Irsko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Irsko je typicky exportně orientovaná země, zejména v důsledku investic velkého počtu nadnárodních firem, jejichž produkce je zaměřena hlavně na vývoz. Irská bilance obchodní výměny se zahraničím je dlouhodobě výrazně aktivní. Irské podniky vlastněné zahraničními firmami se podílejí cca 85 % na irském vývozu.

Nejdůležitějšími irskými obchodními partnery jsou USA a Velká Británie (vč. Severního Irska).

Objem irského exportu v roce 2015 činil 112 mld. €, což představuje výrazný 21 % nárůst oproti roku 2014. Tato statistika jasně naznačuje vysokou dynamiku hospodářské obnovy země po hluboké finanční krizi.

Vývoz a dovoz (v mld. €)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

90,924

93,191

93,507

89,182

92,616

111,994

Dovoz

48,695

53,035

55,061

54,772

60,866

68,225

Saldo

42,229

40,155

38,446

34,409

31,750

43,769

Zdroj: Central Statistics Office

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu a vývozu v období 2013-2015 (v mil. €) (vybrané země)

Země

Vývoz

Dovoz

I-XII/2013

I-XII/2014

I-XII/2015

I-XII/2013

I-XII/2014

I-XII/2015

Rakousko

447

360

416

222

217

243

Belgie

11 227

11 805

14 574

999

1 133

1 277

Bulharsko

70

69

97

22

33

70

Chorvatsko

14

29

33

1

5

18

Kypr

32

19

40

3

2

3

Česká Republika

461

481

411

331

398

512

Dánsko

516

594

602

685

419

439

Estonsko

22

18

25

15

42

42

Finsko

348

317

302

103

140

168

Francie

4 042

4 952

4 812

2 198

6 498

7 272

Německo

6 621

6 081

7 424

4 124

4 619

5 827

Velká Británie

12 620

12 137

13 754

15 870

16 461

16 746

Řecko

273

274

295

30

35

46

Maďarsko

264

247

321

105

124

112

Itálie

2 299

2 113

2 543

875

950

1 178

Lotyšsko

47

55

58

23

29

35

Litva

33

37

36

79

68

86

Lucembursko

59

81

66

51

39

39

Malta

24

24

38

11

8

14

Nizozemí

3 678

4 143

4 879

2 691

2 654

2 622

Severní Irsko

1 478

1 605

1 731

1 016

1 104

1 084

Polsko

817

963

1 192

387

441

536

Portugalsko

325

354

404

143

166

205

Rumunsko

375

360

346

109

101

111

Slovensko

61

58

75

61

46

69

Slovinsko

35

37

46

17

35

23

Španělsko

2 695

2 788

3 753

776

876

960

Švédsko

741

902

873

375

509

472

EU nespecifik.

25

33

77

1 142

289

483

Celkem EU

49 649

50 936

59 221

32 463

37 442

40 491

  z toho EU-zóna                 

32 188

33 480

39 786

12 318

17 490

19 909

Austrálie

711

712

925

91

81

101

Brazílie

262

256

241

274

535

468

Kanada

772

722

891

340

373

434

Čína

1 941

2 231

2 282

3 091

3 498

4 407

Indie

304

399

541

387

444

504

Japonsko

1 692

1 771

3 888

1 043

1 763

1 821

Malajsie

198

217

241

208

230

279

Mexiko

692

1 216

1 394

317

313

363

Norsko

345

320

300

1 103

938

1 205

Rusko

637

722

369

148

226

160

Saudská Arábie

645

748

999

75

12

25

Singapur

560

561

607

430

350

421

Jižní Afrika

259

278

270

92

92

94

Jižní Korea

321

466

518

408

483

559

Švýcarsko

5 116

5 255

6 095

838

1 253

1 354

Tchaj-wan

130

146

197

218

245

368

Thajsko

138

168

219

356

406

572

Turecko

429

628

576

297

436

496

USA

18 388

20 762

26 233

5 233

8 870

9 806

Ostatní

3 784

3 979

4 984

2 223

2 411

2 361

Neznámé

27

122

45

389

464

735

Celkem

86 999

92 916

111 038

50 025

60 865

67 023

Zdroj: Central Statistics Office

Teritoriální struktura vývozu a dovozu v období 1997-2012 (mil. €) (vybrané země)

Zdroj: Department of Finance

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V posledních letech výrazně rostl především export služeb, na čemž se podílí v Irsku hojně sídlící IT sektor. Z tradičních odvětví se daří exportovat potraviny a nápoje. Největšími exportéry jsou však stále firmy chemického a farmaceutického průmyslu a výrobci dopravních prostředků a strojů a průmyslového spotřebního zboží.

Komoditní struktura vývozu (SITC) (v mil. EUR)

Třídy klasifikace SITC

2013

2014

2015

(0) Potraviny a živá zvířata

8 734

9 350

9 891

(1) Nápoje a tabák

1 174

1 147

1 288

(2) Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 733

1 795

1 771

(3) Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

823

847

779

(4) Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

52

62

57

(5) Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

50 394

51 569

64 438

(6) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

1 711

1 871

2 105

(7) Stroje a dopravní prostředky

11 859

12 100

16 438

(8) Průmyslové spotřební zboží

11 529

12 628

14 289

(9) Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

543

607

556

Komoditní struktura dovozu (SITC) (v mil. €)

Třídy klasifikace SITC

2013

2014

2015

(0) Potraviny a živá zvířata

6 033

6 189

6 688

(1) Nápoje a tabák

823

837

877

(2) Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

672

727

850

(3) Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

6 886

6 477

5 116

(4) Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

235

217

243

(5) Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

10 873

11 443

13 954

(6) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

3 876

4 232

4 715

(7) Stroje a dopravní prostředky

17 948

22 288

26 047

(8) Průmyslové spotřební zboží

6 119

6 898

8 162

(9) Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

210

293

311

Zdroj: Central Statistics Office

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Irsku jsou dvě volné celní zóny - na mezinárodním letišti Shannon u města Limerick na západním pobřeží a v Ringaskiddy u přístavu Cork (Free Port Zone) na jižním pobřeží ostrova. Dovoz do těchto zón je bez cla. Převážná většina zboží z těchto zón je určena na vývoz.

Dodávky na irský trh podléhají celnímu řízení stejně jako dovozy ze zahraničí. Zvláštní ekonomickou zónou svého druhu je International Financial Services Centre (IFSC, www.ifsc.ie) v Dublinu, kde za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností. Informace o podmínkách investic v IFSC lze získat od Industrial Development Agency (www.ida.ie).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Irská ekonomika je značně závislá na ekonomice britské a je podporována přílivem zahraničních investic, zejména z USA. Doposud si více než 1000 zahraničních společností vybralo Irsko jako základnu pro investici. Jedná se především o sektor IT, farmaceutický průmysl, medicínské technologie, finanční a mezinárodní služby a drobné strojírenství. Z nejvýznamnějších společností jmenujme alespoň Google, Intel, Adobe, Facebook, Microsoft, HP, Apple, Amazon, Palm atd.

Kumulované zahraniční investice v Irsku dosáhly v roce 2014 výše 312 mld. EUR (meziroční nárůst pouze o 9 %), přičemž do Irska bylo v roce 2014 investováno 23 mld. EUR (meziroční pokles o 30 %). Téměř polovina pochází z Nizozemí, třetina z Bermudských ostrovů, šestina z USA. 

Kumulované irské investice v zahraničí dosáhly v roce 2014 výše 523 mld. EUR (meziroční nárůst o 34 %), za rok 2014 konkrétně činily 33 mld. EUR (meziroční nárůst o 50 %), tyto investice mířily hlavně do Lucemburska (33 %), Spojeného království (15 %) a USA (11 %).

Údaje za rok 2015 zatím nejsou k dispozici.

Podrobné a aktualizované informace o investicích lze nalézt na stránkách Industrial Development Agency www.ida.ie nebo www.cso.ie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země jsou příznivé. Irsko je neutrální stát ve strategicky bezpečné oblasti a má stabilní demokratický režim - hlavní politické strany a střídající se vlády zahraniční investice podporují. Irská ekonomika je jedna z nejliberálnějších na světě, pracovní síla a služby jsou na vysoké úrovni. Modernizaci infrastruktury je věnována velká pozornost a prostředky. Zahraniční investoři mohou získat řadu daňových úlev a grantů, zejména prostřednictvím státní agentury IDA (www.ida.ie), což je obdoba naší agentury CzechInvest. V souvislosti s dřívější ekonomickou krizí (po r. 2009) a částečným odlivem zahraničních investic se irská vláda neustále snaží vytvořit co nejlepší podmínky k udržení stávajících a přilákání nových investorů. Jedním z klíčových lákadel pro zahraniční investory je nízká daň ze zisku (corporation tax) ve výši 12,5 %.

Přiznání různých výhod závisí zejména na předmětu činnosti, počtu vytvořených nových pracovních míst (obzvláště pro pracovníky s vyšší kvalifikací), objemu výroby a vývozu, rozsahu využití místních subdodávek a přístupu k ochraně životního prostředí. Preferovanými obory jsou elektronický, chemický a farmaceutický průmysl, výroba kvalitního spotřebního zboží, finanční a mezinárodní služby, výzkum a vývoj.

Podobně jako v jiných zemích je možnost podnikání v některých případech v Irsku ztížena a vyžaduje zvláštní povolení, především v oblasti využití přírodního bohatství. V řadě oborů působí státní či polostátní organizace s monopolním nebo dominantním postavením na trhu  tzv. "state-sponsored bodies". Patří k nim zejména:

 • Aer Rianta (správa mezinárodních letišť)
 • An Post (poštovní služby)
 • Arramara Teo (sběr a zpracování mořských řas)
 • Bord Gáis Éireann (těžba a distribuce zemního plynu)
 • Bord na Móna (těžba a zpracování rašeliny)
 • Córas Iompair Éireann (železnice a veřejná autobusová doprava)
 • Coillte Teoranta (správa státních lesů)
 • Commissioners of Irish Lights (správa námořních cest)
 • Electricity Supply Board (výroba a rozvod elektrické energie)
 • Horse Racing Ireland (koňské dostihy)
 • Irish Aviation Authority (řízení leteckého provozu)
 • Irish Greyhound Board (chrtí dostihy)
 • Irish National Petroleum Corporation (dovoz a zpracování ropy)
 • Irish National Stud (chov ušlechtilých koní)
 • Local Government Computer Services Board (zásobování místní správy výpočetní technikou)
 • National Lottery (státní loterie)
 • Prize Bond Company (loterie ministerstva financí)
 • Radio Telefís Éireann (rozhlasové a televizní vysílání)
 • Voluntary Health Insurance Board (zdravotní pojištění)

Hlavní pobídky pro investory představují daňové úlevy a různé finanční příspěvky. Nejvýznamnější opatření v daňové oblasti jsou následující:

 • jednotná nízká sazba 12,5 % daně z příjmu. Pozn: Na výši této daně si Irsko velmi zakládá a nehodlá ji zvyšovat; zvýšená sazba odpisů až 100 % v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech;
 • daňové úlevy pro holdingy;
 • daňové úlevy na výdaje na výzkum a vývoj;
 • celonárodní mzdové dohody vlády a zaměstnavatelů s odbory zaručující očekávaný vývoj mzdových nákladů.

K nejvýznamnějším finančním příspěvkům patří:

 • příspěvky na pořízení základních prostředků (capital grants)
 • dotace k nájmu prostor (rent subsidies)
 • prémie za významné zvýšení stálé zaměstnanosti (employment grants)
 • příspěvky na vyškolení pracovníků (training grants)
 • příspěvky na vývoj nového produktu (cash grants on product development)

S ohledem na časté změny v této oblasti doporučujeme sledovat uvedenou webovou stránku www.ida.ie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: