Itálská ekonomika zpomaluje v růstu

24. 2. 2017

  • Země: IT - Itálie
  • Datum zveřejnění: 24.02.2017

Rok 2017 nezačal pro italskou ekonomiku tím nejlepším způsobem, obzvlášť pokud ji porovnáme s jejím silným výkonem na konci roku 2016. "Očekává se, že italské HDP bude v prvním čtvrtletí 2017 růst v pomalejším tempu, oproti růstu o 0,2 % ve čtvrtém čtvrtletí či o 0,3 % ve třetím čtvrtletí roku 2016," uvedlo výzkumné centrum asociace italského průmyslu Confindustria, jež dále doplňuje, že tempo růstu zůstává hluboko pod úrovní ostatních zemí Eurozóny, tento jev zapříčinila především politická nejistota země. OECD neočekává růst italské ekonomiky ani v průběhu celé první poloviny roku. V lednu 2017 však asociace odhaduje vzestup průmyslové výroby (o více než 1 %), díky jejímu překvapivému zvýšení v prosinci 2016 (+1,4 %). 

Asociace dále tvrdí, že eurozóna potvrdila překvapivý růst (až 2 % ročně), vedený domácím trhem a obnoveným vztahem mezi Německem a Francií; přesto však přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Itálie dobře využívá svého exportu, nicméně stále její růst nestačí na to, aby se dostala z krize. Průmysl a vývoz jsou hnacím motorem růstu italského HDP, domácí poptávka je však ovlivněna nynější politickou nestabilitou, a to v situaci, kdy by mělo být veškeré úsilí věnováno oživení národního hospodářství a podpoře pracovních míst.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.
Zdroj: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-02-23/csc-l-incertezza-frena-crescita-pil-ritmo-lento-primo-trimestre--122744.shtml?uuid=AEW7Swb&cmpid=nl_7+oggi_sole24ore_com

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: