Jamajka: Ekonomická charakteristika země

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Jamajka je ekonomikou volného trhu, jak se státním, tak soukromým sektorem. Její ekonomika je poháněna zejména zdroji deviz z odvětví turistiky a hornictví. Jamajka je zemí se středními příjmy a dovozcem ropy, která vyzkoušela různé strategie pro svůj ekonomický rozvoj, zejména během 70. a 80. let. Má druhý největší HDP ze zemí karibského Commonwealthu – za významným vývozcem ropy Trinidadem a Tobagem. Nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky je bauxit a oxid hlinitý (alumina), dále turistika, průmyslová výroba a zemědělství. Odvětví těžby a zpracování bauxitu a oxidu hlinitého jsou cílem zahraničních investic a zdrojem devizových příjmů země.

Jamajka má přírodní zdroje, především bauxit a ideální klimatické podmínky pro zemědělství a turistiku. Objevení bauxitu v r. 1940 a následující zavedení průmyslu na jeho zpracování posunulo ekonomiku Jamajky od zemědělské produkce, především cukru a banánů. V 70. letech se Jamajka stala světovým lídrem ve vývozu tohoto bauxitu za vydatné podpory zahraničních investic. Země musela čelit vážným problémům, ale má potenciál pro ekonomický růst a modernizaci. Jamajská ekonomika trpěla negativním vývojem ekonomiky po období několika let a poprvé teprve od r. 2000 znovu roste.

Vláda prosazuje programy ekonomické liberalizace a stabilizace odstraněním směnečných kontrol plovoucími směnnými kurzy, odbouráváním cel, stabilizací jamajské měny, snižováním inflace a odstraňováním restrikcí pro příliv přímých zahraničních investic. Dodržuje však striktní fiskální kázeň, prosazuje větší otevřenost země obchodním a finančním tokům, liberalizaci trhu a snižování vlivu vlády na podnikatelské prostředí. Značný podíl národní ekonomiky byl vrácen do soukromého sektoru prostřednictvím privatizačních programů. Makroekonomické stabilizační programy zavedené v r. 1991 se soustředily na tvrdou daňovou a monetární politiku a přispěly ke kontrolovanému snížení míry inflace na přijatelných 7 až 8 %.

Silnou stránkou Jamajky je v současnosti stabilní vnitropolitická a ekonomická situace, liberální trh otevřený pro zahraniční investice, možnost repatriace výnosů, logistická dostupnost a strategická poloha v Karibiku, příznivé investiční klima ve vládou podporovaných sektorech, jako je turistika, zemědělství, volné zóny aj.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP v běžných cenách v mld. USD a tempo růstu HDP v % v letech
Rok200520062007200820092010
HDP9,410,410,711,411,611,9
růst v %1,42,51,41,21,41,5
HDP per capita v USD
Rok200520062007200820092010
HDP3 5323 8773 9984 1004 1764 233
HDP v PPP4 2704 4944 6544 8665 013 

Pramen: prognóza IMF

Největší přírůstky zaznamenalo v posledních letech zemědělství, rybolov a těžební průmysl.

Podíl na tvorbě HDP dle sektorů (r. 2009):

  • Zemědělství: 6,0 %
  • Průmysl: 32,7 %
  • Služby: 61,3 %

Pramen: Bank of Jamaica, září 2010

Míra inflace v % v letech 2005–2010
Rok200520062007200820092010
 15,38,66,67,17,67,3

Bank of Jamaica, září 2010,

Míra nezaměstnanosti v % v letech 2005–2010
Rok200520062007200820092010
 15,011,511,312,312,712,8

Pramen: CIA World Factbook, listopad 2009

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Těžební průmysl

Těžební průmysl, i po poklesu výkonnosti v 80. letech, je nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím jamajské ekonomiky a hlavním zdrojem deviz do státního rozpočtu. Dominantním minerálem je bauxit, jeho těžba a zpracování. Těžba bauxitu vytváří přes 50 % exportních příjmů již od 60. let, nicméně dlouhodobě klesá. Naopak roste sektor turistiky.

Zásoby bauxitu překračují 1,5 mld. tun a při současném tempu těžby se odhadují na příštích 150 let. Jamajský bauxit není mimořádně čistý, jedna tuna obsahuje pouze 0,4 tuny oxidu hlinitého (aluminy). Komparativní výhodou ostrovního bauxitu je snadná těžba kovové rudy uložené mělce pod povrchem země. Jamajský průmysl bauxitu je nucen dovážet velké množství hydroxidu sodného a těžké důlní stroje a těžební zařízení.

Jamajka má dále značné zásoby různých komerčně využitelných minerálů, jako je vápenec, sádrovec, křemík (SiO2) a mramor, vápenec pokrývá 80 % plochy ostrova a jeho zásoby jsou odhadovány na 50 mld. tun nejvyšší kvality. Sádrovec těžený na východě Jamajky je druhým nejdůležitějším minerálem s 80% čistotou a zásoby se odhadují na 40 milionů tun. Využívá se v místní výrobě dlaždic, obkladaček a cementu, nicméně přes 90 % minerálu a jeho derivátů (anhydrit) se vyváží v nezpracovaném stavu do USA a Latinské Ameriky.

Průmyslová výroba

Na malou rozvojovou zemi má Jamajka diverzifikovanou průmyslovou výrobu. Cukr, kondenzované mléko, rum, jedlé oleje, textilní potahy a koberce, cigarety a obuv jsou nejvýznamnějšími sektory průmyslové výroby, která dále zahrnuje různé další průmyslové výrobky jako kyselinu sírovou, čistidla, hnojiva, benzin, ropu, akumulátory, ocel, oděvy a konfekci, minerální paliva aj. Průmyslová výroba představuje cca 15,7 % tvorby HDP a zaměstnává cca 130 000 pracovníků, tj. 12 % celkové pracovní síly.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Odvětví stavebnictví, po značném poklesu své výkonnosti v 80. letech, zaznamenalo růst v průběhu expanze těžebního průmyslu bauxitu a růstu turistiky začátkem tohoto tisíciletí, kdy byly realizovány projekty do výstavby infrastruktury. Předchozí pokles výkonnosti stavebnictví byl způsoben nedostatkem investic. Běžnými stavebními aktivitami byla výstavba nových závodů na zpracování bauxitu, hotelových komplexů a bytovek. Rostla také výroba stavebních materiálů souběžně s dovozem železa, oceli a stavebního dříví. Výroba cementu dosáhla 300 000 tun. Ocel se vyrábí společností Caribbean Steel Company a BRC Ltd. v objemu téměř 20 000 tun. Klíčovými finančními institucemi pro sektor stavebnictví jsou The Jamaica Mortgage Bank a National Housing Trust.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství je stále významným odvětvím pro jamajskou ekonomiku, hlavně pro zaměstnanost. Jamajské zemědělství je založeno na rostlinné výrobě, vyrábějící pro zahraniční trhy a financované externím kapitálem.

Pěstuje se především cukrová třtina, banány, káva, citrusy a koření na export. Dále zemědělské plodiny jako jsou yamy, brambory, zelené banány, maniok, luštěniny, dýně a tykve a široká škála tropické zeleniny a ovoce (papája, mango, paprika aj.). V posledních letech vykazuje ekonomika přebytky zahraničně obchodní bilance zemědělské produkce.

Rozšiřují se chovy drůbeže, koz, hovězího dobytka a na významu nabývá mlékárenský průmysl.

Rozvíjí se rybolov říční (nové chovné farmy na říční okouny) a mořský rybolov. Roste také produkce ornamentálních tropických akvarijních rybek, okrasných květin a organických potravin, určených zejména na export.

Výhody investování do zemědělství:

  • celní úlevy na vozidla dovážená výhradně pro zemědělské účely
  • úlevy z daně ze zisku ze zemědělské produkce až na 8 let
  • služby modernizace průmyslu pro zlepšení vybavení zemědělství
  • úlevy ze všeobecné spotřební daně (GTC) na specifické zemědělské účely
  • propagační a marketingové agentury, které jsou nápomocny kupujícím a při vyřizování místní dokumentace přes agentury JAMPRO a JETCO

zpět na začátek

4.6. Služby

Turistika je jedním z hlavních zdrojů příjmů deviz. Největší počet turistů, cca 70 % všech návštěvníků ostrova, přichází již tradičně z USA. Do země jezdí každoročně více než 800 000 turistů z USA, cca 10 000 amerických občanů je trvale usazeno na Jamajce. V počtu turistů následuje Velká Británie s cca 10 % a Kanada s 8 %. Sektor má ubytovací kapacity přibližně 13 500 pokojů a největší škálu atrakcí vhodných pro rozvoj cestovního ruchu.

Turistika je soustředěna převážně na severním pobřeží, nejnavštěvovanější letoviska se nacházejí v oblasti Montego Bay, Ocho Rios a Negrilu.

Významné pro ekonomiku státu jsou také finanční a bankovní služby a pojišťovnictví, především v návaznosti na turistický ruch. Další informace o sektoru služeb jsou uvedeny v bodech 4.7. doprava a telekomunikace.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Vláda v posledních 3 letech věnuje zvýšenou pozornost zlepšení dopravního systému v zemi. Byla zahájena řada projektů zejména na rekonstrukci a údržbu silniční sítě. Největšími dvěma rozvojovými projekty je výstavba dálnic Highway 2000 a The North Coast Highway.

Jamajská přístavní správa (The Port Authority of Jamaica) je hlavním námořním úřadem odpovědným za provozování a rozvoj ostrovních přístavů pro námořní nákladní i osobní přepravu. Hlavním zámořským přístavem Jamajky je Kingston, následovaný přístavem v Montego Bay a přístavními kapacitami pro výletní parníky v Ocho Rios a v Port Antonio. Přístav v Kingstonu je 7. největším přírodním přístavem na světě a nachází se cca 32 mil od obchodních cest vedoucích Panamským průplavem. Největším terminálem v kingstonském přístavu je The Kingston Transhipment Terminal, který slouží jako významné překladiště zboží v regionu, které hrají zásadní roli v rozvoji ostrovní ekonomiky.

V zemi jsou dvě mezinárodní letiště, a to letiště Norman Manley International v Kingstonu a Sangster International v Montego Bay, přes která provozuje Jamajka letecké linky do Severní a Jižní Ameriky a do Evropy. Pro domácí leteckou přepravu je v provozu několik malých letišť u větších měst a turistických komplexů.

Energetika

Jamajka nemá žádné zásoby ropy, dováží veškeré zdroje výroby elektrické energie. Dováží ropu z Mexika, Venezuely, Trinidadu a Tobaga a Holandských Antil. Více než 30 % dovážené ropy je určeno do odvětví výroby oxidu hlinitého, náročného na energetické zdroje. Ropné zdroje a dovozy jsou v rukách státní společnosti Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ). Průměrná spotřeba ropy se blížila v 90. letech 15 mil. barelů ročně. Jediná ropná rafinérie v Kingstonu, původně vlastněná Exxonem, má rafinérskou kapacitu 36 000 barelů denně a byla státem odkoupena v r. 1982 za 55 milionů USD. Tato rafinérie má strategický význam pro Jamajku vzhledem k její závislosti na zahraniční ropě a vysokým požadavkům na ropu v ekonomice země, určené převážně pro potřeby průmyslu zpracování bauxitu.

Dále se v zemi vyrábí ethanol a je exportován od r. 1985. První závod na ethanol byl uveden do provozu v 80. letech pobočkou kalifornské firmy Tropicana, se vstupní investicí cca 23 milionů USD. Ethanol je exportován výhradně do USA, v r. 1987 jamajská vláda uzavřela dohodu s Belize o výrobě ethanolu z cukrové třtiny v Belize.

Poptávka po elektrické energii roste s agregátní poptávkou země. 96,8 % celkové elektrické energie je vyráběno na bázi ropy. Dále se elektrická energie vyrábí z vodních zdrojů (1,8 %) a na bázi bagassa (odpad při zpracování cukrové třtiny) a ostatních zdrojů (1,4 %). Energetická politika vlády se zaměřuje na zlepšení přístupu venkovských oblastí k energii v rámci Rural Electrification Programme společně s Meziamerickou rozvojovou bankou (IDB). Cca 70 % celkové elektrické energie se vyrábí vládou vlastněnou společností Jamaica Public Service Company a 30 % privátními průmyslovými obory hliníkářství, cukrovarnictví a cementářství. V parních elektrárnách se vyrábí cca 83 % energie, v hydroelektrickém systému 11 % a v kombinovaných závodech benzin/nafta 6 %.

Výroba elektrické energie v r. 2009 dosáhla výše 7 mld. kWh. Přes 60 % elektrické energie se spotřebovává v městských oblastech v Kingstonu a v Montego Bay. V r. 2009 činila spotřeba elektrické energie na obyvatele 3 kWh. Jamajka nevyváží elektrickou energii.

V zemi není jaderná energetika.

Telekomunikace

Jamajka má plně digitální telefonní komunikační systém, mobilní telefonie pokrývá přes 90 % plochy země třemi mobilními operátory – Cable and Wireless, Digicel a Oceanic Digital. Irskem vlastněný Digicel se stal univerzálním pojmem pro mobilní telefonii v celé Jamajce. Má licenci společně s Oceanic Digital na provozování mobilních služeb na nově liberalizovaném telekomunikačním trhu, který byl dříve monopolní doménou Cable and Wireless. Cable and Wireless ve snaze o znovuzískání většího podílu na jamajském trhu, uvedl do provozu nový pozemní servis HomeFone Prepaid, nicméně trh se orientoval na mobilní telefonii a zaznamenal zájem dalších operátorů o vstup do země. Jedním z nových je Flow Jamaica, která nedávno položila podmořský kabel, umožňující přístup i pro ostatní operátory, přesto však trh nemá pokrytí po celém ostrově. Jamajská vláda vydražila další licence k poskytování mobilních služeb, jedním z nich je ATandT Wireless, čímž by měl být trh plně saturován.

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Jamajka je příjemcem rozvojové pomoci. Dvěma největšími donory jsou USA a Velká Británie, bylo poskytnuto 89 milionů USD v grantech. USAID hraje vedoucí roli koordinátora donorských aktivit s dalšími dárci ve všech sektorech. Kanadská mezinárodní rozvojová agentura (CIDA) poskytuje Jamajce cca 30–34 milionů USD po dobu 5 let na vybudování kontrolních mechanismů činnosti vlády. EU plánuje utratit 91 milionů USD na zlepšení bydlení v privátním sektoru a občanskou bezpečnost, programy mládeže a dopravní infrastrukturu. USA a VB pracují společně na tématech kriminality a násilí, zatímco CIDA posiluje konkurenceschopnost jamajského malého podnikatelského sektoru. Celková roční rozvojová pomoc Jamajce se pohybuje kolem 150 mil. USD. V posledních 5 letech působila na Jamajce česká firma GET. Která v rámci rozvojové spolupráce prováděla geologický průzkum.

Jamajka poskytuje pouze humanitární pomoc převážně okolním členským zemím CARICOMu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: