratší). Hlavním muslimským svátkem je svatý postní měsíc Ramadán, který trvá čtyři týdny. Během tohoto měsíce se muslimská část národa od východu do západu slunce postí, výjimku mají jen osoby na cestách, těhotné ženy, nemocní a děti. Aktivita obyvatelstva se v té době přesouvá spíše do nočních hodin, což se pochopitelně projevuje na výkonnosti během dne. Pracovní doba je o Ramadánu kratší. Prvním jídlem po západu slunce je tzv. Iftár, kdy se všichni scházejí u rodinného stolu. S pohoštěním je pamatováno i na nejchudší obyvatelstvo. Na konec Ramadánu navazují několikadenní svátky a po přibližně dvou měsících následují další, kdy se práce v Iráku opět zastaví.

O svátcích jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené. V posledních letech se někdy neočekávaně stává, že irácká vláda vyhlásí nějaký další významný den ad hoc jako svátek (podle politické situace), případně vyhlásí volno v době nesnesitelných letních veder či z jiného závažného důvodu. Skutečné datum náboženských svátků se může o den lišit od astronomického předpokladu, neboť je vyhlašují náboženské autority na základě vizuálního pozorování Měsíce. 

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsou uzavřeny úřady i většina obchodů. Obvyklá pracovní doba je od 08:00 do 15:00 hod.; obchody bývají otevřeny od 09:00 hod. a zavírají kolem 18:00 hod. Výjimku tvoří obchody s potravinami a textilem a některé soukromé služby, které fungují celý týden.

Letní čas v posledních letech irácká vláda nezavádí.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Účastník obchodního jednání může očekávat od svého obchodního partnera pozvání na oběd či večeři. Pohoštění nebo občerstvení může být nabídnuto i během déle trvajícího jednání. Iráčané jsou národem pohostinným, obdobná pohostinnost je ovšem očekávána při recipročních návštěvách iráckých obchodních partnerů v České republice. Společenský oběd obvykle trvá kolem dvou hodin. Večeře se často protáhnou do nočních až časných ranních hodin a také jejich začátek bývá často posouván do pozdějších večerních hodin. Během oběda nebo večeře má host většinou možnost si druh pokrmu sám vybrat, většina restaurací, zejména v hotelích, nabízí bufet systém. Obvykle je po jídle nabídnut čaj nebo káva, případně i vodní dýmka.

Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj nelze získat důvěru iráckého partnera a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání – a to i na nejvyšší oficiální úrovni – je nutno počítat s tím, že irácký partner se obvykle dostaví později, než je původně plánováno. Zároveň je sám ochoten tolerovat jistou nedochvilnost u zahraničního partnera, což je považováno za méně nezdvořilé než se dostavit na jednání dříve. Běžná evropská zásada „raději o pět minut dříve než o minutu později“ zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se stává, že těsně před schůzkou požádá irácký partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde dokonce k tomu, že se irácký partner bez omluvy nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání náhradního termínu.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat s tím, že ne všechna ujednání z předchozího dne platí i v průběhu dalšího jednání. To se týká zejména státní sféry, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat již uzavřené otázky, zejména s příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na součinnosti iráckého partnera je nutno opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud přesto nastane problém, irácký partner ho obvykle řeší v klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české strany. Také je nutno říci, že stálé kontaktování iráckého partnera a připomínání se je velmi důležité pro úspěšné jednání.

Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je výhodou. Rozhodně tím lze dosáhnout mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Někdy se stává, že je nutno vést jednání prostřednictvím tlumočníka. V iráckých firmách a na úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny, na přesnost jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve složitějších otázkách, např. technických či smluvních.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotekem oběma tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování ve společnosti.

Vhodným dárkem pro obchodního partnera, na němž nám záleží, je především české sklo, nepřijatelné jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné neislámské náboženské symboliky. Evropská vážná hudba může být dárkem pouze pro znalce.

Jídlo a stolování

V Iráku je obvyklá tradiční arabská kuchyně, která zásadně vylučuje vepřové maso a alkohol. Sestává z širokého výběru přísad (zelenina, luštěninové, jogurtové a zeleninové kaše) a příloh (zejména rýže a chlebové placky). Tradičním hlavním jídlem je omáčka s různými kusy pečeného kuřecího nebo skopového masa s uvařenou rýží, obvyklý je také kebab (pečené kousky skopového, hovězího nebo kuřecího masa) a kubba (podle oblasti buď placka s rýží a masem, nebo plněný oválný piroh). Hojně se konzumují rovněž ryby (zvláštní a velmi oblíbený je tzv. simač masgúf, ryba na rožni).

Doporučuje se pít výhradně balenou vodu, vzhledem k vysokým teplotám po většinu roku je nutno přijímat cca 4 litry tekutin denně.

 

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je pro irácké občany zajišťována v zastaralých zařízeních; funkčních je cca 200 státních a 80 privátních nemocnic, na celém území Iráku se nachází také přibližně 2 000 klinik. Odhaduje se, že kolem 2 000 lékařů slouží jako praktici.

V případě nutnosti ošetření v kurdistánských provinciích Dohúk, Erbil, Sulaimaniya je nejvhodnější vyhledat lékařské ošetření v některém z těchto krajských měst. V arabské části Iráku doporučujeme využívat pouze doporučená zdravotnická zařízení. Najdete je v Bagdádu na mezinárodním letišti nebo v mezinárodní ("zelené") zóně a v Basře. Při cestování je třeba počítat s tím, že místní obyvatelé většinou neumí poskytovat první pomoc.

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu):

 • Nemocnice Yarmouk – tel. 07704429300, 07901922458
 • Červený půlměsíc – tel. 5376641 (pevná linka)
 • Nemocnice Ibn Sina v mezinárodní zóně

V Erbílu jsou k dispozici tato medicínská centra:

 • Rezgary Public Hospital – tel. 0662272790
 • Rozhalat Emergency Hospital – tel. 0662274011
 • Emergency Hospital – tel. 0662224911

V Basře existují tři velké civilní nemocnice, které přijímají cizince:

 • Al Jumhury Hospital
 • Al Sadr Hospital
 • Al Talemy Hospital

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro vstup občana České republiky na území Irácké republiky je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) České republiky.

Vstupní vízum je nutné mít již před vstupem na území Irácké republiky; vydává je Velvyslanectví Iráku v Praze. Imigrační důstojníci na Mezinárodním letišti Bagdád (jiný vstup prakticky není možný, s výjimkou iráckého Kurdistánu) provádějí důslednou a pečlivou kontrolu dokladů. Je nutné mít zajištěné pozvání, na jehož základě bude vydána tzv. bezpečnostní doložka. Tu zajišťuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s institucí, která poskytuje pozvání. Žádost o vízum je třeba podat s dostatečným časovým předstihem alespoň 2 týdnů.

Pro tři kurdistánské provincie platí odlišný režim, který umožňuje bezvízový vstup na dobu 8 dnů. Pobyt je v tomto případě omezen pouze na území autonomního Regionu iráckého Kurdistánu. Poté je třeba požádat o prodloužení na místní policejní stanici – v Erbilu, Sulaimanyi nebo Dohuku.

Při pobytu v Iráku delším než 10 dnů již není povinnost přihlásit se na Ministerstvu vnitra, a to vzhledem k již zmíněné bezpečnostní doložce. Doporučujeme však ihned po příletu kontaktovat Velvyslanectví České republiky na adrese Bagdád, Al-Mansour, Dijlaschool St. 37, tel. 00964-7901909537.

Celní předpisy a pravidla jsou srovnatelné s ostatními zeměmi regionu. Doporučujeme nedovážet předměty a zboží, které by mohly být považovány za neslučitelné s islámským náboženstvím (zejména alkohol, křesťanské či židovské religiózní předměty). Vzhledem k omezení pohybu doporučujeme mít dostatečnou finanční hotovost (USD), neboť v Iráku není až na výjimky možné užívání platebních karet či vybírání z bankomatů. Platby v EUR nejsou obvyklé.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje občanům ČR při přípravě a realizaci cest do Iráku maximální obezřetnost s ohledem na dlouhodobě komplikovanou bezpečnostní situaci a z ní plynoucí rizika (teroristické útoky, únosy, dopravní omezení).

Bezpečnostní situace v Iráku je přes postupující trend směrem ke stabilizaci stále riziková a obtížně předvídatelná. V zemi působí izolované skupiny politických extrémistů a kriminální uskupení, jejichž cílem se mohou stát cizinci postrádající znalost místního prostředí a adekvátní ochranu. Relativně bezpečné jsou z hlediska pohybu cizinců provincie Regionu iráckého Kurdistánu (Dohúk, Erbíl, Sulajmaniya), v poslední době do značné míry i oblast Basry na jihu země.

Důrazně doporučujeme realizovat veškeré cesty do Iráku v úzké koordinaci s důvěryhodnými místními partnery, ať již se zástupci úřadů na vládní či provinční úrovni, představiteli státních podniků, případně s prověřenými místními podnikateli. Specifickou pozornost je třeba již ve fázi přípravy cesty věnovat zajištění bezpečného ubytování (hotely pouze s adekvátní ochranou a na základě věrohodných referencí) a dopravy (ať již zajišťované s asistencí místních bezpečnostních složek, soukromých ochranek, či důvěryhodných lokálních partnerů). 

V zemi je omezený přístup k základní zdravotní pomoci. Vnitrostátní letecká přeprava funguje mezi Bagdádem a městy Erbíl, Sulajmaniya, Basra a Nadžaf. Meziměstská pozemní přeprava se mimo kurdistánský region obecně nepovažuje za bezpečnou.

V souvislosti s cestami zástupců českých podnikatelských subjektů do Iráku Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje před cestou konzultovat s Velvyslanectvím ČR v Bagdádu a přílet do země ohlásit na jeho konzulárním úseku.

S výjimkou Regionu iráckého Kurdistánu (provincie Erbíl, Sulajmaniya a Dohúk) nedoporučujeme vzhledem k bezpečnostní situaci a neexistenci vhodné infrastruktury realizaci individuálních turistických cest.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky
Hay al-Mansour, Dijlaschool 601/11/37
Baghdad

E-mailové spojení:

Vzhledem k nefunkčnosti pevných telefonních linek v Bagdádu není k dispozici faxové spojení a telefonický kontakt je možný pouze přes individuální mobilní telefony:

Sekretariát ZÚ (pouze anglicky): 00964-(0)790 191 2411  

Konzulární pohotovost: 00964-(0)790 190 9421

Dopravní spojení na zastupitelský úřad je prakticky možné pouze individuální dopravou, taxíkem (kvůli možným rizikům se ale nedoporučuje) nebo raději vozidlem místních partnerů; velvyslanectví je situováno ve čtvrti Mansour poblíž egyptského konzulátu.

Kontaktní kancelář ZÚ Bagdád pro Region iráckého Kurdistánu:
Ain-Kawa 415/09/10
Erbil
e-mail: Commerce_Erbil@mzv.cz

Mobil: 00964-(0)770 971 1111

Komunikace a korespondence s kontaktní kanceláří je možná v angličtině s tím, že kopii sdělení je třeba zaslat na adresu Zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu, které toto pracoviště řídí.

Kancelář se nachází ve čtvrti Ainkawa (Enkava) poblíž mezinárodního letiště Erbil.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Iráku dosud nemají stálé zastoupení žádné české instituce, připravuje se zřízení zahraniční kanceláře MPO.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 07901 737727 (z iráckého mobilu), +964 7901 737727 (z českého mobilu)
 • nouzové volání: 130 (z pevné linky), 01130 (z iráckého mobilu), +964 1130 (z českého mobilu)
 • ohlašovna požárů: 105 (z pevné linky), 01105 (z iráckého mobilu), +964 1105 (z českého mobilu)

Lékařská pohotovostní služba (Bagdád, v blízkosti ZÚ ČR):

 • 5429120 (pevná linka) Nemocnice Yarmouk
 • 5376641 (pevná linka) Červený půlměsíc

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

Webové stránky iráckých úřadů a institucí nejsou bohužel spolehlivým zdrojem informací, v mnoha případech bývají zastaralé a nepřehledné, někdy chybí verze v angličtině, a je tedy třeba je brát pouze jako vodítko k získávání a ověřování informací z jiných zdrojů.

Iraqi Government http://www.cabinet.iq
Ministry of Foreign Affairs http://www.mofa.gov.iq/ab/Default.aspx
Ministry of Electricity http://www.moelc.gov.iq/ar/
Ministry of Displacement and Migration http://www.momd.gov.iq/Default.aspx
Ministry of Education http://moedu.gov.iq/ar/index.php
Ministry of Higher Education http://www.mohesr.gov.iq/
Ministry of Industry and Minerals http://www.industry.gov.iq/arab/index.php
Ministry of Trade http://www.mot.gov.iq/arabi/
Ministry of Transportation http://www.motrans.gov.iq/ar/
Ministry of Water Resources http://www.mowr.gov.iq/
Ministry of Construction and Housing http://www.imariskan.gov.iq/
Ministry of Culture http://www.mocul.gov.iq/ar/
Ministry of Communication http://www.moc.gov.iq/demo/index.php
Ministry of Oil http://www.oil.gov.iq/
National Investment Commission (NIC) http://investpromo.gov.iq/ar/
Kurdistan Regional Government (KRG) http://www.krg.org/?l=14
Kurdistan Board of Investment (BOI) http://www.kurdistaninvestment.org/
Central Bank of Iraq (CBI)  http://www.cbi.iq/?pid=Home&lang=ar
Iraq Stock Exchange (ISX)  http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/rules.html
Trade Bank of Iraq (TBI)  http://www.tbiraq.com/
General Commission for Customs (GCC)  http://www.iraqcustoms.org/ 
Baghdad Business Center  http://baghdadbusinesscenter.biz/ 
Iraqi Trade Information Center http://www.iraqitic.com/

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

Webové stránky vybraných důležitých vládních úřadů a státních firem v Iráku

State Commission of Roads and Bridges http://www.turruqjissor.imariskan.gov.iq/
State Commission of Housing http://www.alaskan.imariskan.gov.iq/
National Center of Engineering Consultancy http://www.istisharat.imariskan.gov.iq/
National Center of Constructional Laboratories http://www.mokhtabarat.imariskan.gov.iq/
Ashur State Corporation Company (silniční stavby) http://www.ashour.moch.gov.iq/
Hamourabi State Corporation Company (silniční stavby) http://www.hamorabi.imariskan.gov.iq/
Al Fao State Corporation Company http://www.faoco.imariskan.gov.iq/
Saad State Engineering Company http://saad.imariskan.gov.iq/arabic/index.htm
Al Moutasim State Corporation Company (pozemní stavby) http://www.mutasim.imariskan.gov.iq/
Al Mansoor State Corporation Company (pozemní stavby) http://www.msc.industry.gov.iq/
Al Farouq State Corporation Company (pozemní stavby) http://www.farouq.imariskan.gov.iq/
Al Rasheed State Corporation Company (pozemní stavby) http://www.alrasheedgen.com/
Diala State Company for Electrical Industries (elektrotechnika) http://www.dialacompany.com/
Al Sumoud State Corporation Company (kovovýroba) http://www.alsumoodco.com/index_ara.html
Zain Company (mobilní operátor, soukromá firma) https://www.iq.zain.com/iq/
Asia Cell Company (mobilní operátor, soukr.) http://www.asiacell.com/?lang=ar
Korek Company (mobilní operátor, soukr.) http://www.korektel.com/ar-IQ/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: