Írán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

8. 4. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Teheránu (Írán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Íránský trh má vzhledem k dobré reputaci českých firem a českých výrobků značný potenciál a slibné perspektivy spolupráce. V minulosti české subjekty čelily z íránské strany politicky motivovaným restrikcím.

Řada českých firem z nejrůznějších důvodů (zahraniční vlastník, kompletace dodávek apod.) rozhodla exportovat do Íránu prostřednictvím třetí země. Tento nepřímý český export do Íránu je v současnosti odhadem 2 násobný oproti přímému českému vývozu do tohoto teritoria. 

Větší šance prosadit se v místních podmínkách mají dodávky komponent či základních materiálů a polotovarů (např. dodávky dílů pro místní výrobu praček a chladniček, chladicích zařízení atd., či materiálů např. pro textilní průmysl a dále dodávky strojů, zařízení a materiálů pro automobilový průmysl, stavební průmysl (kompresory), tiskárny, zemědělské strojní vybavení, součásti závlahových systémů atd., ale i např. měřící techniku a ventily pro petrolejářský průmysl).  

V případě investičních celků je značný tlak ze strany vlády veden především na dokončení velkého počtu rozpracovaných projektů před zadáváním projektů nových. U potenciálních nových projektů je kladen největší důraz na financování. Jedná se především o preferovaný B.O.T. systém, dále různé formy dlouhodobých úvěrů či formy obchodu typu buy-back.

Hlavní oblasti ekonomicko-obchodní a výrobní spolupráce, na které by se měly podnikatelské subjekty z ČR zaměřit, jsou:

 • všeobecné a těžké strojírenství;
 • průmysl (automobilový, dopravní, textilní, dřevařský, celulózy a papírenství, cementářský, keramický; zdravotnický, sklářský, elektrotechnický, energetický, chemický, farmaceutický, aj.);
 • obráběcí stroje, čerpadla a zavlažovací technika, elektromotory, ložiska, stavebnictví, zemědělství (potravinářství, nápoje, konzervárenský průmysl);
 • nákupy a prodej chemických (organických a anorganických) surovin, farmaceutika a léčiva;
 • kooperační vazby s ocelářským a metalurgickým průmyslem;
 • dopravní infrastruktura (cesty, mosty, železnice, přístavy, letiště);
 • kooperace s místním železničním průmyslem při výrobě a opravách železničních vagónů, vozů metra, signálních systémů a dalšího vybavení železničních tratí;
 • inženýrské stavby (úprava pitné vody, čističky odpadních vod, ekologické stavby apod.);
 • geologické práce a těžební průmysl (železných a neželezných rud).

Aktuální sektorové příležitosti pro Írán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • Iran Oil Show - Mezinárodní chemický a petrochemický veletrh (6.5.-9.5.2015)
 • Iran Health - Mezinárodní veletrh a zdravotní techniky a léčiv (16.-19.5.2015)
 • Rail EXPO 2015- Mezinárodní veletrh dopravy a železničního průmyslu (17.-20.5.2015)
 • Project Iran (8.6. - 11.6. 2015), účast českých firem ve spolupráci s CzechTrade Dubai.
 • TIIE - Mezinárodní strojírenský veletrh (6.10.-9.10.2015)
 • Realizace Projektu na podporu ekonomické diplomacie (I.pol. září 2015)

Prezentace českých firem ve městech Tabríz (provincie Východní Ázerbájdžán) a Teherán se zájmem o dodávky zboží do Íránu v oblasti strojírenství, dopravy, energetiky, zemědělství a potravinářství.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: