Jak využívat patentovou ochranu při exportu, radili odborníci na semináři MPO

23. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Jak funguje patentová ochrana v ČR a v zahraničí a jak spojit export s efektivní ochranou práv duševního vlastnictví? Zástupci desítek českých firem se odpovědi nejen na tyto otázky dozvěděli na odborném semináři, který v červnu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví.

Semináře se zúčastnilo zhruba devadesát zástupců tuzemských firem, advokátních kanceláří a dalších zástupců odborné veřejnosti, kteří chtěli získat inspiraci a nové informace ohledně exportních příležitostí, spojených s účinnou ochrannou práv duševního vlastnictví.

Podnikatelé zajímalo, jak nakládat s patentovým systémem, jaké jsou trendy v řízení duševního vlastnictví v podnicích, případně jaká rizika jsou spojená s porušováním průmyslových práv. Mluvilo se také o možnosti podpory patentových aktivit z fondů EU. O zkušenosti i rady se podělili experti MPO, Úřadu pro průmyslové vlastnictví i odborníci z praxe.

Opatření, kterými společnost celosvětově chrání své duševní vlastnictví, představil zástupce největší české firmy Škoda Auto Martin Bali-Jenčík. Důvody a výhody patentování ve Spojených státech popsala Hana Horálková ze společnosti Linet, který je úspěšným vývozcem zdravotnické techniky do mnoha zemí celého světa, mimo jiné právě do USA.

Využití patentů může posílit konkurenceschopnost

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl řekl, že věří v proexportní potenciál českých firem. „Využívání patentových systémů, zvláště v mezinárodním prostředí, může českým firmám významně posílit jejich konkurenceschopnost a pomoci při expanzi na zahraniční trhy,“ uvedl Bärtl.

„Schopnost efektivní právní ochrany vlastních produktů a orientace v ochraně práv duševního vlastnictví v konkrétní exportní lokalitě jednou z důležitých konkurenčních výhod,“ dodal náměstek.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl ocenil význam patentování v zahraniční. Snažil se také vyvrátit některé domácí mýty spojené s ochranou průmyslového vlastnictví.

„Je třeba zdůraznit, že systém ochrany průmyslového vlastnictví není tak složitý a nákladný jak se traduje, a že některé jeho komponenty je možné využívat dokonce zadarmo, a přesto se tak posunout k výraznému podnikatelskému úspěchu,“ domnívá se Kratochvíl.

„Bezesporu máme dost šikovných techniků, vývojářů, inovátorů, máme dlouhou tradici a stále silný průmysl. Přiměřeným a znalým používáním systému ochrany průmyslových práv můžeme dosáhnout násobně lepších výsledků," doplnil.

V závěrečné prezentaci představil Robert Wenzel ze sekce fondů EU MPO projekt INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví: „Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví,“ uvedl. Mezi podporovanými aktivitami jsou mimo jiné vynálezy či patenty, ochranné známky a užitné vzory. Výše dotace je 40 tisíc až jeden milion korun.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek