Island: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

938,0

1 366,3

1 421,4

1 299,7

2 103,0

Vývoz

498,2

706,6

805,1

847,0

1 275,1

Obrat

1 436,2

2 072,9

2 226,5

2 146,7

3 378,1

Bilance

-439,8

-659,7

-616,3

-452,7

-827,9

Údaje v mil. Kč

Měřeno obratem obchodní výměny, Island má v českém zahraničním obchodu okrajové postavení (podle statistiky ČSÚ byl Island v roce 2015 až 69. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR). Z pohledu Islandu je však ČR 20. největším dovozcem do země (1,05 % veškerého islandského dovozu). Za trvalými schodky obchodní bilance stojí velké objemy dovozu hliníku.

Potěšitelný je postupný nárůst českého vývozu. Zlepšující se kondice islandského hospodářství napomáhá intenzitě vzájemného obchodu: jeho hodnota na vývozu i dovozu mezi lety 2015 a 2014 vzrostla o více jak polovinu. V roce 2015 byla navíc překonána miliardová hranice českého exportu na Island.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity České republiky: silniční vozidla (osobní automobily), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, stroje a zařízení pro průmysl, kovové výrobky, železo a ocel, zdravotnické výrobky.

Hlavní dovozní komodity České republiky: hliníkové polotovary pro automobilový průmysl, farmaceutické výrobky, ryby a mořské plody, železo a ocel.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Sektor služeb se na růstu islandské ekonomiky podílí rozhodující měrou. Nejrozvinutější jsou obchodní, finanční, telekomunikační a dopravní služby. Island patří ke světové špičce co do rozsahu a kvality telefonní sítě klasické i mobilní, satelitního spojení a datových služeb. Od r. 2010 počet návštěvníků ostrova prudce roste a na Island ročně zamíří přes 1,25 mil. turistů včetně návštěvníků z ČR.

ČR a Island nespojuje přímá letecká linka, mezi Prahou a Reykjavíkem (letiště Keflavík) lze nicméně cestovat letecky denně s jedním přestupem, a to jak s dopravci klasickými (British Airways, Lufthansa, SAS/Icelandair), tak nízkonákladovými (EasyJet, Norwegian Air Shuttle, WOW Air). V roce 2016 uzavřely České aerolinie dohodu se společností Air Berlin o sdílení kódů (codeshare) na trase mezi Prahou a Reykjavíkem s garantovaným přestupem v Berlíně, Düsseldorfu nebo Hamburku.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Statistika platební bilance žádné významné investice mezi ČR a Islandem neuvádí. V období světové finanční a hospodářské krize investiční aktivity mezi oběma zeměmi prakticky ustaly.

V roce 2010 dokončila firma Metrostav zakázku na výstavbu dvou dvouproudových tunelů Siglu (délka 3,6 km) a Ólafs (6,9 km). V roce 2013 pak firma v konsorciu s islandským partnerem získala novou zakázku na výstavbu 7,5 km dlouhého silničního tunelu Norðfjörður na východě země: jedná se o největší dopravně-infrastrukturní investici na Islandu od roku 2008. Projekt by měl být dokončen na podzim 2017.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky, částka 135/1979 Sb., v platnosti od 17. 9. 1979.
  • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti, částka 123/1991 Sb., v platnosti od 15. 7. 1990.
  • Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, částka 11/2001 Sb.m.s., v platnosti od 28. 12. 2000.
  • Memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 36/2005 Sb.m.s., v platnosti od 2. 12. 2004.
  • Dohoda mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, částka 33/2009 Sb.m.s. v platnosti od 2. 3. 2007.
  • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, částka 84/2011 Sb.m.s., v platnosti od 18. 6. 2011.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Island si vzájemně neposkytují žádnou rozvojovou ani technickou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: