Itálie - domácí strojírenský trh v prvním čtvrtletí letošního roku dynamicky rostl

3. 6. 2016

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 02.06.2016

V Itálii dodávky strojů a strojního vybavení na domácím trhu vzrostly v první polovině letošního roku o 10 ilustrační obrázek%. Podobný trend je patrný i na straně dovozu, italský statistický úřad v dané položce registruje průměrné zvýšení o 5,9 %, u některých podkategorií dokonce o 31,8 % (obráběcí stroje), +25 % (stroje pro zpracování plastů), +18 % (stroje pro potravinářský sektor) a +11 % (stroje pro manipulaci). Součet hodnot objemu dodávek na domácím trhu a součet dovozů strojů a strojního zařízení ze zahraničí určí velikost italského vnitřního trhu, který v loňském roce činil 18,9 miliard euro.

Odhadovaný procentuální růst trhu za první čtvrtletí tohoto roku (10 %) představuje v absolutních hodnotách nárůst o více než 400 milionů euro, z čehož 300 milionů euro činí prodeje na domácím trhu (od lokálních výrobců) a 100 milionů euro představují dovozy ze zahraničí. Pokud by tento pozitivní trend pokračoval i ve zbývajících měsících letošního roku, domácí spotřeba strojů a strojního vybavení se bude blížit 20 miliardám eur, tedy úrovni trhu před krizí.

Jediný segment trhu, který se stále pohybuje v záporných číslech je domácí trh strojů pro výrobu a opracování keramických dlaždic a obkladů, na kterém došlo v prvním čtvrtletí tohoto roku ke snížení výnosů o 5,9 %.

Itálie - vnitřní trh dodávek strojů a strojního vybavení

Stroje a strojní vybavení

Oborová asociace

Trend v 1. čtvrtletí 2016

keramika

ACIMAC

-5,9 %

dřevo

ACIMALL

20 %

Grafika a tisk

ACIMGA

7 %

Textil

ACIMIT

82 %

Slévárenství

AMAFOND

6 %

Transmise

ASSIOT

1 %

Guma a plast

ASSOCOMAPLAST

0 %

Hydraulika

ASSOFLUID

5,9 %

Sklářský průmysl

GIMAV

0 %

Obaly

UCIMA

12,1 %

Obráběcí stroje

UCIMU

31,8 %

Celkový průměr

x

10 %

Zdroj dat v tabulce: Federmacchine (italská strojírenská federace)

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.

 

Tisknout Vaše hodnocení: