Itálie a Francie: Slibné trhy pro české vývozce

3. 6. 2016 | Zdroj: CzechTrade

Jak úspěšně exportovat do Itálie a Francie se dozvěděli zástupci více než čtyř desítek českých podniků na exportním fóru, které proběhlo 26. května v Jihlavě. Čeští vývozci získali cenné informace od zástupců agentury CzechTrade, představitelů ministerstev i úspěšných kolegů exportérů.

forumItálie a Francie patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky.

Asi je bezpředmětné uvádět, že Itálie je, i přes své vážné ekonomické problémy (první růst HDP zaznamenala Itálie po třech letech recese v loňském roce), stále jednou z největších ekonomik světa patřící do první desítky hospodářských velmocí. Faktem také zůstává, že Itálie má třetí největší ekonomiku v eurozóně a to po Německu a Francii. Tyto tři státy se na celkové ekonomické aktivitě eurozóny podílejí asi dvěma třetinami.

Itálie registruje v rámci Evropy nejvyšší počet podniků na 1 obyvatele (64 firem na 1 000 obyvatel), což je pro české firmy pozitivní sdělení. I přes ne zrovna nejlepší pověst zůstává Itálie strategickým partnerem, nejen pro Českou republiku. Obory, kterým se zde daří, jsou automobilový průmysl, farmacie, nábytkářství, zemědělství, optika apod. Dle ředitelky zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně Ivany Třoskové zde ale může najít uplatnění jakýkoliv výrobek či služby.

Obdobné je to, podle slov ředitelky zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži Ivety Miškovské, i ve Francii. Ta se mězi zeměmi, se kterými nemáme společné hranice, stává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR.

Francie je druhou největší zemí EU a jejími hlavními obchodními partnery jsou ostatní unijní země. Perspektivními obory pro české firmy jsou např. letecký průmysl, potravinářství, stavebnictví, zpracování kovů, elektrotechnický a chemický průmysl, farmacie atd.

Důležité je vědět, že pro úspěšný vstup na tyto trhy, je nezbytná nejen pečlivá příprava, kvalitní prezentační materiály v místním jazyce, dostatek informací o trhu, ale i např. využívání lokálních obchodních zástupců.

Všechny potřebné informace o daných teritoriích a základy pro úspěšný export získá každá česká firma na našich Exportních fórech a Teritoriálních seminářích, a to přímo od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Akcí se můžete zúčastnit, ať už jste aktivními exportéry a rádi byste se dozvěděli aktuální informace, nebo se právě o Vašem vstupu na tyto trhy rozhodujete.

Ohlasy účastníků jihlavského fóra:

LIPOELASTIC a.s. vyváží své produkty do více než 75 zemí, což nás řadí mezi největší výrobce kompresního pooperačního prádla na světě. V loňském roce jsme posílili exportní oddělení a začali se více zabývat odlišnostmi v jednotlivých zemích. Z toho důvodu jsme uvítali nabídku CzechTrade a zúčastnili se fóra Jak úspěšně exportovat do ITÁLIE a FRANCIE. Ačkoliv již máme v Itálii a Francii distributory, jsme si vědomi diverzifikace dle jednotlivých regionů. Získané informace z podobných fór nám pomohou k lepšímu pochopení specifik dané země, což můžeme také zúročit při jednání s novými potencionálními partnery. Tímto bych Vám rád poděkoval za podporu při našich exportních aktivitách.
Petr Remeš, Head of European Sales Department, LIPOELASTIC

SALTEN s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností s výrobním programem zahrnujícím jeřáby a manipulátory, zařízení pro podmořský provoz, strojní vybavení na paluby lodí, stavební a těžební stroje, tlakové nádoby a speciální konstrukce. Musím poděkovat za tento kvalitní jihlavský seminář, pomohl mi v úvodní orientaci na obou trzích.
Jan Rott, Area Sales Manager, SALTEN

 

Akce jsou jedinečnou platformou pro výměnu informací a zkušeností z praxe. Těšíme se na Vaši účast!

Nejbližší Exportní fóra v regionech ČR:

Více informací a další akce naleznete v Kalendáři akcí CzechTrade.

 

Autor: Monika Dostálová, vedoucí vzdělávání CzechTrade

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek