Itálie je stále nejhorším plátcem v Evropě

3. 6. 2014

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 29.05.2014
  • Zdroj: RAI NEWS, Assolombarda

Italská státní správa hradí své závazky vůči místním podnikům v průměru za 165 dní (+107 dní oproti evropskému průměru) a mezi jednotlivými společnostmi, tedy privátní sférou, průměrná splatnost dodavatelských faktur činí 94 dní (+47 dní oproti evropskému průměru), což je ale stále nejhorší statistika v rámci Evropské unie. ilustrační obrázek

V letošním roce jedna z pěti italských společností byla nucena propustit zaměstnance z důvodu finančních nesnází způsobených zpožděním v platbách.

Opožděné platby jsou součástí podnikatelské reality, a to i přesto, že od 1. ledna 2013 zákon stanoví, že veřejná správa musí své závazky vůči dodavatelům hradit do 30 dní (do 60 se zdůvodněním) a závazky mezi privátními subjekty musí být uhrazeny do 60 dnů (maximálně však do 90 se zdůvodněním). Absurdní je, že Itálie byla první evropskou zemí, která tento zákon implementovala.

Národní sebekázeň se snaží vylepšit iniciativa podporována podnikatelskou asociací z Milána Assolombarda (associace italských sdružující více než 5.000 podniků), jenž tento týden představila ITALSKÝ KODEX ODPOVĚDNÝCH PLATEB. Prostřednictvím adheze místních společností k tomuto kodexu se podnikatelé zavazují k dodržování platebních podmínek dohodnutých s dodavateli a obecněji k podpoře kultury včasných a transparentních plateb.

Od pondělí 27. 5. 2014, kdy byl Kodex prezentován se k němu přihlásilo 37 společností a institucí, jak privátních, tak státních. Jejich seznam je k nahlédnutí zde: http://www.assolombarda.it/news/booklet-aziende-aderenti-cipr/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO a CzechTrade v Miláně.

Tisknout Vaše hodnocení: