Itálie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Tato nejvýznamnější položka českého vývozu má do budoucna šanci znovu růst. Trh s novými automobily se v Itálii dostal díky recesi na samé dno a lze očekávat oživení poptávky (od počátku r. 2015 roste počet registrací nových automobilů). To je šance i pro dodavatele automobilových součástek. Italská automobilka Fiat sice dnes vyrábí většinu své produkce mimo Itálii, ale výrobu dražších a luxusních vozů chce v Itálii ponechat. Růst by znovu mohl i vývoz autobusů, jejichž výroba se v Itálii potýká s problémy nebo byla přesunuta do zahraničí. ZK Milán však nezaznamenala v tomto sektoru poptávky místních výrobců či distributorů.

Chemický průmysl

Od roku 2009 v této skupině výrobků dominují destilované mastné kyseliny. Pokud jde o chemické výrobky, několikanásobně vyšších objemů vývozu z ČR bylo dosaženo například u iniciátorů a urychlovačů reakce (HS 3815) nebo u přípravků k čištění kovových povrchů a pájení (HS 3810). ZK Milán zaznamenává pravidelně cca 1-2 poptávky po chemických výrobcích ročně, převážně se jedná o různé kyseliny. Primárně se jedná o poptávky distributorů chemických látek, kteří dodávají dané produkty do místních laboratoří, výrobcům nátěrových hmot, či do plastikářského průmyslu. Problémem pro české společnosti, v tomto sektoru (kyseliny a jiné chemické látky) je, že náklady na přepravu jsou vzhledem k nízké marži v tomto odvětví veliké.

Kovozpracovatelský průmysl

Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. ZK Milán několikrát zaznamenala poptávky po těchto komoditách. Všeobecně ale ZK Milán zaznamenala spíše stagnující, až klesající italskou poptávku po oceli a železe. Ocel, železo, hojně využívány především ve stavebním sektoru, trpí konstantně negativním výkonem italského stavebního sektoru. Vyhlídky na druhou polovinu tohoto roku a na rok příští ale slibují oživení pro hutní výrobky (především ve strojním sektoru a oživení se čeká i u stavebního sektoru).

Letecký a kosmický průmysl

Perspektivní může být i spolupráce mezi českým a italským kosmickým průmyslem, jíž v uplynulém roce ZÚ Řím věnoval velkou pozornost a podílel se na uspořádání prvního italsko-českého průmyslového dne, jehož pokračováním by mělo být obdobné setkání v Praze letos na podzim. 

Segment loveckých a sportovních zbraní

Itálie patří k světovým zbrojařským velmocem. Přesto mají některé specializované výrobky z ČR v Itálii šanci se prosazovat. Vedle zbraní patřících do HS 9304 (konkrétně vzduchové pušky a pistole) jde dále o lovecké a sportovní zbraně a o náboje. Itálie patří mezi největší evropské výrobce zbraní. Zbrojní trh, a to navzdory hospodářské krizi, vykazuje dobrý stav, krize v tomto odvětví místní společnosti nezasáhla. Finálních výrobců střelných zbraní je v Itálii 233, specializovaných výrobců komponentů pro střelné zbraně je 179. Veškerá národní výroba střelných zbraní je pak soustředěna do klastru v okolí města Brescia (BS). Zde se vyrábí výlučně ruční palné zbraně (včetně sportovních a loveckých), jako jsou pistole a pušky a těžké zbraně, jako jsou námořní děla. Tento klastr je velmi semknutý a řemeslo je předáváno z generace na generaci. Obchodní vazby jsou zde po desítky let ustálené a dodávky si místní výrobci palných zbraní zajišťují u svých historických partnerů z Brescii. ZK Milán měla příležitost hovořit s více než dvacítkou těchto výrobců, jež potvrdili, že veškeré dodávky a výroba zůstává výlučně u nich v údolí Val Trompia (okolí města Brescia).

 

Sklářský a keramický průmysl

Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice znovu získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobrý zvuk. Čeští výrobci skla (dekorační sklo a sklo určené pro použití v domácnosti) se pravidelně účastní místních sektorových veletrhů. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design (především na severu země). Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky. I zde si české sklo udržuje své dobré jméno. Současně ale po průzkumu ZK Milán u asociací distributorů vánočních produktů je zřejmé, že konkurence je na místním trhu obrovská (především levné výrobky z Polska, Číny, a podobně) a ručně foukané české vánoční ozdoby svými dekory ne zcela vyhovují místní poptávce, která i u těchto produktů žádá lehčí dekory. Rozdílná situace je na jihu Itálie, kde se českým vánočním ozdobám s bohatými malbami a zdobení stále daří velmi dobře. Další kategorii, které se začalo po období hlavní světové krize dařit, je výroba skleněných designových předmětů na objednávku (talíře, vázy, různé skleněné dekorace do interiérů).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Antibiotika - Vývoz této komodity do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Navíc italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a dařilo se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat. Léky neodměřené, ne krev, antiséra apod. vata aj - Jde o relativně novou položku v českém vývozu. Zřejmě se nejedná o finální výrobek, což může znamenat vývoz v rámci jedné nadnárodní korporace. Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu by se mohly jevit potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínu a potravinových doplňků byla v období krize 2 miliardy euro. I aktuální situace napovídá o pozitivním trendu, Italové i přes krizi považují zdraví za hlavní hodnotu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Slad i pražený - vývoz se ve sledovaném období od roku 1999 dramaticky zvýšil. Roste popularita sladových piv v Itálii a tomuto sektoru byl věnován i projekt ekonomické diplomacie v roce 2012. Cukr třtinový, řepný, sacharóza, chemicky čistá - Potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu a byl relativně méně zasažen dvěma vlnami hospodářské recese v uplynulých letech. Itálie není soběstačná a cukr dováží, aby pokryla jeho spotřebu v potravinářském průmyslu. Vývoz českého piva se přiblížil na předkrizovou úroveň. Přesto je zde poměrně velký prostor pro další růst, příkladem může být úspěch belgických piv na italském trhu. V evropském měřítku je objem české produkce piva srovnatelný s produkcí Belgie (6. resp. 7. příčka). Avšak zatímco v žebříčku největších dovozců piva do Itálie patřila ČR za rok 2011 podle asociace Assobirra až 12. příčka, byla Belgie dokonce na třetím místě. V Itálii v posledních třech letech velmi vzrostla pivní kultura a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Ve velkých bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva. ZK Milán pravidelně zaznamenává poptávky po českém pivu.

Zpracovatelský průmysl

Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR. Ve srovnání s rokem 2007 ale poklesl český vývoz dvaapůlkrát. Prostor pro růst v příštích letech je tedy poměrně značný. ZK Milán však nezaznamenala v této položce poptávky italských subjektů po dodávkách z ČR, ani nezaznamenala zájem českých firem o asistenci na italském trhu.

Vodohospodářský průmysl

Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními (průměrné stáří 37 let), přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám (v některých případech údajně až 40%). Výše potřebných investic na obnovu infrastruktury během příštích 10 let se odhaduje na 60 miliard eur. Stát zřejmě nebude moci nést tíhu těchto nákladů v době, kdy se veřejné prostředky krátí, sám v plné výši.  

Nedostatky v stávající infrastruktuře se bohužel promítají také do kvality vody na lokální úrovni. Voda nesplňuje vždy zdravotní normy přítomnosti škodlivých látek a v této souvislosti dokonce Evropská komise zahájila řízení s Itálií. Pod hrozbou pokut roste tlak na realizaci projektů v oblasti vodohospodářství.

Z hlediska konkurenceschopnosti je vodohospodářský sektor pro ČR zajímavý, protože máme za sebou významné investice do výstavby čističek vod a do zlepšování vodovodní sítě. České firmy tak mohou nabídnout poměrně čerstvé reference z významných infrastrukturních projektů. Naopak zanedbávání vodovodní infrastruktury v Itálii vedlo mimo jiné k tomu, že italským firmám chybějí potřebné reference, zkušenosti, technologie a znalosti.

Perspektivní sektor

 

Konkrétní příležitosti

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

HS 1107 - Slad i pražený

HS 1701 - Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

HS 2203 - Pivo ze sladu

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

HS 2941 - Antibiotika

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata   aj              

 

Chemický průmysl

 

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem   průmyslu

 

Zpracovatelský průmysl

 

HS 4415 - Bedny bedničky klece bubny palety ap ze dřeva

 

Obranný průmysl

 

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

 

Sklářský a keramický průmysl

 

HS 7003 - Sklo lité profilové ploché válcované nezprac

HS 7006 - Sklo lité tažené plavené vrtané aj zpracované

HS 7007 - Sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené

HS 7010 - Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj ze skla

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 7016 - Dlaždice desky kameny cihly tašky aj skleněné

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

HS 7019 - Vlákna skleněná a výrobky z nich

 

Kovozpracovatelský průmysl

 

HS 7204 - Odpad šrot železný ocelový odpad přetavený

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7217 - Dráty z železa oceli nelegované

HS 7223 - Dráty z oceli nerezavějící

HS 7224 - Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 8212 - Břitvy strojky čepelky holicí

HS 7229 - Dráty z oceli legované ostatní

 

Automobilová doprava

 

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

 

Letecká doprava

 

HS 8801 - Balony,vzducholodě;kluzáky,rogala apod.

HS 8802 - Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Itálii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Společné akce Velvyslanectví v Římě a kanceláří CzechTrade v Miláně v roce 2016:

Setkání se zástupci českých firem působících v Itálii - 7.4.2016

Na velvyslanectví ČR v Římě uskutečnilo setkání velvyslankyně H. Hubáčkové se zástupci českých firem působících v Itálii. Cílem setkání s českými společnostmi aktivními na italském trhu bylo navázat či prohloubit přímé kontakty, získat informace o jejich působení na italském trhu a informovat je o službách státu v oblasti ekonomické diplomacie. Setkání se zúčastnili zástupci následujících firem: MEZ Italia, KOH-I-NOOR Italia, EP Produzione, Primátor Náchod, Sklárny Květná, Muse Boheme, Linet Italia a Interpivo (zastupující pivovary Lobkowicz).Vedoucí ekonomického úseku J. Jílek a vedoucí kanceláře CzechTrade v Miláně I. Třosková mj. firmám prezentovali služby a oblasti, ve kterých jim může velvyslanectví a CzechTrade asistovat.

Oficiální účast České republiky na veletrhu designu Salone del Mobile – 12.-15.4.2016 Milán

Oficiální účast České republiky na mezinárodním veletrhu nábytku a moderního designu Salone del Mobile v italském Miláně. Oficiální účast na veletrhu byla organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a realizována společností Arteo CZ, s.r.o. V rámci jednoho týdne se italskému a mezinárodnímu publiku předvedl  výstavní soubor Czech Selection přinášející špičkový český design v provedení  následujících sedmi firem a studií z oblasti bytového designu – A.M.O.S. Design, Helena Dařbujánová a její D.A.D. Studio s r.o., mmcité a.s., QCFLOORS, sklárna MOSER, VERREUM a mladé seskupení TABLO s. r. o.

Prezentace českého automobilového průmyslu na výročním zasedání Italské asociace pro automatizaci výrobních systémů (AIDAM) – 14.4.2016 Bergamo

Italská asociace pro automatizaci výrobních systémů (AIDAM) uspořádala v moderních prostorách Vědeckého a technologického parku (Kilometrorosso) v severoitalském Bergamu valné shromáždění svých členů, v rámci něhož dostali pozvaní zástupci příležitost prezentovat automobilový průmysl ve svých zemích za účelem hledání možností spolupráce s italskými firmami. Ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Římě Jiří Jílek vystoupil s prezentací o českém automobilovém průmyslu, o aktuálních trendech ve vzájemném obchodu a investičním prostředí v ČR. Byly nastíněny možnosti spolupráce s českými vládními agenturami (CzechInvest a CzechTrade) v oblasti investic či hledání dodavatelů z řad českých firem.

Seminář zaměřený na propagaci českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků – 20.4. 2016

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR (AVDZP) uspořádaly v prostorách Velvyslanectví ČR v Římě podnikatelské fórum v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, jehož hlavním cílem bylo podpořit české firmy vyrábějící a dodávající zdravotnické prostředky či poskytující služby v oboru zdravotnictví na italském trhu.  V rámci semináře se italskému publiku představili zástupci celkem sedmi významných českých firem z tohoto odvětví (Aries, Block, EGO Zlín, Linet, MediaTrade, Medin, MZ Liberec a Prospon), kteří prezentovali výrobky a služby téměř třem desítkám italských obchodních zástupců, distributorů a firem působících ve stejném sektoru v Itálii.

Seminář DOING BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC – červen 2016 v regionu Marche

 

Pobočka Svazu italského průmyslu v Anconě (Confindustria), Honorární konzulát ČR v Anconě, Velvyslanectví ČR v Římě, zahraniční kancelář CzechTrade v Miláně a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC) organizují v červnu 2016 prezentaci České republiky jako významného italského ekonomického a obchodního partnera, strategického trhu a destinace pro italské firmy.

 

Zajištění účasti ČR na veletrhu Power Gen Europe – 21.-23.6.2016 Milán

 Velvyslanectví ČR v Římě zajišťuje účast na stánku ZÚ Řím na největším evropském putovním veletrhu zaměřeném na energetiku, jehož letošní ročník se koná v italském Miláně. Již tradičně je veletrh doplněn o konferenci Renewable Energy World Europe s odborníky z celého světa, letos primárně zaměřenou na výrobu energie ve vodních elektrárnách, financování energetických projektů a skladování elektřiny. Veletrh je orientovaný na sektor energetiky a obnovitelných zdrojů.

 

Propagace českých dodavatelských firem pro vodohospodářství a tzv. zelené energie – září 2016 Velvyslanectví Řím

 V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR organizují Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně a Czech Water Aliance podnikatelský seminář na propagaci českých firem, které dodávají výrobky, technologie a služby pro vodohospodářství a tzv. zelené energie na italském trhu. Účast na podnikatelském fóru umožní českým firmám uskutečnit jednání s potencionálními italskými partnery. Seminář má pomoci českým firmám v hledání možností pro jejich uplatnění na italském trhu a v navázání partnerství s italským podnikatelským sektorem.

 

FORUM AGENTI MILÁN 2016

 Zahraniční zastoupení CzechTrade v Itálii ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě připravují v listopadu 2016 v italském Miláně prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Forum Agenti je místo, kde mají české firmy v rámci B2B setkávání příležitost nalézt svého obchodního zástupce pro italský trh. Letošní setkání bude již v řadě pátou edicí toho úspěšného veletrhu pořádaného v Miláně. Akce je připravována organizací Agent321 ve spolupráci a pod patronátem Italské národní federace obchodních zástupců (FNAARC), Italské národní konfederace společností a podnikatelů (Confcommercio) aj.  Role obchodního zástupce má v Itálii dlouhodobou tradici v rámci obchodních vztahů a je tedy jedním z vhodných nástrojů uvedení zboží na lokální trh. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: