Jak ošetřit platby za zboží v Argentině

23. 12. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

V posledních letech se v Latinské Americe dostává největší pozornosti Brazílii jako nastupující ekonomické velmoci. Přitom ještě na začátku 90. let byla nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu Argentina. Například pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů byla tehdy jednou z nejdůležitějších exportních destinací. Na přelomu tisíciletí se země potýkala s krizí, po roce 2003 se ale začala vymaňovat z recese a došlo i k oživení vzájemného obchodu.

Obchod konzultujte se svojí bankou

Při obchodování se zámořím je důležité správně ošetřit především riziko spojené se zaplacením zboží. Nejvhodnějším bankovním instrumentem při exportech do Argentiny jsou dokumentární platby, a to jak inkasa, tak akreditivy.

Z pohledu českého exportéra je nejbezpečnějším nástrojem neodvolatelný dokumentární akreditiv, který zajistí řádné zaplacení dodávky. Využití akreditivu je vhodné i pro argentinského odběratele. Ten má zajištěno, že platí za zboží, které už bylo odesláno. Kvalitu a kvantitu dodávky si může ošetřit požadováním vhodných osvědčení či jiných relevantních dokumentů předkládaných v rámci tohoto oblíbeného platebního nástroje.

„Podle našich zkušeností se často zapomíná na zlaté pravidlo při obchodování se vzdálenými oblastmi a teritorii, se kterými mají firmy málo zkušeností,“ říká Gabriela Kostková, vedoucí trade finance v Komerční bance. „Tím pravidlem je včas konzultovat jednotlivé kroky obchodu se svou bankou. Podnikatel se tím vyvaruje případného zklamání ze zbytečných komplikací při realizaci obchodu, nemluvě o ztrátě času a peněz,“ dodává.

Specifikem Argentiny i celé Jižní Ameriky je časté využívání takzvaných stand by akreditivů vedle klasických bankovních záruk. Stand by akreditiv je přitom speciální druh akreditivu, který plní funkci záruky. Český výrobce nebo obchodník se může ptát: na co jsou potřeba dva různé bankovní produkty plnící stejnou funkci? A proč po něm v Argentině požadují stand by akreditiv a jinde bankovní záruku?

„Stand by akreditiv vznikl v USA z potřeby nabídnout instrument, který by plnil funkci bankovní záruky a zároveň by nebyl v rozporu s místními regulačními opatřeními. Ta bankám nepovolovala vystavení abstraktních bankovních záruk, běžně využívaných v Evropě,“ vysvětluje Gabriela Kostková. „Jako alternativa se tedy začal využívat stand by akreditiv, u kterého se, na rozdíl od klasického zbožového akreditivu, předkládají dokumenty negativního charakteru. Jde například o písemné prohlášení beneficienta, že nějaká událost nenastala – zboží nebylo dodáno, akontace nebyla vrácena, směnka nebyla proplacena a tak dále. Společně s takovým prohlášením lze požadovat i předložení dalších dokumentů, například kopii nezaplacené faktury nebo dopravních dokumentů. Vzhledem k silným obchodním vazbám na USA se stand by akreditiv rozšířil i do Argentiny a je zde běžně využívaný dodnes.“

Moderní služby pro exportéry

Kromě tradičních produktů pro obchod a export přichází banky i s nabídkou moderních služeb, které umožňují věci řešit rychle a bez ohledu na denní dobu. Jednou z nich je KB eTrading – elektronická aplikace navržená speciálně pro měnové obchody a měnové zajištění. Prostřednictvím aplikace mohou klienti rychle prodávat nebo nakupovat cizí měny nebo se připravit na pohyb kurzu a zajistit se on-line předem sjednaným kurzem. Takovým obchodem získá exportér jistotu, že zhodnocení koruny nebo oslabení dolaru nepohltí část zisku z nasmlouvané zakázky. Obchody je navíc možné sjednávat v pracovních dnech 24 hodin denně na základě on-line aktualizované tržní ceny, která zcela reflektuje vývoj na trhu. Praktická je také možnost měnit platební instrukce i po uzavření obchodu, popřípadě obchod zrušit za aktuální tržní cenu, která se on-line vyvíjí podobně jako ceny pro obchodování.

Dalším užitečným nástrojem pro exportéry je internetová aplikace Komerční banky Trade & Finance OnLine. Aplikace umožňuje kompletní správu, tedy zasílání žádostí o vystavení či změnu bankovních záruk, dokumentárních akreditivů (včetně stand by) a inkas. Prostřednictvím Trade & Finance OnLine lze rovněž požádat o čerpání revolvingových a krátkodobých úvěrů.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor: Marek Durda, Segmentové řízení – corporates, Komerční banka, marek_durda@kb.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek