Italský senát schválil nový komplexní zákon „DESTINACE ITÁLIE“

25. 2. 2014

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 21.02.2014
  • Zdroj: Infobuild Energia

Italský senát schválil ve středu 19. února 2014 (121 hlasů pro a 91 hlasů proti) návrh zákona č. 1299 (není ještě zveřejněný v Úředním věstníku), jímž se mění zákon z 23. prosince 2013 č. 145 o neodkladných opatřeních k zahájení plánu „DESTINACE ITÁLIE“, který pojednává o: omezení cen plynu a elektrické energie, o snížení výše pojistného za povinné ručení osobních automobilů, o internacionalizaci, o vývoji a digitalizaci italských podniků, jakožto o opatřeních pro realizaci veřejných prací v rámci světové výstavy EXPO 2015 v Miláně. ilustrační obrázek

Článek 1 tohoto zákona stanoví opatření ke snížení cen elektřiny a plynu, jenž zákonodárci zavedli na úkor pobídek týkajících se obnovitelných zdrojů energie. Provozovatelé zařízení produkující energii z obnovitelných zdrojů energie jsou povinni akceptovat retroaktivní snížení státní podpory, jenž je ale prodloužena na období dalších 7 let. Nový zákon o státní podpoře zelené energie by měl zajistit úsporu ve výši 700 milionů euro ročně. Dle sektorových expertů nový zákon penalizuje především větrnou energii a celkově zasazuje sektoru obnovitelných zdrojů energie další retroaktivní ránu.

Zpracovala Ivana Třosková, zahraniční zastoupení MPO v Miláně.

Tisknout Vaše hodnocení: