Island: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

19. 12. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Od roku 2004 jsou obchodní vztahy ČR a Islandu upraveny v rámci Dohody o EHP mezi zeměmi EU a zeměmi ESVO. ČR a Island uzavřely rovněž dvoustrannou dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Měřeno obratem obchodní výměny, Island má v českém zahraničním obchodu okrajové postavení: podle statistiky ČSÚ byl Island v roce 2016 až 73. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. Z pohledu Islandu je však ČR 21. největším dovozcem do země (1,12 % hodnoty veškerého islandského dovozu).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Dovoz

1 366,3

1 421,4

1 299,7

2 103,0

1 182,0 

Vývoz

706,6

805,1

847,0

1 275,1

1 459,6

Obrat

2 072,9

2 226,5

2 146,7

3 378,1

2 641,6 

Bilance

-659,7

-616,3

-452,7

-827,9

277,7

Údaje v mil. Kč

Zlepšující se kondice islandského hospodářství napomáhá českému exportu. Hodnota vyvezeného zboží z ČR na Island se trvale zvyšuje a v roce 2015 překonala miliardovou hranici. Import z Islandu naopak slábne: hlavním důvodem je menší množství odebíraného surového hliníku. Dřívější velké objemy dodávek hliníku stojí za chronicky pasivní bilancí vzájemného obchodu, a tak i vcelku nevýrazný přebytek za rok 2016 představuje první kladnou hodnotu ve vzájemném obchodu od roku 2007.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity České republiky:

• osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla a přívěsy, silniční stroje
• stroje k automatickému zpracování dat, k záznamu a projekci zvuku a obrazu
• ocelové tyče, pruty, dráty a trubky
• stavební komponenty z plastů, keramiky, dřeva a umělého kamene
• hračky
• nemocniční lůžka a nábytek
• světelné ukazatele
• hliníkové konstrukce a ostatní komponenty z hliníku
• alkaloidy a rostlinné soli
• montované stavby

Hlavní dovozní komodity České republiky:

• neopracovaný hliník, hliníkové tyče, pruty a fólie
• léky, lékařské nástroje, ortopedické pomůcky
• feroslitiny
• ryby a rybí maso (čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené a konzervované), kaviár, rybí moučka
• potravinové přípravky, balená voda
• měřicí přístroje

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Sektor služeb se na růstu islandské ekonomiky podílí rozhodující měrou. Nejrozvinutější jsou cestovní ruch, obchodní, finanční, telekomunikační a dopravní služby. Island patří ke světové špičce co do rozsahu a kvality telefonní sítě klasické i mobilní, satelitního spojení a datových služeb. Od r. 2010 počet návštěvníků ostrova prudce roste a na 300tisícový Island v roce 2016 zamířilo 1,8 mil. turistů včetně návštěvníků z ČR.

ČR a Island spojuje v letní sezóně přímá letecká linka mezi Prahou a Reykjavíkem (letiště Keflavík), kterou provozují České aerolinie (tři lety týdně v každém směru) a Wizzair (dva lety). Každodenně a po celý rok lze mezi ČR a Islandem cestovat s jedním přestupem, a to jak s dopravci klasickými (British Airways, Finnair, Lufthansa, SAS/Icelandair), tak nízkonákladovými (EasyJet, Norwegian Air Shuttle, WOW Air). V roce 2016 uzavřely České aerolinie dohodu se společností Air Berlin o sdílení kódů (codeshare) na trase mezi Prahou a Reykjavíkem s garantovaným přestupem v Berlíně, Düsseldorfu nebo Hamburku.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Statistika platební bilance žádné významné probíhající investice mezi ČR a Islandem neuvádí.

Nejrozsáhlejší podnikatelské aktivity na Islandu dlouhodobě realizuje firma Metrostav. V roce 2010 dokončila zakázku na výstavbu prvních dvou dvouproudových tunelů Siglu (délka 3,6 km) a Ólafs (6,9 km). Na základě pozitivních referencí v roce 2013 Metrostav ve sdružení s islandským partnerem získal další zakázku na výstavbu 7,5 km dlouhého silničního tunelu Norðfjörður na východě země: šlo o největší dopravně-infrastrukturní investici na Islandu od roku 2008 s termínem dokončení na podzim 2017.

Na jaře 2017 česko-islandské joint-venture Metrostavu zvítězilo v tendru na výstavbu téměř šestikilometrového silničního tunelu Dýrafjörður v severozápadní části ostrova. Kromě podzemní stavby konsorcium vybuduje mezi dvěma fjordy též most a zhruba 8kilometrový úsek silnice. Termín dokončení se plánuje na podzim 2020. Z celkové hodnoty zakázky 1,3 mld. Kč připadá na Metrostav 800 mil. Kč.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky, částka 135/1979 Sb., v platnosti od 17. 9. 1979.
  • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti, částka 123/1991 Sb., v platnosti od 15. 7. 1990.
  • Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, částka 11/2001 Sb.m.s., v platnosti od 28. 12. 2000.
  • Memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 36/2005 Sb.m.s., v platnosti od 2. 12. 2004.
  • Dohoda mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, částka 33/2009 Sb.m.s. v platnosti od 2. 3. 2007.
  • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, částka 84/2011 Sb.m.s., v platnosti od 18. 6. 2011.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Island si vzájemně neposkytují žádnou rozvojovou ani technickou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: