Itálie pokulhává v zavedení energetických štítků

28. 3. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 27.03.2012
  • Zdroj: Distribuzionemoderna

Itálie se jeví jako velmi pomalá ve srovnání s jinými státy Evropy při implementaci evropské směrnice o energetické účinnosti spotřebičů, která zahrnuje zavedení nových energetických štítků.

I přes předešlou výzvu (18.7.2011) Itálie dosud neinformovala Komisi, že implementovala směrnici EU (2010/30EU) do vnitrostátního právního řádu. Evropská komise nedávno opět vyzvala italskou vládu k neprodlenému přijetí pravidel Společenství v otázce energetických štítků, v případě, že Itálie tak neučiní do stanovené lhůty (dva měsíce od výzvy, tedy od 27.02.2012) může být předvolána před Evropský soudní dvůr. Brusel Itálii připomněl, že zavedením nových energetických štítků na spotřebičích pro domácnost bude možné ušetřit větší množství elektrické energie než v minulosti. 

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Miláno.

Tisknout Vaše hodnocení: