Jaké zemědělské technologie jsou nejlepší?

26. 5. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Centrum precizního zemědělství České zemědělské univerzity v Praze zprovoznilo v květnu pro veřejnost přístup do systému sdílení informací o využití moderních technologií v zemědělské výrobě – UTIPA.

Cílem „Uživatelsko – technologického indexu precizního zemědělství“ (User-Technological Index of Precision Agriculture – UTIPA) je zprostředkovat znalosti uživatelů, dodavatelů a výzkumníků v oblasti využití moderních technologií v zemědělství. Primárně je založen na bodovém hodnocení vybraných technologií (metod) precizního zemědělství z pohledu technologické vyspělosti a užitečnosti pro zemědělskou praxi. Hodnotí princip technologií a ne konkrétní produkty a výrobce.

Nalezení vztahu mezi technologickou inovativností, ekonomickou efektivností a praktickou využitelností se řeší od počátku rozvoje precizního zemědělství (PZ). Existuje řada technologicky velmi vyspělých metod, jejichž využití v praxi není takové, jak se očekávalo. Na druhé straně je reálná poptávka farmářů po technologickém rozvoji v celé řadě oblastí. Efektivita a využitelnost se odvíjí od lokálních podmínek, obhospodařovaných plodin a liší se v různých zemích.

UTIPA.INFO je komplexní systém pro mezinárodní komunitu lidí se vztahem k preciznímu zemědělství, je přístupný každému, kdo respektuje pravidla používání. Funguje na principu „jaká data poskytnu, k takovým datům mám následně přístup“. Umožňuje dlouhodobé sledování vývoje a trendů precizního zemědělství. Význam má pro prezentaci potenciálu precizního zemědělství, plánování rozvoje a především pro nalezení vztahu mezi technologickou inovativností a užitečností pro praxi.

Více informací o projektu naleznete na www.utipa.info

Centrum precizního zemědělství České zemědělské univerzity v Praze je mezifakultním pracovištěm, jehož cílem je multioborová koordinace výzkumu, vývoje a následné implementace poznatků z oblasti precizního zemědělství a dalších moderních technologií do zemědělské prvovýroby.

V současnosti existuje absence užšího kontaktu mezi zemědělskými podniky, univerzitními a výzkumnými organizacemi, výrobci a dovozci zemědělské techniky, vývojáři senzorů a státní správou při zavádění moderních technologií a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské prvovýroby. Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze zajistí komunikaci mezi těmito jednotlivými subjekty tak, aby byla zajištěna pružná reakce na požadavky zemědělských podniků za účelem nalezení společných postupů pro zavádění moderních technologií do praxe a to včetně motivačních aspektů pro uplatňování těchto technologií.

Zdroj: ČZU

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek