Italská vláda chystá dražbu nových frekvencí sítě 5G

13. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Celosvětově se očekává do roku 2020 nástup sítě nové generace, která oproti předchozí technologii umožní vysokorychlostní přenos dat a otevře nové možnosti a služby pro Průmysl 4.0, chytré domácnosti či najde uplatnění v medicíně, v dopravě a v tzv. internetu věcí.

Podle předpokladů italské vlády by k dražbě frekvencí sítě páté generace v Itálii mohlo dojít v roce 2018. Ministerstvo financí, Ministerstvo pro ekonomický rozvoj Itálie a Úřad vlády společně chystají plán prodeje nových frekvencí, počítá se s promítnutím jejich plánu do podzimních jednání o rozpočtu na příští rok. Alternativně nicméně přichází v úvahu i rychlejší řešení přímého prodeje práv na užívání nových frekvencí, které má dle médií zastání u italské vlády.

Výnosy z mimořádného prodeje by mohly částečně nahradit i příjmy z prodejů akcií italské pošty a italských drah, které probíhá v rámci privatizace těchto společností. Případný přímý prodej však naráží na přísné evropské předpisy. Bližší informace mají být dostupné nejdříve po polovině září t. r., kdy má Italský komunikační úřad (Agcom) zveřejnit podrobnější analýzu a dále pak v návaznosti na podzimní přípravu dokumentu, který stanoví parametry budoucího rozpočtu. Na přípravě zmíněných hospodářských dokumentů se bude přímo účastnit  Agcom.

Vyjma nutnosti určit konkrétní podobu dražby a stanovit podmínky je nutné mimo jiné přihlížet na velmi omezenou dostupnost nabízených frekvencí, navíc s ohledem na nedávné obnovení práv na užívání frekvencí 900-1800 MHz s platností do r. 2029. S odvoláním na informace „Radio Spectrum Policy Group“ Evropské komise budou k dispozici pásma 700 MHz, 3,4-3,8 Ghz a v pásmu milimetrových vln od 24,25 do 27,5 Ghz, přičemž v úvahu připadá především poslední zmíněné. Pásmo 700 MHz je obsazené až do r. 2022. Dále pak pásmo 3,4-3,6 Ghz je v současné chvíli využíváno Ministerstvem obrany, a část využívají operátoři Tim, Tiscali a Linkem, podle dohody až do r. 2022. Ve škále od 3,6 do 3,8 Ghz je aktuálně volných okolo 100 MHz, zbytek využívá italská veřejnoprávní televize a rozhlas Rai. Některé frekvence sítě technologie 5G byly již italským Ministerstvem pro ekonomický rozvoj uvolněny, avšak pouze pro zkušební účely.

5G síť – cena a využití

Ohledně hodnoty plánované transakce se nabízí příklad z letošního roku s výše uvedeným obnovením práv na užívání frekvencí 900 a 1800 MHz, ke kterému došlo po přibližně 10 letech. Právě částka, kterou italský stát inkasoval za prodej práv na užívání frekvencí s platností do r. 2029, se pohybuje okolo 2 mld. EUR. Stejně tak v případě sítí 5G se předpokládá, že by výsledná výše transakce mohla překročit 2 mld. EUR. Síť 5G umožňuje oproti předchozí technologii 4G vysokorychlostní přenos Ultra HD a 3D videa a poskytuje služby pro ovládání chytré domácnosti, jinak známé jako Smart home. V souvislosti s technologií 5G se uvažuje o jejím využití v Průmyslu 4.0, v medicíně (chirurgie), ale i v dopravě a v tzv. internetu věcí (IoT). Předchozí technologie 4Gz r. 2008 jako první umožňovala mobilním zařízením uskutečňovat plynulé videohovory.

Podle informací Desi (Digital Economy and Society Index) se Itálie v oblasti digitalizace nachází na pomyslném chvostu evropského žebříčku. Společně s Polskem a Rumunskem patří mezi unijní země, jejichž obyvatelé využívají internet nejméně. Na opačné straně se řadí Dánsko, následované Velkou Británií a Rakouskem. Itálie zaostává za evropským průměrem i v digitalizaci veřejných služeb, integraci digitálních technologií a lidského kapitálu.

Informace a fotografie poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Jiří Jílek, vedoucí obchodně-ekonomického úseku a Alessandro Transilvani, stážista.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek