Itálie má po dvaceti letech novou energetickou strategii

25. 10. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 23.10.2012
  • Zdroj: Infobuildenergia

Snížení nákladů na energii, dosažení a předehnání všech evropských cílů v oblasti životního prostředí, větší bezpečnost v oblasti zásobování a průmyslového rozvoje energetického sektoru. To jsou hlavní cíle dokumentu o energetické strategii, kterou ministr pro hospodářský rozvoj infrastruktury a dopravy Corrado Passera, předložil minulý týden radě ministrů.

Modernizace energetického sektoru je klíčovým prvkem agendy pro udržitelný růst vlády. Více než po dvaceti letech od posledního energetického plánu země, byl tento dokument dychtivě očekáván. Vláda si klade za cíl během několika příštích týdnů zahájit širokou veřejnou diskusi a otevřeně debatovat o možnostech energetického sektoru v Itálii se všemi zainteresovanými stranami, která by měla do dvou měsíců přinést výsledky.

Opatření navržená v energetické strategii, která dosahují až do roku 2020, mají zajistit, že energie nebude již představovat pro Itálii strukturální konkurenční nevýhodu a finanční zátěž pro miliony italských rodin. Strategie počítá také s významnými investicemi v sektoru. Realizace navrhované strategie umožní postupné, ale významné, překonání evropských cílů 20-20-20, s následujícími očekávanými výsledky (v případě ekonomického růstu v souladu s nejnovějšími evropskými prognózami evropské komise):

  • Vyrovnání velkoobchodních cen na evropskou úroveň pro všechny zdroje energie.
  • Snížení zahraničního účtu za energii přibližně o 14 miliard euro ročně (dnes 62 miliard) a tím tedy snížení závislosti na dodávkách ze zahraniční z dnešních 84 % na 67 %. Předpokladem a cílem je nižší import elektřiny a větší produkce domácích zdrojů.
  • 180 milionů euro investic do roku 2020 a to jak v bílé a zelené ekonomice, tak v tradičních sektorech (elektrické a plynové sítě, terminály LNG, skladovací zařízení, vývoj uhlovodíků, atd).
  • Snížení cca 19 % emisí skleníkových plynů.
  • 20 % podíl obnovitelných zdrojů na konečné hrubé spotřebě energie (ve srovnání s dnešními 10 %)

Tyto výsledky by měly zajistit Itálii hospodářský růst a zaměstnanost především v důsledku oživení konkurenceschopnosti v odvětví s vyšší mírou spotřeby elektřiny a plynu.

Zpracoval kolektiv obchodní mise MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: