Irsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

16. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Podle údajů ČSÚ došlo v roce 2016 k dalšímu zvýšení vzájemného obchodního obratu oproti roku 2015, konkrétně o  6 %. Bilance však zůstává pro ČR stále výrazně negativní, přičemž saldo se dále navýšilo (meziročně rovněž o 1,4 %). 

 

 

Česko-irský obchod (v tis. €)

 Rok

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

312 792

607 155

919 938

-294 372

2013

358 194

639 576

997 770

-281 382

2014

378 532

751 810

1 130 342

-373 278

2015

557 731

1 104 794

1 662 525

-547 063

2016

605 025

1 143 195

1 748 219

-538 170

2017/I-III

142 357

403 605

545 963

-261 248

Zdroj: ČSÚ (Databáze zahraničního obchodu)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zahraniční obchod ČR–Irsko 1. 1. 2016–31. 1. 2017 (vývoz - SITC2)

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota EUR(tis.)

78

Silniční vozidla

Irsko

252 671

75

Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

Irsko

102 213

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

Irsko

57 822

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

Irsko

36 595

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

Irsko

32 139

89

Různé výrobky, j.n.

Irsko

25 487

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

Irsko

12 717

66

Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

Irsko

11 152

69

Kovové výrobky, j.n.

Irsko

9 718

54

Léčiva a farmaceutické výrobky

Irsko                     

9 463

Zdroj: ČSÚ

Zahraniční obchod ČR–Irsko 1. 1. 2016–31. 1. 2017 (dovoz - SITC2)

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota EUR(tis.)

75

Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

Irsko

352 324

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

Irsko

269 457

54

Léčiva a farmaceutické výrobky

Irsko

184 753

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

Irsko

88 453

89

Různé výrobky, j.n.

Irsko

73 267

55

Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky

Irsko

30 656

11

Nápoje

Irsko

23 141

59

Chemické prostředky a výrobky, j.n.

Irsko

17 622

01

Maso a masné výrobky

Irsko

14 819

88

Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny

Irsko

11 483

 Zdroj: ČSÚ 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Prioritou je zvyšování úrovně služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu. Dobrým základem je skutečnost, že Praha byla v posledních letech několikrát vyhlášena destinací roku pro víkendové zájezdy a nadále si udržuje vysokou popularitu. V rámci turistického ruchu je možné dále uvažovat o akvizici českého lázeňství na irském trhu ve spojení s poskytováním komplexních služeb specializovaných rehabilitačních a zdravotnických zařízení (oční a zubní zařízení a dále nejrůznější kosmetická pracoviště). České podnikatelské subjekty v tomto oboru se s dotazy nebo náměty na spolupráci mohou přímo obracet na londýnskou pobočku kanceláře CzechTourism (e-mail: info-uk@czechtourism.com). 

Dále je možné uvažovat o propojení služeb personálních agentur již působících na českém trhu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Rozhodujícími firmami ve vzájemném obchodu a ostatních oblastech ekonomické spolupráce jsou nadnárodní korporace, které z 85 % ovlivňují vývoj obchodní bilance.

V ČR existuje kolem 50 investorů s irskou majetkovou účastí. M. Ward Group (www.mauriceward.cz) je pravděpodobně největším irským zaměstnavatelem, který ve výrobním závodě u Mostu a v distribučním a logistickém centru v Kněževsi zaměstnává kolem 400 lidí. Výrobce stavebních materiálů Kingspan (www.kingspan.cz) má velký výrobní závod v Hradci Králové, Prime Hide (www.primehide.com) produkuje usně v Trutnově, Barlo Plastics vyrábí specializované plasty v Příbrami, IRE-TEX nabízí balící služby z Plzně (www.iretex.cz), C&F Tooling vyrábí nástroje ve Velimi. V minulých letech k těmto firmám přibyly Mergon International (www.mergon.com), Realtime Technologies a Connaught Electronics. V sofistikované oblasti výzkumu a vývoje podniká společnost Silicon and Software Systems (www.s3group.com) a společnost Eurocommerce, které mají vývojová centra v Praze. V Praze má centrálu i nezávislý telekomunikační operátor E-Tel. Investorů do nemovitostí je celá řada, mezi nejvýznamější patří Quinn Group, Ballymore Properties, Lexxus či Red Group (www.redgroup.cz). M&M Developments oznámily projekt na výstavbu průmyslových nemovitostí v Přestanově, Zlíně a Pardubicích. V oblasti služeb jsou nejznámější personální agentury Grafton Recruitment (www.grafton.cz) a Sigmar Recruitment (www.sigmarecruitment.com), k dalším investorům patří Radio Kiss 98. Irské firmy sídlící v ČR jsou členy Česko-irské obchodní asociace (http://www.cibca.cz). Novachem Manufacturing (www.novachem.ie) vyrábí repelenty a insekticidy  v průmyslové zóně Severní Předlice u Ústí nad Labem. Clancy Radiators (www.clancyradiators.com) ukončily výstavbu závodu na výrobu radiátorů pro automobilový průmysl ve Veselí nad Moravou. Byl vytvořen společný podnik Nanopeutics Ltd.  a české firmy Elmarco (www.elmarco.com) pro spolupráci v oblasti dalšího rozvoje nanotechnologií. 

České investice v teritoriu

Řada českých podnikatelských subjektů má v Irsku zaregistrovánu firmu. Jedná se o drobné podnikatele, kteří podnikají převážně ve službách. V zemi investují do propagace a rozvoje obchodní i servisní sítě také pobočky českých firem Zetor a nadnárodní Auto Škoda. Větší české investice v zemi nejsou.

Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnější odvětví pro investice jsou uvedena v bodě 5.1.

Rychlý hospodářský rozvoj Irska v poslední době vyžaduje značné investice zejména do dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, rozvoje měst a obcí a ochrany životního prostředí: 

 • výstavba nových čističek odpadních vod ve větších městech
 • rekonstrukce zastaralé vodovodní a kanalizační soustavy
 • budování telekomunikačních sítí
 • modernizace hlavních železničních tratí a obnova vozového parku
 • modernizace letišť a přístavů
 • rozšíření tramvajové dopravy v Dublinu, popř. v dalších městech
 • rozšíření a obnova vozového parku autobusové dopravy

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodně-ekonomický režim mezi ČR a Irskem je definován pravidly EU.

Ostatní platné dohody:

 • Dohoda mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími (29. 1. 1947)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Irska o zrušení víz (12. 4. 1991)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Irska o sukcesi do dvoustranných smluv (7. 2. 1996)
 • Smlouva mezi ČR a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku (21. 4. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě (13. 4. 1996)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc v této relaci není poskytována.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: