Itálie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Tato nejvýznamnější položka českého vývozu má do budoucna šanci znovu růst. Trh s novými automobily se v Itálii dostal díky recesi na samé dno a lze očekávat oživení poptávky. To je šance i pro dodavatele automobilových součástek. Italská automobilka Fiat sice dnes vyrábí většinu své produkce mimo Itálii, ale výrobu dražších a luxusních vozů chce v Itálii ponechat. Růst by znovu mohl i vývoz autobusů, jejichž výroba se v Itálii potýká s problémy, nebo byla přesunuta do zahraničí.

Prodej osobních vozů zaznamenává v posledním období výrazný růst v souvislosti s nastartovaným ekonomickým oživením. Např. nárůst prodejů osobních vozů v posledním kvartále roku 2015 oproti stejnému období loňského roku je odhadován ve výši až 15 %. Za nejrychleji rostoucí segment se považuje SUV vozů, počítá se především s pokračováním růstu prodejů vozů vyráběných v rámci koncernu Chrysler-Fiat typu Fiat 500X či Jeep Renegade, největší šance mají jejich konkurenti.

Civilní letecký průmysl

U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: existence poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi. Perspektivní může být i spolupráce mezi českým a italským kosmickým průmyslem.

Chemický průmysl

Od roku 2009 v této skupině výrobků dominují destilované mastné kyseliny. Pokud jde o chemické výrobky, několikanásobně vyšších objemů vývozu z ČR bylo dosaženo například u iniciátorů a urychlovačů reakce (HS 3815) nebo u přípravků k čištění kovových povrchů a pájení (HS 3810). Pravidelně jsou zaznamenávány cca 1-2 poptávky po chemických výrobcích ročně, převážně se jedná o různé kyseliny. Primárně se jedná o poptávky distributorů chemických látek, kteří dodávají dané produkty do místních laboratoří, výrobcům nátěrových hmot, či do plastikářského průmyslu. Problémem pro české společnosti v tomto sektoru (kyseliny a jiné chemické látky) je, že náklady na přepravu jsou vzhledem k nízké marži v tomto odvětví veliké.

Kovozpracovatelský průmysl

Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. Ocel, železo, hojně využívány především ve stavebním sektoru, trpí konstantně negativním výkonem italského stavebního sektoru, v rámci něhož nicméně vláda chystá uvolnění veřejných prostředků pro realizaci významných infrastrukturních staveb. Totéž platí pro strojírenství, u kterého došlo v letech 2007 – 2015 kumulovaně k propadu výroby o 30 %. V souvislosti s oživením italské ekonomiky, která v roce 2015 po dvou předchozích velkých recesích zase poroste, se zlepšují též vyhlídky na oživení pro hutní výrobky (především ve strojním sektoru – kde v některých oborech rostou vývozy - a oživení se čeká i u stavebního sektoru v souvislosti s chystanými daňovými zvýhodněními, které mají přinést pobídky pro rozvoj stavebnictví).

Sklářský a keramický průmysl

Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice znovu získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobré jméno. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design (především na severu země). Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

 

Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními (průměrné stáří 37 let), přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám (v některých případech údajně až 40 %). Výše potřebných investic na obnovu infrastruktury během příštích 10 let se odhaduje na 60 mld. EUR. Problematická je silná konkurence italských firem, které v letech krize stagnovaly, nicméně české firmy mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb, rozsah zvolených výrobků a služeb definovaných podle HS respektive podle metodiky ČSÚ může být širší. Ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a s exportní aliancí Czech Water Alliance jsme v roce 2015 realizovali PROPED.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Antibiotika - vývoz této komodity do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Navíc italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a dařilo se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat. Léky neodměřené, ne krev, antiséra apod. vata aj - jde o relativně novou položku v českém vývozu. Zřejmě se nejedná o finální výrobek, což může znamenat vývoz v rámci jedné nadnárodní korporace. Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu by se mohly jevit potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínu a potravinových doplňků byla v období krize 2 mld. EUR. I aktuální situace napovídá o pozitivním trendu, Italové i přes krizi považují zdraví za hlavní hodnotu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Vývoz sladu (i praženého) se ve sledovaném období od roku 1999 dramaticky zvýšil, výše vývozu v několika posledních letech však výrazně kolísala, domníváme se proto, že za ním částečně stojí i přesuny v rámci nadnárodních společností. Roste popularita sladových piv a tomuto sektoru byl věnován i projekt ekonomické diplomacie v roce 2012 a dále v roce 2015. Potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu a byl relativně méně zasažen dvěma vlnami hospodářské recese v uplynulých letech. Itálie není soběstačná a cukr dováží, aby pokryla jeho spotřebu v potravinářském průmyslu. V podnikatelské misi u příležitosti státní návštěvy českého prezidenta v roce 2012 v Itálii byl mimo jiné zástupce cukrovarnické skupiny z ČR. Vývoz českého piva se přiblížil na předkrizovou úroveň. Přesto je zde poměrně velký prostor pro další růst, příkladem může být úspěch belgických piv na italském trhu. V evropském měřítku je objem české produkce piva srovnatelný s produkcí Belgie (6., resp. 7. příčka). Avšak zatímco v žebříčku největších dovozců piva do Itálie patřila ČR za rok 2011 podle asociace Assobirra až 12. příčka, byla Belgie dokonce na třetím místě. V Itálii v posledních třech letech velmi vzrostla pivní kultura a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Ve velkých bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva.

Zpracovatelský průmysl

Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR.

Železniční a kolejová doprava

Italské železnice připravují významnou investicí obměnit vozový park u regionálních vlaků. Rekordní tendr v celkové hodnotě 4,5 mld. EUR připravují od léta 2015 v rámci nové strategie vyhlásit Italské železnice prostřednictvím společnost Trenitalia. Předpokládaný nákup 500 vlaků bude představovat v příštích letech radikální obměnu vozového parku regionálních spojů. Současný vozový park regionálních spojů čítá několik tisíc vlaků, z nichž 60 % má odslouženo více než 25 let, 40 % z nich prošlo renovací.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1107 - Slad i pražený

HS 1701 - Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

HS 2203 - Pivo ze sladu

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 2941 - Antibiotika                        

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

Chemický průmysl

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem průmyslu

Zpracovatelský průmysl

HS 4415 - Bedny bedničky klece bubny palety ap ze dřeva

Sklářský a keramický průmysl

HS 7003 - Sklo lité profilové ploché válcované nezprac

HS 7006 - Sklo lité tažené plavené vrtané aj zpracované

HS 7007 - Sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené

HS 7010 - Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj ze skla

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 7016 - Dlaždice desky kameny cihly tašky aj skleněné

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

HS 7019 - Vlákna skleněná a výrobky z nich

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7204 - Odpad šrot železný ocelový odpad přetavený

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7217 - Dráty z železa oceli nelegované

HS 7223 - Dráty z oceli nerezavějící

HS 7224 - Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost

HS 8212 - Břitvy strojky čepelky holicí

HS 7229 - Dráty z oceli legované ostatní

Automobilový průmysl

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Civilní letecký průmysl

HS 8801 - Balony,vzducholodě;kluzáky,rogala apod,

HS 8802 - Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro

HS 3917 - Trouby trubky hadice př

HS 7303 - Trouby,duté profily ap,

HS 7307 - Příslušenství pro troub

HS 7309 - Nádrže cisterny ap z že.

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

České firmy na česko-italském semináři k přepravě jaderných materiálů na Velvyslanectví ČR v Římě

Velvyslanectví ČR v Římě společně s italskými státními společnostmi Sogin a Nucleco uspořádaly dne 19. ledna 2017 v prostorách velvyslanectví podnikatelský seminář věnovaný problematice přepravy jaderných a radioaktivních materiálů. Přítomné české společnosti v jeho rámci měly příležitost prezentovat své zkušenosti, kapacity a znalosti týkající se přepravy jaderných a radioaktivních materiálů a vyměnit si know how s italskými partnery.

Oficiální účast České republiky na veletrhu designu Salone del Mobile v italském Miláně

Ve dnech 4. až 9. dubna 2017 proběhla oficiální účast České republiky na mezinárodním veletrhu nábytku a moderního designu Salone del Mobile v italském Miláně. Oficiální účast na veletrhu byla organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a realizována společností Arteo CZ, s.r.o.

Prezentace českého know how v oblasti lesnictví na univerzitě v italském Viterbu

Dne 3. dubna 2017 se uskutečnila prezentace českého know how v oblasti lesnictví experty Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ČR (UHUL) na zemědělské a lesnické fakultě univerzity v italském městě Viterbo v regionu Lazio – Università degli Studi della Tuscia, Viterbo – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Akce se uskutečnila na žádost italské strany jako příspěvek k posílení vzájemné vědecké i pedagogické spolupráce v oblasti trvale udržitelného lesnictví a hospodářské úpravy lesů.

Úspěšná prezentační akce v rámci PROPED na podporu uplatnění českých subjektů jako dodavatelů zboží a služeb pro organizace systému OSN se sídlem v Římě

Dne 4. dubna 2017 se v prostorách Velvyslanectví ČR v Itálii za podpory Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství a milánské kanceláře CzechTrade uskutečnila formou projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentační akce českých potenciálních dodavatelů zboží a služeb pro tři organizace systému OSN, sídlící v Římě: Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Světový potravinový program (WFP) a Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD).

Seminář zaměřený na propagaci českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků – 23.5.2017

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR (AVDZP) uspořádaly v prostorách Českého domu v Miláně podnikatelské fórum v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, jehož hlavním cílem bylo podpořit české firmy vyrábějící a dodávající zdravotnické prostředky či poskytující služby v oboru zdravotnictví na italském trhu.  

Setkání se zástupci českých firem působících v Itálii

V červnu 2017 se na Velvyslanectví ČR v Římě uskuteční setkání velvyslankyně H. Hubáčkové se zástupci českých firem působících v Itálii. Cílem setkání s českými společnostmi aktivními na italském trhu je navázat či prohloubit přímé kontakty, získat informace o jejich působení na italském trhu a informovat je o službách státu v oblasti ekonomické diplomacie

 

 

Seminář DOING BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC – červen 2017 v regionu Marche

 

Obchodní komora v Udine (Camera di Commercio, Industria e Agricoltura), Honorární konzulát ČR v Udine, Velvyslanectví ČR v Římě, zahraniční kancelář CzechTrade v Miláně a CzechInvest Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC) organizují v červnu 2017 prezentaci České republiky jako významného italského ekonomického a obchodního partnera, strategického trhu a destinace pro italské firmy.

 

Dny českého skla a bižuterie

 

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade, Českým Centrem a CzechTourism organizují v prostorách Českého domu v Miláně v říjnu 2017 prezentaci českých výrobců skla a bižuterie.

 

Veletrh vysokoškolského vzdělávání Young International Forum

V říjnu 2017 se v Muzeu současného umění Macro v Římě uskuteční veletrh „Young International Forum“, jehož cílem je poskytnout studentům středních a vysokých škol informace o možnostech studia a výzkumných aktivit na italských a zahraničních vysokých školách. Společný stánek věnovaný možnostem studia v České republice bude zajištěn ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Římě, Českého centra v Miláně, ev. MŠMT a případně některých českých univerzit. České centrum v Miláně osloví několik desítek českých univerzit a zajistí tak propagační materiály o vysokých školách i jednotlivých fakultách s cílem informovat zájemce o vysokém školství v ČR.

 

 

Prezentační akce ke školní turistice

 

Milánské zastoupení agentury CzechTourism společně s Velvyslanectvím ČR v Římě a tour operátorem Primatour Italia organizují na podzim 2017 prezentaci České republiky jako destinaci školní turistiky. Cílem setkání bude představit Českou republiku jako vhodnou destinaci pro školní zájezdy.

 

FORUM AGENTI MILÁN 2017

Zahraniční zastoupení CzechTrade v Itálii ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě připravují v listopadu 2017 v italském Miláně prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Forum Agenti je místo, kde mají české firmy v rámci B2B setkávání příležitost nalézt svého obchodního zástupce pro italský trh. Letošní setkání bude již v řadě pátou edicí toho úspěšného veletrhu pořádaného v Miláně. Akce je připravována organizací Agent321 ve spolupráci a pod patronátem Italské národní federace obchodních zástupců (FNAARC), Italské národní konfederace společností a podnikatelů (Confcommercio) aj.  Role obchodního zástupce má v Itálii dlouhodobou tradici v rámci obchodních vztahů a je tedy jedním z vhodných nástrojů uvedení zboží na lokální trh. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: