Jamajka: Finanční a daňový sektor

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet 2009 (v mil. JMD)

Příjmy

 • daňové a nedaňové: 280 tis.  
 • kapitálové: 22 tis.
 • transfery z kapitálového rozvojového fondu: 3 600
 • zápůjční fondy: 242 tis.
 • celkem příjmy: 437 tis.

Výdaje

 • běžné výdaje: 280 tis.
 • kapitálové: 258 tis.
 • celkem výdaje: 447 tis.

Celkem saldo:

 • -10 tis.

Pramen: Ministry of Finance, listopad 2010

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

 
Rok  20052006200720082009
1. Běžný účet  -1 078,7-1 096,9   
A. Bilance zboží -2 581,3-2 944,9-2 767-2 224-2553
- Export  1 664,32 117,33 4643 6723 879
- Import  4 245,65 062,2 6 2315 8966 432
B. Bilance služeb600,1802,1   
- Doprava -273,8-322,3   
- Cesty1 295,71 613,4   
- Ostatní služby-421,8-489,1   
C. Důchody  -675,9-680,7   
- Kompenzace zaměstnanců          88,5101,0   
- Investiční důchody  -764,4-781,7   
D. Běžné transfery1 578,41 723,5   
- Oficiální137,0130,1   
- Soukromé  1 441,41 596,4   
2. Kapitálový a finanční účet1 078,71 096,9   
A. Kapitálový účet   -2,71,5   
- Kapitálové transfery  -2,71,5   
- Oficiální0,34,1   
- Soukromé-3,0-2,6   
B. Finanční účet 1 081,41 095,5   
- Ostatní ofic.investice   196,9578,0   
- Ostatní soukromé investice  913,7747,6   
- Rezervy        -228,9-230,1   

Pramen: Bank of Jamaica, listopad 2010

Mezinárodní devizové rezervy (v mil. USD)

Kapitálové a finanční účty a příliv oficiálních a soukromých netto investic byly více než dostačující na financování deficitu běžného účtu. Ke konci prosince 2010 dosáhly brutto devizové rezervy výše 3 122 milionů USD, což reprezentuje více než 20 týdnů projektovaných dovozů zboží a služeb.

 • Zahraniční aktiva (k 31. 12. 2009): 3 122 mil. USD
 • Zahraniční pasíva: 96 mil. USD
 • Netto devizové rezervy: 3 122 mil. USD
 • Rezervy v týdnech zbožových dovozů: 22
 • Rezervy v týdnech – zboží a služby: 19

Pramen: Bank of Jamaica

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost, dluhová služba, hlavní splátky a splátky úroků (v mil. USD)
Rok20052006200720082009
Zahr.zadluženost7 1627 6447 6957 9888 132
HDP (%)70,371,367,27172
Dluhová služba1 0389181 1721 2321 436
Hlavní splátky574360577587622
Splátky úroků464558595645814

Pramen: ALADI, Bank of Jamaica

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Jamajce je diverzifikovaný a kompetitivní, nabízí svým klientům širokou škálu služeb. Zahraniční měna může být nakupována a prodávána v komerčních bankách a u dealerů ostatních finančních autorit. Jamajka však není mezinárodním finančním centrem a nemá legislativu umožňující offshore bankovnictví. Bankovní a finanční služby v plném rozsahu zajišťují komerční banky otevřené veřejnosti po celý týden. Systém zahrnuje také remittance agencies a směnárny. Všechny obchody akceptují kreditní a debetní platební karty, jak místní tak zahraniční. Největší banky s širokou sítí poboček jsou National Commercial Bank, Bank of Nova Scotia (Scotiabank), First Caribbean International Bank (Barclays Bank a CIBC), RBTT (Royal Bank of Trinidad and Tobago) a Citibank.

V čele bankovního systému je centrální banka Bank of Jamaica, která je zodpovědná za provádění měnové a regulatorní politiky, má dohlížecí zodpovědnost nad komerčními bankami, finančními institucemi, stavebními spořitelnami a průmyslovými společnostmi a záložnami.

Bankovní systém dále tvoří komerční banky, které nabízejí kompletní bankovní služby a zahraniční investoři si mohou půjčovat u místních komerčních bank na investice na Jamajce.

Depozitní banky jsou provozovány a vlastněny převážně komerčními bankami.

Směnárny operují především v turistických oblastech a jsou řízeny a provozovány centrální bankou. Směneční operátoři mohou nakupovat cizí měnu v cestovních šecích v neomezeném množství, omezení však platí na veškerý nákup směnek a platebních příkazů.

Ostatní finanční a specializované finanční instituce zahrnující:

 • vládou vlastněnou banku Export-Import Bank of Jamaica Ltd. na podporu obchodu a poskytování pojišťovacích a finančních služeb místním exportérům
 • The National Investment Bank of Jamaica s vládním podílem a se zodpovědností za vládní privatizační programy
 • The Development Bank of Jamaica Ltd., poskytující financování projektů v zemědělství, průmyslu, výrobním sektoru a turistice, poskytování půjček provádí prostřednictvím komerčních bank
 • The National Housing Trust je institucí veřejného sektoru, která spravuje povinné úspory zaměstnanců placených zaměstnavateli a poskytuje financování stavebních hypoték za tržní sazby
 • The Jamaica Mortgage Bank Limited a The Caribbean Housing Finance Corporation jsou společnostmi veřejného sektoru, poskytující financování stavebního spoření a půjček na bydlení

Investiční instituce

Jamaica má velký počet specializovaných investičních společností (záložen), které směřují své fondy hlavně do akciového trhu, trhu nemovitostí a vládních obligací. Významnou roli investorů hrají pojišťovací společnosti, investující do různých fondů vč. penzijního.

Hlavní banky

 • Bank of Jamaica
 • Citibank NA
 • National Commercial Bank Jamaica
 • RBTT Bank Jamaica Ltd.
 • Cok Co-operative Credit Union
 • GSB Credit Union
 • Jamaica Unit Trust
 • Jamaica Mortgage Bank
 • Manchester Credit Union
 • Montego Credit Union
 • Biz Jamaica
 • CandWJ Credit Union
 • Churches Credit Union aj.
 • First Caribbean (CIBC)
 • Mayberry Investment

Pojišťovny

 • General Accident Insurance
 • Guardian Life Ltd.
 • Jamaica International Insurance
 • Jmmb Securities Ltd.
 • Nem Insurance
 • NPG Insurance
 • Marathon Insurance
 • Victoria Mutual Insurance aj.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Na Jamajce je v platnosti daňový zákon a v běžném roce jsou vybírány následující daně fyzických a právnických osob:

Daň a sazba

 • DPH – daň z přidané hodnoty (VAT): 16,5 %
 • korporativní daň ze zisku: 33,33 %
 • daň z převodu majetku: 7,5 %
 • studijní daň: 3 %
 • národní daň z bydlení: 3 %
 • daň ze mzdy (HEART): 3 %
 • příspěvek na sociální zabezpečení (národní pojištění): 2,5 %
 • daň za spotřebu paliv: 6 6645 JMD za litr
 • daň z převodu nemovitostí: 5,5 % – prodávající platí jen polovinu
 • majetková daň: různé sazby
 • daň z majetkových transakcí: různé sazby
 • daň z vozidel: 8 000 JMD fixní poplatek ročně
 • roční registrační poplatek: 3 000 JMD pevná sazba (u motorových vozidel)

Do r. 1985 byl jamajský daňový rámec podobný anglickému. Fyzické osoby platily daně na bázi progresivní stupnice, po sražení dávek za různé výlohy a statutárních odpočtů za národní pojištění, stavební spoření a školství. Zaměstnavatelé vybírali daň a statutární odpočty. Společnosti platily daně z příjmu z netto výnosů.

V r. 1985 ponechala daňová reforma systém společností prakticky netknutý, pouze změnila radikálně daně fyzickým osobám. Každá fyzická osoba pobírá osobní dávky, ale všechny ostatní příjmy jsou zdaněny pevnou sazbou. V r. 1991 byla zavedena daň z přidané hodnoty, obecně na Jamajce známá jako všeobecná spotřební daň. Původně ve výši 10 %, nyní 16,5 % na veškeré zboží a služby.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: