Itálie má problémy s welfare hospodářských zvířat

7. 5. 2013

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 07.05.2013
  • Zdroj: Il Sole 24 Ore

ilustrační obrázekItálie propadla ve zkoušce welfare místních nosnic. Itálie, spolu s Řeckem, jsou jedinými zeměmi EU, které nedbají na směrnici Evropské unie, jež nařizuje použití prostornějších klecí pro chov slepic v rozměrech alespoň 750 cm2, stelivo a zařízení na zkracování drápů. Evropská unie z tohoto důvodu poslala Itálii před Evropský soudní dvůr. Brusel mimo jiné připomenul, že členské státy měly 12 let na přizpůsobení se a že společnosti, které neprovedly požadované změny v chovu hospodářských zvířat, v tomto případě slepic, poškozují ty společnosti, které investovaly do nových zařízení.

Jelikož Itálie neaplikovala pravidla týkající se welfare slepic, hrozí, že místní vejce skončí mimo zákon, i když jsou po hygienicko-zdravotní stránce v pořádku, ale z obchodního hlediska jsou „problémová“.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: