Jak dotace získat a zase o ně nepřijít?

3. 6. 2016 | Zdroj: EU Office ČS, a. s.

motiv článku - Jak dotace získat a zase o ně nepřijít? Možné získání dotace je, samozřejmě, lákavým bonusem. Nic v životě však není zadarmo a u dotací to platí dvojnásob.

Dotace pro projekt, nebo projekt pro dotaci?

Prvním krokem pro získání dotace je, samozřejmě, projektový záměr. Ten bývá zprvu pouhým nápadem, který se postupně rozvíjí a získává ucelenou formu.

Nejen pro obce, ale i pro podnikatelské subjekty je však finančně náročné některé projekty realizovat pouze z vlastních zdrojů. I banky jsou přístupnější při půjčování peněžních prostředků, je-li naděje, že daný projekt bude dotačně podpořen. Proto potenciální žadatelé pátrají po dotačních příležitostech, které by mohli na své záměry využít.

Zde se však mnohé subjekty dopouštějí velké chyby - místo, aby se smířili se situací, že v danou chvíli není vhodný dotační titul k dispozici, snaží se svůj záměr přizpůsobit programům, které jsou sice v něčem podobné, ale v několika významných aspektech pro původní záměr nepoužitelné. Neuvědomují si přitom důležité pravidlo, které si podrobněji rozebereme ještě dále - že vše důležité, co v žádosti o projekt uvedou, bude rovněž nutné splnit.

Vždy proto zvažte, nakolik vybraná výzva odpovídá Vašemu záměru a nakolik jej budete muset upravit!

Kolik mi to vynese?

Možné získání dotace je, samozřejmě, lákavým bonusem. Nic v životě však není zadarmo a u dotací to platí dvojnásob. Než se rozhodnete pro jejich využití, je třeba si udělat srovnání, jaké náklady a výnosy bude mít projekt bez využití dotace a jaké s jejím využitím. Nezapomeňte zohlednit zejména náklady na služby a činnosti, které byste v případě realizace projektu nemuseli provádět či pořizovat a rovněž případné prodloužení realizace, tedy ušlý zisk.

Nedávno jsem se zúčastnil jednání, kde se potenciální žadatel rozhodoval, zda dotaci využije, či nikoliv. Majitelé společnosti si provedli právě takovéto ukázkové srovnání a analýzu. Největším úskalím byla nutnost realizace výběrových řízení, a to nejen z hlediska toho, že v případě otevřeného řízení se jim může přihlásit i někdo, s kým nemusí být spokojeni, ačkoliv mají již vytipovány vhodné dodavatele, ale rovněž z důvodů, že se díky němu prodlouží realizace projektu zhruba o rok. Jelikož měli již vykalkulovány budoucí tržby, tak zjistili, že získaná dotace nebude o mnoho vyšší, než takto ušlý zisk v součtu s nutnými vícenáklady. Proto se rozhodli realizovat raději čistě z vlastních zdrojů. V případě, že existuje větší počet více či méně vhodných dotačních titulů, pak je takováto analýza o to složitější, ale také důležitější.

Sám, nebo s pomocí?

Pokud se již rozhodnete, že dotačních možností využijete, nastává další dilema. Budete vše řešit vlastními silami, nebo za využití některé z poradenských firem? Poradenské společnosti znamenají další vícenáklady v rámci celého projektu, a to i v případě, že jsou minimálně z části hrazeny z dotace. Na druhou stranu znamenají snížení mnohdy značné administrativní zátěže a odlehčení vlastním lidským zdrojům. Obecně se doporučuje využít poradenské společnosti u náročnějších dotačních titulů, mezi které Operační programy rozhodně patří.

Je však nutné si uvědomit, že si najímáte poradce, tedy odborníky, kteří dokáží poradit, kteří vědí, na co se zaměřit, co je důležité a co nikoliv. Nenajímáte si kancelářskou sílu, projektanty, ani techniky. Poradci Vám sice odlehčí, ale stále velkou část práce musí odvést žadatel.

Dříve, než se do projektu pustíte, připravte si tedy dostatečně kvalifikovaný interní tým, nebo alespoň vyčleňte jednoho člověka, který bude s poradci komunikovat, zajišťovat pro ně podklady apod. Neměl by to však být někdo, kdo by takovou práci nezvládal. Důležitá je rovněž zastupitelnost.

Co je psáno, to je dáno...

Toto platí nejen při přípravě projektu, ale obecně v celém dotačním cyklu.

Každý dotační titul má množství stran pravidel, metodik, návodů a vzorů, ale ty Vám nikdy neřeknou vše. Často budete muset komunikovat a zde platí, že co nelze dotvrdit písemně, jako by se nestalo.

Zejména úředníci mají povinnost řešit Vaše dotazy písemnou formou. Žel, praxe je mnohdy jiná a i na některé písemné dotazy Vám reagují raději telefonicky, ať již z logických, či jen zástupných důvodů. Pokud takto dostanete nepřesnou či mylnou informaci, nikdy to neprokážete.

Důsledně tedy trvejte i na písemném (e-mailovém) potvrzení obdržené informace.

Dvakrát měř, jednou řež...

I s odkazy na toto přísloví se budete v dotačním procesu často setkávat, byť ne vždy doslovně. Většinou spíše varuje, že nic se nemá uspěchat. Nepodceňujte přípravu. Nepouštějte se do přípravy žádosti ve chvíli, kdy máte pouze povšechnou představu o projektu, ale dobře si promyslete, co Vám má projekt přinést, mějte pohromadě veškeré projektové dokumentace, rozpočty, proveďte důkladný průzkum trhu. A hlavně, mějte již předjednáno financování.

Petr Navařík, projektový manažer Erste Grantika Advisory, a.s.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek