Jamajka: Investiční klima

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země jsou příznivé, zahraniční investice je nutno pouze v zemi zaregistrovat u centrální banky a prostřednictvím vládní agentury na podporu obchodu JAMPRO splnit všechny další podmínky pro podnikání potřebné, tj. zaregistrovat firmu jako daňového poplatníka u daňového úřadu, požádat o přidělení čísla obchodní firmy, předložit zakládací listiny mateřské společnosti, dohodu akcionářů a stanovy aj. – bližší informace viz bod 8.3.

Platné pobídky a úlevy pro zahraniční investory jsou v sektoru zemědělství a v některých vládních programech na podporu rozvoje turistiky. Se zahraničním investorem je nakládáno jako s národní společností, požívá stejných výhod, jako místní podnikatelské subjekty a má zajištěno právo rovného zacházení.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Jamajka je cílem zahraničních investorů zejména z relace USA, Velké Británie a zemí EU. Od r. 2002 do r. 2009 bylo realizováno 22 projektů přímých zahraničních investic na Jamajku v objemech kolem 250 mil. USD ročně.

Na ostrově investují multinacionální společnosti, z nichž největší investice realizovaly tyto společnosti:

 • Riu Hotels and Resorts 2 projekty v turistice
 • National Assets Recovery Services 1 projekt v rehabilitaci vodních zdrojů
 • Verizon 1 projekt v telekomunikacích
 • Verizon International Teleservices 1 projekt v televizních službách
 • ZIM 1 těžební průmysl

Největším investorem dle zemí jsou USA, Španělsko, Velká Británie, Dominikánská republika a Izrael.

Podle odvětví bylo realizováno nejvíce investičních projektů do:

 • nemovitostí, turistiky a zábavně odpočinkového průmyslu
 • těžkého průmyslu 
 • telekomunikací
 • obchodních a finančních služeb
 • chemického průmyslu, plastikářství a gumárenství 
 • dopravy a distribuce 

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

V teritoriu Jamajky nejsou registrovány žádné české investice. Vzhledem k tomu, že Jamajka nabývá mezi českými podnikateli zejména v zábavním průmyslu na oblibě a stává se cílem rekreačních pobytů, lze předpokládat, že v průběhu příštího roku dojde k prvním českým investicím do nemovitostí a příp. do turistiky a navazujících oborů.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jak uvedeno v předchozím textu, perspektivním odvětvím je obecně sektor turistiky, těžebního průmyslu (bauxit a jeho zpracování) a zemědělství, zejména díky vládním programům bezcelních dovozů dopravních prostředků, strojů a zařízení pro zemědělství a podpoře soukromého podnikání v zemědělské výrobě.

V r. 2010 byla uvedena do provozu koksárenská linka na využívání ropného koksu jako paliva pro 120 MW elektrárnu plánovanou k uvedení do provozu v lokalitě Hunt’s Bay. Tato linka má sloužit jako kogenerační jednotka. Koksárenská linka bude konvertovat zbytkovou ropu z vakuové destilační věže do lehkých hydrokarbonových plynů, nafty, Cokeru LGO a HGO a ropného koksu. Projekt výroby ropného koksu a výstavby koksárenské linky proběhne v rámci joint venture jamajské státní společnosti Petrojam s venezuelskou ropnou státní PDVSou. Pro české firmy jsou možnosti participace na dodávkách zařízení pro koksárenství a energetiku (kogenerační jednotky, plynové a nízkorychlostní diesel turbiny) a detailní informace a technické zadání je možno vyžádat přímo na Honorárním konzulátu ČR v Kingstonu.

Rozsáhlé projekty jsou připravovány v sektoru energetiky, a to:

 • výroba ethanolu E-10
 • výroba biopaliv B5
 • rekonstrukce rafinérie ropy státní společnosti Petrojam
 • expanze Jamaica Public Service Co. Ltd.
 • program elektrifikace venkova
 • větrná elektrárna Wigton ve střední části Jamajky (produkční kapacita 23 MW)
 • vodní elektrárna Laughlands/Great River aj.
 • projekty rozvoje stavebnictví a dostatečného zásobování bytů elektrickou energií
 • projekt rozvoje energetické databáze
 • program zvýšení národní výkonnosti a energetické ochrany

Informace k uvedeným projektům možno vyžádat u HK ČR p. Jamese M. Josepha v Kingstonu.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Při vhodném zajištění investice jsou rizika investování v teritoriu minimální.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: