Itálie je černá ovce Evropy v dobách splatnosti svých závazků

22. 5. 2013

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 21.05.2013
  • Zdroj: international business times Italia

ilustrační obrázekZkracuje se čekací doba pro věřitele italské veřejné správy, ale i tak Itálie zůstává „černou ovcí“ Evropy. Italská veřejná správa, dle zprávy CGIA Mestre, zkrátila splatnost svých závazků vůči dodavatelům o 10 dní, nyní je tedy na hodnotě 170 dní (o něco méně než 6 měsíců), oproti loňskému roku lehké zlepšení (v roce 2012 průměrná doba splatnosti závazků státu vůči dodavatelům činila průměrně 180 dní). Italská státní správa tak zůstává nejhorším klientem v Evropě, předčila dokonce i tu řeckou, která dle průzkumu splácí své závazky v průměru do 159 dnů. Průměr evropské unie, co se týče doby splatnosti ze strany státní správy, je 61 dní, tedy téměř třetina italské doby splatnosti. Ještě žalostněji vypadá srovnání Itálie se skandinávskými zeměmi, které platí své závazky v průměru za pouhých 24 dní.

Nejhůře si v Itálii vede zdravotnický sektor, kde jsou závazky ze strany státu hrazeny v průměru za 284 dní. Rozdíly jsou citelné i v rámci jednotlivých regionů. Nejhorších výsledků dosahuje region Calabrie, kde regionální úřady dosahují průměrnou dobu splatnosti neuvěřitelných 928 dní (téměř tři roky). Nejlépe se naopak staví ke svým závazkům vůči dodavatelům region Trentino Alto Adige, jehož regionální úřady vykazují průměrnou dobu splatnosti „pouze“ 82 dní.

Prodlení v platbách dodavatelů však není jen selhání veřejného sektoru, ale také toho soukromého. Co se týče obchodních transakcí v komerční sféře, dodavatelé musejí čekat na zaplacení své faktury v průměru 96 dní, což je sice lepší výsledek, než ve veřejné správě, ale stále nejhorší v Evropě. Stačí se podívat do sousedního Německa, kde je tento průměr roven 34 dnům, ve Velké Británii je to 41 dní a ve Francii 55 dní.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: