Itálie: Vztahy země s EU

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Itálie patří mezi zakládající členy ES.

Na území Itálie jsou přítomny následující evropské agentury:

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Itálie je rovněž zakládajícím členem Hospodářské a měnové unie, jejímž se stala k 1.1.1999, společnou měnu přijala euro přijala k 1.1.2002. Společně s dalšími členskými zeměmi EU tedy Itálie vytváří jeden měnový a celní prostor. Obchod s jednotlivými zeměmi EU viz kap. 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Itálie jako další vyspělí členové EU se podílí na čerpání prostředků z finančních nástrojů EU pouze omezeně. Týká se to pouze některých sektorů a dále některých z celkem 22 regionů (jednou z oblastí jsou např. investice v oblasti vodohospodářství, které považujeme za jeden z perspektivních sektorů pro uplatnění firem z ČR).

Z nejnovější analýzy čerpání evropských fondů EK vyplývá, že Itálie společně s Maltou zaujímají jednu z posledních příček v čerpání evropských strukturálních fondů. V programovém období 2014-2020 vyčerpala Itálie pouze 8% v porovnání s evropským průměrem 16,32%. O nic lépe na tom není v hodnocení dodržování přijatých závazků. Itálie se nachází na 23. místě s 42% splnění přijatých závazků (evropský průměr činí 52,5%). Údaje se vztahují na pět strukturálních fondů: Fond na regionální rozvoj, Sociální fond, Evropský fond pro rozvoj venkova, Fond pro rybáře a Fond na pomoc mladým nezaměstnaným. Z údajů vyplývá, že Itálie doposud využila nejvíce evropského fondu na pomoc mladým nezaměstnaným (56% vyčerpáno), nejméně využitý zůstává fond pro rybáře (čerpáno pouze 3%). Z fondu pro rozvoj venkova je doposud vyčerpáno 12%. Zbylé dva fondy (regionální rozvoj a sociální) zůstávají pozadu.

Přehled programů v rámci strukturálních evropských fondů v Itálii

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: