Jak vstoupit na třetí trh prostřednictvím projektu „rozvojové pomoci“

5. 12. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Jak vstoupit na třetí trh prostřednictvím projektu „rozvojové pomoci“ Rozvojové země, které mají nastartovaný ekonomický růst a reformují své hospodaření za podpory zemí rozvinutých, jsou zajímavou podnikatelskou příležitostí. Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou pomoc (PPZRS) uspořádala k tomuto tématu dne 23. 11. 2016 konferenci o nových trendech financování rozvojové pomoci, kde se sešla více než stovka podnikatelů, aby se seznámili s novinkami ve financování rozvojové pomoci.

Šlo o první nástin možných podnikatelských strategií, jakých mohou české firmy využít při spolupráci s rozvojovými finančními institucemi. Prostředky doposud věnované rozvojovým zemím zcela neplnily svou roli, pokud na straně příjemce nebyla odpovědnost a vlastní vůle věci měnit pro celou zemi. Nová celosvětově zaměřená strategie udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, schválená před rokem, zdůrazňuje jako nezbytné zapojit k dosažení jejích cílů soukromý sektor.

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci a spolupráce však neznamená poskytnout soukromý kapitál na rizikové projekty. Představitel OECD, Haje Schütte říká: „Rozumným řešením bude spíše podpora podnikatelských aktivit tak, aby se z firem v rozvojových zemích staly subjekty, s kterými lze obchodovat, výrobně spolupracovat, či společně vstupovat na třetí trhy.“

V EU existuje již patnáct rozvojových finančních institucí a soustředí se na kapitálovou kultivaci soukromého sektoru v rozvojových zemích. Představil je ředitel jedné z nich, Rakouské rozvojové banky, Michael Wancata. Tyto státem vlastněné rozvojové banky mohou investovat miliardy do soukromých projektů, uvedl. Zdůraznil, že prostředky dostane investor v rozvojové zemi a naše firma může začít obchodovat s bezpečně zajištěným a institucí kontrolovaným zákazníkem.

Řečníci z významných institucí, Organizací pro ekonomický rozvoj (OECD) počínaje a Evropskou investiční bankou (EIB) konče, diskutovali také o nutnosti zlepšit konkurenceschopnost českých firem. Jednou z důležitých podmínek, jak může běžná česká firma nabízet své produkty, je znalost nákupních procesů velkých dárců pomoci, zdůraznil konzultant Světové banky, Bayo Akindeinde.

Na rozdíl od běžné poptávky veřejného sektoru, jsou projektové tendry o něco složitější v tom, že dodávka konkrétního produktu nebo technologie je mnohdy skrytá ve velmi formální poptávce po řešení širšího problému rozvojové potřeby. Například potřeba přístupu k vodě pro město s několika tisíci obyvatel znamená kromě inženýringové expertizy, také návrh technického řešení, včetně dodávky zařízení, uvedení do provozu atd. Tyto souvislosti je třeba prozkoumat, nebo se pro konzultaci obrátit na Platformu podnikatelů pro ZRS, vysvětlila ředitelka PPZRS, Věra Venclíková.

Výstupy z konference včetně videozáznamu uvede Platforma na svém webu pro všechny účastníky konference.

Akce se konala v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR a záštitu převzalo jak Ministerstvo zahraničních věcí ČR, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Organizaci akce výrazně podpořil Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je zakládajícím subjektem PPZRS. Zájmem zakladatele byla již v r. 2008 transparentnost vydávaných prostředků na rozvojovou pomoc. SP ČR tak měl příležitost ovlivnit transformaci českého systému zadávání veřejných zakázek pro rozvojové projekty směřující na Balkán, do vybraných zemí Asie a Afriky. Nadále ovlivňuje tuto část zahraniční politiky ĆR. Díky silné pozici Svazu průmyslu a dopravy v Platformě podnikatelů pro ZRS mají členské firmy možnost získat informační a konzultační podporu pro nové firemní strategie při směřování na nové trhy třetího světa.

Informace poskytnuta Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek