Jak se pracuje ve firmách, kde vládne německá, italská, britská nebo asijská firemní kultura?

28. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Různé kultury se vyznačují různými firemními filozofiemi. Do firemní kultury se promítají zvyklosti dané země, její historie, mocenské struktury a další typické znaky pro konkrétní národ.

„Přestože se v dnešní době díky globalizaci největší odlišenosti stírají, můžeme sledovat určité zvláštnosti a rozdíly mezi firmami z různých zemí, které působí na českém trhu," říká Kristýna Kunstová z personálně-poradenské společnosti McROY.

Společným jmenovatelem pro národy, jako jsou Italové, Francouzi či Španělé, jsou vřelé vztahy, ale také velmi dlouhé obědy s odpočinkem v podobě kávy pro dobré zažití. I když pracovní den začíná až mezi devátou a desátou hodinou, je pracovní doba obvyklá do pozdních odpoledních až večerních hodin.

Němci a Rakušané jsou proti volnějšímu přístupu jižních národů vnímáni jako firmy s jasným řádem, kde se příliš neuplatní improvizace a vše vyžaduje pevně stanovený scénář. „Zcela jiný svět představuje Asie. V mnoha případech se u asijských firem bez znalosti věci neobejdete,“ uvádí Kristýna Kunstová.  

V Japonsku je vedle verbální komunikace velmi důležitá také neverbální komunikace, která je mnohdy rozhodující. „Bývá také obvyklé, že při řešení určité problematiky nebo její prezentaci mluví především mladší manažeři. Rozhodují ovšem skoro vždy jejich starší kolegové,“ popisuje zkušenosti nasbírané personálně-poradenskou společností McROY její pracovnice.  V asijské kultuře panuje téměř bezbřehá loajalita, která se utvrzuje zpěvem firemní hymny či společnými ranními rozcvičkami.

Anglické firmy jsou hluboce založené na hierarchickém žebříčku, což se velmi podobá i samotné konzervativní anglické společnosti. Jsou zde velmi znatelně rozdělené tzv. levely, kdy například není úplně obvyklé, aby se vedoucí celého oddělení otevřeně bavil s pracovníkem na pozici asistenta. „Určitá přátelská komunikace zde také existuje, i když na velmi povrchní bázi. Zdvořilostní pozdravy a oslovování křestním jménem je typickou ukázkou této komunikace. Co dělal šéf o víkendu, se ale nedozvíte,“ říká Kristýna Kunstová.

A jaká je vlastně typicky česká firemní kultura? Protínají se zde dva směry. Nachází se tu odkaz z dob socialismu, který se může často projevovat odporem k přílišným pravidlům a autoritám. „Negativním odkazem minulých dob, který se však postupem času daří minimalizovat, je pracovní morálka spojená s organizací času. Typicky se jedná o pauzy na hodinová kafíčka nebo ukončení pracovních činností dvě hodiny před koncem pracovní doby,“ uvádí Kristýna Kunstová z personálně-poradenské společnosti McROY.

Druhý směr je dán polohou Česka a úzkou spoluprací s německými společnostmi. U nich se dá hovořit o dobré organizaci, důslednosti a schopnosti metodického vedení. „Dovolím si tvrdit, že Češi bývají aktivní v rámci pracovního kolektivu i mimo pracovní dobu. Často jsou na programu společné akce, ať už se jedná o sportovní činnosti nebo posezení na pikniku či u piva,“ uvádí Kristýna Kunstová.

Redakčně upravená tisková zpráva

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek