Jak (ne)udržet výsledky projektu

4. 9. 2009 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Řídicí orgán IOP vydal novou publikaci "Jak (ne)udržet výsledky projektu". Text této brožury by si měli přečíst především provozovatelé realizovaných projektů a též potenciální žadatelé o dotaci.

Publikace by měla čtenáři dát návod, jak si včas projekt z hlediska jeho udržitelnosti promyslet, a upozornit na nejčastější úskalí v období udržitelnosti projektu. V tomto období musí příjemce dotace zachovat výsledky projektu a dodržovat povinnosti dané smlouvou o financování nebo Rozhodnutím o poskytnutí dotace a poskytovatel dotace a další subjekty mají právo, ale i povinnost kontrolovat výsledky projektu a plnění povinností.

Publikace je volně ke stažení.

Přiložené dokumenty

Jak (ne)udržet výsledky projektu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek