Itálie: Vztahy země s EU

5. 6. 2017

3.1. Zastoupení EU v zemi

Itálie patří mezi zakládající členy ES.

Na území Itálie jsou přítomny následující evropské agentury:

  1. Autorità europea per la sicurezza alimentare/Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 
  1. Fondazione europea per la formazione/Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
  2. Agentury sídlí v Parmě, resp. v Turíně.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Itálie je rovněž zakládajícím členem Hospodářské a měnové unie, jejímž se stala k 1.1.1999, společnou měnu přijala euro přijala k 1.1.2002. Společně s dalšími členskými zeměmi EU tedy Itálie vytváří jeden měnový a celní prostor. Obchod s jednotlivými zeměmi EU viz kap. 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Itálie jako další vyspělí členové EU se podílí na čerpání prostředků z finančních nástrojů EU pouze omezeně. Týká se to pouze některých sektorů a dále některých z celkem 22 regionů (jednou z oblastí jsou např. investice v oblasti vodohospodářství, které považujeme za jeden z perspektivních sektorů pro uplatnění firem z ČR).

Další informace zveřejňuje také pravidelně Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa. Veškeré informace jsou dostupné: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/nastroje.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: