Itálie: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Itálie patří mezi zakládající členy ES.

Na území Itálie jsou přítomny následující evropské agentury:

Agentury sídlí v Parmě, resp. v Turíně.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Itálie je rovněž zakládajícím členem Hospodářské a měnové unie, jejímž se stala k 1.1.1999, společnou měnu přijala euro přijala k 1.1.2002. Společně s dalšími členskými zeměmi EU tedy Itálie vytváří jeden měnový a celní prostor. Obchod s jednotlivými zeměmi EU viz kap. 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze v Itálii sledovat na webových stránkách.

Itálie jako další vyspělí členové EU se podílí na čerpání prostředků z finančních nástrojů EU pouze omezeně. Týká se to pouze některých sektorů a dále některých z celkem 22 regionů (jednou z oblastí jsou např. investice v oblasti vodohospodářství, které považujeme za jeden z perspektivních sektorů pro uplatnění firem z ČR).

Další informace zveřejňuje také pravidelně Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa. Veškeré informace jsou dostupné: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/nastroje.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: