Jamajka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR nemá s Jamajkou žádná smluvní ujednání.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Jamajkou v letech 2001-2007 (v tis. USD)
Rok2001200220032004200520062007
Vývoz23735725611511794114
Dovoz931672733585633611 024
Obrat3305245294736804551 138
Saldo144190-17-243-446-267- 910

Pramen: statistiky ČSÚ, 2008

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Jamajkou v letech 2008–2014 (v tis. USD)
Rok200820092010
Vývoz561 554186
Dovoz1 5161 078286
Obrat1 5722 632427
Saldo-1 460476-101

Pramen: statistiky ČSÚ, 2008

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz

Zrcadla skleněná i zarámovaná, zrcátka zpětná, přístroje vysílací pro televizi, rozhlas a kamery, čerpadla a vývěvy vzduchové, kompresory, ventilátory, papír a karton nenatíraný sulfátový, části a součásti traktorů a osobních a nákladních motorových vozidel, textilie povrstvené, plátno malířské, výrobky ostatní z plastů, chladničky, boxy mrazicí, čerpadla tepelná, nože, destičky břitové pro stroje, trubky, hadice a příslušenství z plastů, nástroje ruční, stroje obráběcí, přístroje elektrické pro telefonii a telegrafii aj.

Dovoz

Ethylalkohol nedenat. pod 80 %, destiláty, likéry, přípravky alkoholické, ovoce a ořechy i vařené, zmrazené, slazené, desky gramofonové, pásky magnetofonové aj. média nahraná, části motorů elektrických, generátorů, generátorových soustrojí, přístroje elektrické osvětlovací, stěrače pro motorová vozidla a kola, pepř, paprika sušená, kostýmy, kabátky, šaty sukně, kalhoty dámské a dívčí, ložiska valivá kuličková, válečková, jehlová, čočky, hranoly, zrcadla, části strojů optických, měřicích, kontrolních, lékařských, rostliny, plody aj. pro parfumerii, lékařství čerstvé, sušené apod.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Mezi perspektivní obory s příležitostmi pro české podnikatele patří bezesporu těžební průmysl - hornictví, kde jsou dobré možnosti dodávek těžebních strojů a strojního zařízení v návaznosti na rozvojový projekt MŽP ČR na průmyslové využití nemetalických surovin, vhodných pro cementárny, vápenky, mikromletí apod. Dobré možnosti jsou také při participaci v projektu výstavby koksárenské linky na využívání ropného koksu v Hunt’s Bay (dále viz bod 9.4.).

Dále je třeba zdůraznit investiční pobídky a vládní programy v zemědělství, které umožňují preferenční bezcelní dovoz vozidel a průmyslového zařízení pro zemědělské účely, úlevy z daní ze zisku ze zemědělské produkce, vynětí ze spotřebních daní u specifických zemědělských aktivit aj. Do zemědělství je také možno nabízet zpracovatelské potravinářské linky, balicí stroje na různé potravinářské produkty a obalové materiály, iniciativně je možno nabízet rekonstrukce cukrovarů a jejich technologie i hotové potravinářské speciality a celou škálu spotřebního zboží.

Prostor pro podnikání je také v sektoru turistiky a s ní spojených oborech (vybavení nových hotelových komplexů, stavební materiály, český křišťál a bižuterie a umělé polodrahokamy aj.).

Negativem této relace je skutečnost, že se jedná o malý trh jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, kde nemá ČR své zastoupení. Funguje však Honorární konzulát v Kingstonu.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

S Jamajkou nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani dohody o společném podnikání, vzájemná obchodní výměna se realizuje výlučně na bázi běžných komerčních podmínek. Jiné formy ekonomické spolupráce než hladký vývoz a dovoz nejsou rozpracovány.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ ČR v Caracasu nemá přehled o všech poptávkách po českém zboží, službách a výrobní kooperaci. Všechny poptávky jamajských partnerů, jakož nabídky českých firem probíhají přímo mezi těmito subjekty.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytovala Jamajce rozvojovou pomoc v projektu rozvoje a průmyslového využití nemetalických minerálních zdrojů, jejímž realizátorem byla firma GET s.r.o. Celková částka projektu, který byl realizován v období let 2006–2010, je 55 milionů Kč. Českým gestorem této zahraniční rozvojové spolupráce je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jamajský příjemce zahraniční rozvojové spolupráce hodnotil projekt velmi pozitivně a požadoval jeho pokračování i v dalších letech. Pro nedostatek finančních prostředků byl však v r. 2010 ukončen.

Zájem jamajské strany o spolupráci vytváří podmínky pro konkrétní surovinový průzkum (vápence) na Jamajce a vytváří příležitost pro dodávky českých strojírenských technologií jak na Jamajku, tak i do ostatních zemí Karibiku. Uvedený projekt slouží jako reference pro hospodářskou spolupráci v zemích Latinské Ameriky a na jeho základě byly rozpracovány nové projekty hospodářské spolupráce v geologickém průzkumu a těžbě nemetalických minerálních zdrojů v Guyaně a Surinamu.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není statisticky vedena ani v ČR, ani na Jamajce a není proto možno zjistit její úroveň, obory a kvalitu.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: