Irsko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Commission Representation in Ireland
Europe House,
12-14 Mount Street Lower
Dublin 2
Tel: (01) 634 1111
Fax: (01) 634 1112
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

Head of Representation
Ms. Barbara Nolan            
Tel: +353 1 634 1111
E-mail: barbara.nolan@ec.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dlouhodobou prioritou Irska v EU je boj s důsledky světové hospodářské a finanční krize. Tato skutečnost se odrážela i v prioritách posledního irského předsednictví v Radě EU v 1. polovině r. 2013, mezi něž náležela zejm. agenda zaměstnanosti a růstu, rozšiřování EU a posílení úlohy Evropského parlamentu. Irsku se na konci roku 2013 úspěšně podařilo vystoupit ze záchranného programu Troiky a nastartovat růstový trend již v průběhu roku 2014, který s sebou z ekonomického hlediska přinesl po 5 letech první pozitivní výsledky. I přes vysokou zahraniční zadluženost se Irům i díky pomoci EK/ECB/MMF podařilo obnovit důvěryhodnost země před zahraničními investory, což má pozitivní dopad zvláště na obchodování s dluhopisy na mezinárodních trzích. Tato skutečnost postupně vedla k tvorbě nových pracovních míst a poklesu nezaměstnanosti z takřka 15 % na současných (duben 2016) 8,4 %. Mimořádně úspěšný rok 2015, pokud jde o růst domácího produktu, pak umožnil dále snížit rozpočtový deficit pod obligatorní unijní minimum 3 % a regulaci značného zahraničního dluhu pod 100 % HDP.

Irsko má v této situaci pochopitelně mimořádný zájem na maximální ochraně a stabilitě eura. Vláda proto podporuje užší koordinaci hospodářských politik uvnitř EU a v eurozóně obzvláště. Irsko si nepřeje, aby došlo k funkčnímu rozdrobení EU na eurozónu a skupinu zemí mimo ni. Obává se, že by takový vývoj narušil základní koncept jednotného trhu. V kontextu víceletého finančního rámce (MFF, Multiannual Financial Framework) na léta 2014 - 2020 představují pro Irsko hlavní priority sektor zemědělství, bezpečnost potravin, výzkum a inovace. Délka plánovacího období MFF a navržený objem plateb v rozsahu 1 % GNI EU (Gross National Income) byl pro Irsko vyhovující. Dohodnutý MFF považuje Dublin za vyvážený a účinně se zaměřující na klíčové oblasti, jako je nezaměstnanost mladých a hospodářský růst. Irsko uvítalo, že rozpočet zachovává solidaritu s méně rozvinutými členskými státy a regiony, které byly výrazným způsobem poznamenány hospodářskou krizí. Na druhou stranu je pečlivým strážcem zodpovědné politiky EU vůči zemím, které se ocitly v obdobných problémech jako Irsko před 6-7 lety.

Obecně Irsko patří k zastáncům rozšiřování EU, současně však zdůrazňuje nutnost zajištění absorpční schopnosti Unie. Zásadní problémy by pro něj naopak představovalo vystoupení Velké Británie, která je jeho hlavním obchodním partnerem. Na budoucí členství Irska v EU by však tento případný krok neměl mít vliv.

Irským eurokomisařem je politik vládní strany Fine Gael Phil Hogan (mj. bývalý ministr životního prostředí), který má na starosti agendu zemědělské politiky a rozvoje venkova, pro Irsko klíčového sektoru.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Od svého vstupu do EU v roce 1973 bylo Irsko celých 40 let čistým příjemcem z unijního rozpočtu. Od r. 2014 se příjmy s příspěvky vyrovnaly, v r. 2015 se Irsko stalo čistým přispěvatelem (meziročně "doplácí" 260 mil. EUR). Příjmy ze strukturálních fondů EU (především ESF, ERDF a Kohezní fond) mají pro stávající finanční období činit 1,2 mld. EUR. Hlavním zdrojem příjmů však stále zůstávají platby v rámci Společné zemědělské politiky (cca 1,5 mld. EUR/rok), které tvoří takřka 90 % celkové sumy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: