Jak prorazit v zahraničí? Vývozci najdou odpověď v databázi firem

27. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zejména malé a střední firmy zaměřené na export mají při vstupu na zahraniční trhy problémy s vyhledáváním nových odběratelů. Často nevědí ani to, do jakých tendrů se mají přihlásit. Pomoci jim mohou celosvětové databáze obchodních a firemních informací, v nichž lze vyhledávat nové zákazníky a prezentovat zde své výrobky.

kompass_TomanZa jednou z nejobsáhlejších databází stojí česká společnost Kompass, která své služby nabízí nejen tuzemským dovozcům i vývozcům přes dvacet let. „Zpočátku byl hlavním problémem fakt, že naše firmy prakticky nevěděly, jak aktivně získávat zakázky na zahraničních trzích. Exportéři často netušili, jak mají své produkty nabízet,“ říká ředitel společnosti Kompass Robert Toman.

Dnes už se ´obchodní gramotnost´ podniků výrazně zlepšila, pomocnou ruku nejen od státu ale oceňují stále, a to především v mimoevropských destinacích, kde je složitější prorazit. „Kompass je ideální platformou pro setkávání exportérů a importérů z celého světa,“ doplňuje Robert Toman.

Mezinárodní databáze firem obsahuje marketingové a produktové informace o více než 5 milionech firem ze 70 zemí. Nakolik je mohou čeští exportéři využít k aktivnímu hledání obchodních partnerů v různých oblastech světa, případně k prezentaci svých produktů?
Českým exportérům nabízíme pro podporu jejich expanze na zahraničních trzích více služeb. Především jim pomáháme vyhledat a oslovit nové zákazníky v 70 zemích světa, dále propagujeme produkty a služby českých exportérů v rámci mezinárodní platformy, která je zaměřená na propojování B2B firem po celém světě. Pro české exportéry také monitorujeme vhodná výběrová řízení po celém světě. A konečně jim pomáháme i v oblasti nákupu, když pro ně identifikujeme vhodné dodavatele. To jim umožňuje dosáhnout lepší kvality a konkurenceschopnější ceny jejich vývozních produktů.

Jsou zde i informace o firmách z exotičtějších zemí či zemí s vyšším exportním rizikem?
V rámci globální sítě je pokryto celkem 70 zemí. Jedná se i o vzdálené země v Asii nebo Jižní Americe. Čeští exportéři však využívají naše služby hlavně v rámci Evropy, kam směřuje drtivá většina vývozu z ČR. 

Pokud naopak potenciální zákazník například ze západní Evropy hledá požadovaný produkt a jeho dodavatele z ČR, které nezná, může si zde i on vše vyhledat? Existuje o databázi povědomí v jiných zemích?
Mezinárodní platformu, která globálně propojuje exportéry s nákupními manažery, navštíví každý měsíc přes 8 milionů uživatelů. Většinou jde o uživatele z Evropy. Většinou zde podle našich statistik hledají nové dodavatele. Český exportér, který své produkty prezentuje na www.kompass.com v 26 dostupných jazycích, má velkou šanci, že si ho zájemce o spolupráci najde a osloví ho s patřičnou poptávkou. Ve většině vyspělých zemí patří takové platformy mezi hlavní nástroje pro vyhledávání vhodných partnerů pro mezinárodní spolupráci. Vhodné partnery na této platformě lze vyhledávat samostatně nebo firmám s výběrem případně s kontaktováním vhodných obchodních partnerů pomohou odborníci.

Jakým způsobem je možné zjistit, jaký je na jednotlivých trzích prodejní potenciál výrobků či technologií té které firmy?
U každého produktu nebo technologie umějí odborníci zjistit, jaký je na jednotlivých trzích jejich prodejní potenciál. My zpracujeme zájemcům o tyto služby základní analýzu zdarma ještě před podpisem smlouvy o spolupráci.

Jak mají zástupci firem postupovat při výběru partnerů v zahraničí a zjišťování jejich důvěryhodnosti?
Co se týká zjišťování kredibility potenciálních obchodních partnerů, úzce spolupracujeme se společnostmi, které prověřují finanční stabilitu firem po celém světě.

Podniky potřebují komplexní služby – tj. vyhledání detailních dat o společnostech z celého světa, dále tzv. zacílení – tedy vytvoření obchodní a marketingové databáze a konečně on-line prezentaci firmy a jejích výrobků. Jak takový systém funguje v praxi? 
S každým zájemcem o takové služby se odborník osobně setká. Proškolené konzultanty s dlouholetou praxí máme ve všech regionech ČR.  Během schůzky se vyjasní hlavní požadavky zákazníka. Důležité je zjistit, zda hledá odběratele nebo dodavatele, z jakých zemí nebo regionů, jakou velikost mají mít požadovaní partneři z hlediska obratu nebo počtu zaměstnanců, jsou-li potřeba certifikace jako ISO nebo jestli chce zákazník oslovovat potenciální partnery aktivně či spíše pasivně čekat, až bude osloven atd. Na základě počáteční analýzy navrhneme vhodné řešení či vhodný mix produktů.

Mohou podobné služby využívat bez omezení i malé a střední firmy nebo například start-upy? Není to pro ně příliš finančně náročné?
Primárně jsou takové služby určeny právě pro malé a střední firmy, které nemají vlastní kanály pro distribuci svých produktů v zahraničí nebo pro hledání vhodných dodavatelů mimo ČR. Velké globální firmy většinou mají vlastní zdroje, přes které řeší svůj export nebo import.

Jaký je o tyto služby mezi exportéry zájem? Vědí o nich - případně přibývá zájemců, kteří je chtějí využívat? S čím se na vás vývozci nejčastěji obracejí?
Na českém trhu působíme již 25 let a mezi exportéry je Kompass známý. Každým rokem přibývá na celém světě uživatelů, kteří naši platformu využívají. Nejvíce se na nás exportéři obracejí s požadavky na vyhledání vhodných odběratelů v rámci Evropy, hlavně v Německu. V základním režimu se můžou společnosti na platformě www.kompass.com zaregistrovat a spravovat tak svůj firemní profil. Placené nadstavby pak firmám umožňují získávat prioritní pozice mezi konkurenčními dodavateli a hlavně možnost aktivně oslovovat vhodné potenciální obchodní partnery v zahraničí i v ČR.   

Jaká je v této oblasti konkurence?
V rámci jednotlivých zemí je na lokálním trhu vždy více poskytovatelů, kteří podobné služby nabízejí. V mezinárodním rozsahu, kdy má Kompass fyzické zastoupení v 70 zemích a nabízí ve všech těchto zemích jednotný systém pro propojování exportérů a importérů, však konkurence v podstatě neexistuje.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek